Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Bažnyčios suvažiavimas - apsiausties sąlygomis
Tuesday, 28 June 2011 08:09
There are no translations available.

siaures_rytai_logoSovietmečiu neuždarytą Biržų evangelikų reformatų bažnyčią užplombuoti susirengta nepriklausomoje Lietuvoje.

Kasmet Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vykstantis tradicinis Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuaniae Sinodas - suvažiavimas šiais metais vyko itin įtemptoje aplinkoje.

Po iškilmingų Sinodo atidarymo pamaldų atsiųstos privačios saugos tarnybos darbuotojai planavo veiksmus, kad į bažnyčios patalpas nebegalėtų patekti žmonės.
Aktyvių parapijiečių ir policijos veiksmų dėka bažnyčios durys nebuvo užplombuotos. Visą savaitgalį bažnyčioje, kad ji nebūtų uždaryta, budėjo žmonės, vyko nepertraukiama maldos akcija.

Saugos tarnyba ėmėsi veiksmų
Incidentas prasidėjo penktadienio vakare, apie 20 valandą.
Po iškilmingų Sinodo atidarymo pamaldų Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje į greta esančią kleboniją susirinko kunigai, Sinodo svečiai, kai kurie bendruomenės nariai. Jie vaišinosi arbata ir planavo rytojaus darbus.
Klebonijos antrajame aukšte gyvena kunigo Rimo Mikalausko šeima. Kunigo sūnus Lukas mamos nustebęs paklausė, ką prie bažnyčios veikia policija.

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios suvažiavimo išvakarėse kunigams teko raminti žmones ir įtikinti saugos tarnybos darbuotojus, kad jie neturi teisės užplombuoti bažnyčią. Nuotraukoje - Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas Rimantas Mikalauskas (viduryje) ir kunigas Raimondas Stankevičius diskutuoja su saugos firmos „Norgauda" darbuotoju Ramūnu Šaparniu.

Renata Mikalauskienė, pamačiusi prie bažnyčios privažiavusį saugos tarnybos automobilį, apie tai pranešė savo vyrui.

Kunigai Rimas Mikalauskas ir Tomas Šernas nuskubėjo aiškintis, kas nutiko. Paaiškėjo, kad saugos tarnybos „Norgauda" atstovai Biržuose gavo savo vadovybės nurodymą, kad apsaugotų pašalinių asmenų naudojamą bažnyčią. Esą ją ruošiamasi remontuoti, todėl reikia uždaryti.


Pasak įvykio liudininkų, saugos tarnybos atstovai pareiškė užantspauduosiantys bažnyčios duris, kad į patalpas niekas negalėtų patekti.

Apie incidentą buvo informuoti policijos pareigūnai. Policijos budėtojui „Norgaudos" Biržų skyriaus vadovas pateikė Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegijos prezidentės Dalios Liaukevičienės pareiškimą bei raštą, kuriuo neva įrodoma, jog bažnyčia priklauso būtent šiai kolegijai.

Policijos budėtojas saugos tarnybos Biržų skyriaus vadovui nurodė nesiimti jokių veiksmų, nes gali būti apkaltintas savavaldžiavimu. Įvykio vietoje buvę žmonės girdėjo, kad buvo paaiškinta, jog turimi dokumentai neduoda pagrindo užantspauduoti bažnyčią - tokius veiksmus gali atlikti tik antstolis ir tik teismo sprendimu.

Į bažnyčią skubiai pradėjo rinktis žmonės. Informuota apie incidentą, atvyko ir Biržų rajono merė Irutė Varzienė.

Žmonės budi nuolat
Parapijiečiai pareiškė paskelbiantys ilgalaikę maldos akciją. Pasiskirstę grupėmis jie nutarė bažnyčioje budėti. Pirmosiomis naktimis čia nakvojo bendruomenės jaunimas ir kunigai. Vėliau buvo sudarytas budėjimų grafikas, bažnyčios patalpų bendruomenės nariai žada nepalikti tol, kol reikės.

„Jaučiamės kaip prieš sausio 13 - ąją parlamente. Sudėti miegmaišiai, dalijamės, kuo turime - arbata ir maistu. Kol bus bent vienas žmogus viduje, pastato neužplombuos", - kalbėjo savaitgalį susirengę bažnyčioje nakvoti bendruomenės jaunimo atstovai.

Viena iš nuolatinės maldos akcijos iniciatorių, kunigė Sigita Švambarienė sakė pastarosiomis dienomis pajutusi didelį bendruomeniškumo jausmą.

„Gal taip kalbėti paradoksalu, bet ateis laikas, kai viskas išsigrynins. O tokie dalykai mūsų bendruomenei ir bažnyčiai padeda rasti tapatybę. Išgrynina vertybes, konsoliduoja žmones. Tikiu, kad tokie dalykai pasitarnaus Dievą mylintiems", - kalbėjo ji.

Registracijų karas
Tai, kas pastaraisiais dešimtmečiais vyko evangelikų reformatų bendruomenėje, kunigas R. Mikalauskas pavadino „registracijų karu".

