Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
„Esam dvasioje viena"
Jeudi, 16 Juin 2011 06:01
There are no translations available.

sekm_pan1_2011_m2011 - 06 - 11d. Panevėžio Muzikiniame teatre vyko Sekminių šventė „Esam dvasioje viena". Nepaisant staiga užklupusios stiprios ir ilgokai užtrukusios vasaros liūties, į renginį rinkosi įvairių Panevėžio miesto krikščioniškų bendruomenių kunigai, pastoriai su savo parapijiečiais.

Muzikinio teatro foje kiekviena renginyje dalyvavusi bendruomenė pristatė savo veiklą stenduose, lankstinukuose, įvairiuose leidiniuose ar šiuolaikinių informacinių technologijų pagalba.

Sekminių šventės pirmoji dalis prasidėjo bendra giesme. Renginį vedė Panevėžio J.Miltinio Dramos teatro aktorius Albinas Kėleris. Veikliųjų žmonių bendrijos Panevėžio skyriaus prezidentas Gintaras Jankauskas tarė sveikinimo žodį. Jis pasidžiaugė galimybe pabūti kartu maldoje, palinkėjo būti atviriems Šventąjai Dvasiai. Labai svarbu, kad skirtingų konfesijų krikščionys kartu meldžiasi, šlovina Viešpatį ir kad ši bendrystė išliktų ir toliau.

Giedojo Katalikų Šv.apaštalų Petro ir Povilo parapijos vaikų ir jaunimo choras, Laisvųjų krikščionių šlovinimo grupė, Metodistų Bažnyčios atstovė Panevėžio muzikinio teatro solistė Regina Juškienė, Tikėjimo žodžio Bažnyčios atstovė Gražina, Kauno veikliųjų žmonių bendrijos šlovinimo grupė, Šiaulių vaikų vokalo studija „Rokoko"ir kt.
Renginio vedėjas Albinas Kėleris programą perpynė maldų, Šv. Rašto knygų tekstais. Pirmosios dalies programa baigta ta pačia bendra giesme.

Ekumeninės pamaldosAntrojoje programos dalyje - ekumeninėse pamaldose - dalyvavo Stačiatikių Bažnyčios kunigas Aleksejus Smirnovas, Panevėžio evangelikų reformatų parapijos kunigas Raimondas Stankevičius, Panevėžio evangelikų liuteronų parapijos kunigas Arvydas Malinauskas, Katalikų bažnyčios kunigai Petras Baniulis, Jonas Morkvėnas, Virginijus Veilentas, Laisvųjų Krikščionių bažnyčios pastorius Aurimas Šinskis, „Tikėjimo žodis" pastorius Ramūnas Jukna, Krikščionių bendruomenės „Panevėžio vynuogynas" vadovas Žilvinas Škulevičius.
Pamaldose Viešpatį giesme šlovino Panevėžio Stačiatikių Kristaus Prisikėlimo cerkvės choras, Grigališko choralo grupė, Panevėžio Laisvųjų krikščionių šlovintojai ir kt.

Pamaldų pabaigoje kunigas Jonas Morkvėnas padėkojo visų bendruomenių atstovams už bendrą maldą.

Trečiąją renginio dalį - šlovinimo vakarą jaunimui - vedė grupė iš Mažeikių „Aš esu". Viešpaties šlovinimas giesmėmis, atlikėjų nuoširdumas paliko gilų įspūdį visiems susirinkusiems. Veikliųjų žmonių bendrijos Panevėžio skyriaus prezidentas Gintaras Jankauskas įteikė padėkos dovanėlę grupės vadovui.
Renginys paliko neišdildomą įspūdį, liudijantį, jog bendrystėje ir maldoje esame vienos šeimos vaikai, nepaisant mūsų skirtumų. Kuo labiau artėjame prie Jėzaus, tuo labiau artėjame prie savo brolių ir sesių.

Palmyra Griciūnienė