Šis incidentas dar kartą iliustravo ne pirmus metus šalies evangelikų reformatų bendruomenę suskaldžiusių jėgų ir jų veiklos ypatumus.

Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo kolegija buvo įregistruota 1995 metais.

Prasidėjus ginčams, 2002 metais Teisingumo ministerija įregistravo Lietuvos evangelikų reformatų - Unitas Lithuaniae Sinodą. Šioje bendruomenėje dvasinius patarnavimus atlieka kunigai Rimas Mikalauskas, Tomas Šernas, Sigita Švambarienė, Raimondas Stankevičius, Tomas Sakas, Evaldas Tamariūnas.

2003 metais įregistruota Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia. Jos dvasiniu vadovu tapo Algimantas Kvedaravičius.

Per tą laikotarpį įvyko daugybė teismų ir ginčų, kartu ir dėl pastatų priklausomybės.

2007 metų vasario 12 dieną A. Kvedaravičiaus prašymu Biržų evangelikų reformatų bažnyčią valstybės įmonės Registrų centras įregistravo kaip Evangelikų reformatų bažnyčios turtą.

Žada pradėti remontą
Vakar „Šiaurės rytų" korespondentė paskambino Vabalninko žemės ūkio mokyklos bibliotekos vedėja dirbančiai Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegijos prezidentei Daliai Liaukevičienei.

D. Liaukevičienė pabrėžė neatsisakanti kalbėtis su „Šiaurės rytais", tačiau šiuo metu serganti.
Ji patvirtino, kad galima remtis praėjusį ketvirtadienį viename šalies dienraščių pasirodžiusio apmokamo reklaminio straipsnio teiginiais.

Užsakytas straipsnis iliustruotas nuotrauka, kurioje tarp kitų asmenų stovi ir kunigas Algimantas Kvedaravičius.
Šiame paskelbtame interviu su D. Liaukevičiene buvo kalbama apie praėjusį savaitgalį vykusį Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios susirinkimą.

„Pagrindinė misija - platinti Šventojo Rašto žodį, kuo plačiau skleisti Evangelijos šviesą. Ir darysime tai nepaisydami jokių trukdžių, jokių netikrų pranašų, jokių bandymų užgniaužti tikėjimą. Tiesa, nepamirštame ir žemiškos Bažnyčios veiklos. Pasidžiaugėme atnaujinta Vilniaus bažnyčia, jau šią savaitę pradėsime remonto darbus ir Biržų bažnyčioje. Taigi rinksimės šviesesniuose, jaukesniuose, šiltesniuose maldos namuose", - straipsnyje teigia D. Liaukevičienė.

Ten pat piktinamasi, kad „nuo šimtmečius veikusios Bažnyčios atskilusi grupelė sugebėjo įteisinti savo organizaciją kaip tradicinę bažnyčią". Taip pat teigta, kad „jėga buvo užimti keli maldos namai, tačiau teismas konstatavo tokių veiksmų nelegalumą. Bažnyčios, įskaitant ir Biržų, priklauso Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegijai".

Pirmadienį pabandžius paprašyti situaciją pakomentuoti kunigo Algimanto Kvedaravičiaus šis, atsiliepęs telefonu, teigė esantis kelyje, važiuojantis į Biržus, todėl negalintis kalbėti.

Kreipėsi su pareiškimais
Biržų policijos atstovė ryšiams su visuomene Zita Žalinkevičienė informavo, kad savaitgalį gautas D. Liaukevičienės pareiškimas. Jame rašoma, kad yra numatyti Biržų evangelikų reformatų bažnyčios ir klebonijos remonto darbai, tačiau patalpas yra užvaldęs kunigas Rimas Mikalauskas ir neleidžia jų atlikti. Pareiškime informuojama, kad patalpas saugoti pasamdyta saugos firma „Norgauda".

Z. Žalinkevičienė sakė, kad įvykio aplinkybės tiriamos. Tačiau, policijos atstovės teigimu, turto klausimai yra civilinis procesas, į juos policija nesikiša, tik palaiko viešąją tvarką.

Vakar į Biržų rajono policiją su pareiškimu kreipėsi ir Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas, kunigas Rimas Mikalauskas. Jis paprašė atlikti ikiteisminį tyrimą dėl UAB „Norgauda" darbuotojų veiksmų, viršijančių jiems suteiktus įgaliojimus.

„Pažymėtina, jog UAB „Norgauda" darbuotojų veiksmai savo veiksmais padarė didelę žalą ne tik juridiniams asmenims - Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios -Unitas Lituania- Sinodui, Biržų, Nemunėlio Radviliškio, Švobiškio, Panevėžio, Kauno, Klaipėdos, Vilniaus evangelikų reformatų parapijoms, bet ir Lietuvos Respublikai. Tai yra savo veiksmais sumenkino, paniekino, pažemino Lietuvos Respublikos valstybės vardą, parodydami ją necivilizuota, nesaugia valstybe kitų ES valstybių kontekste. Svečiai iš užsienio šalių informavo apie susidariusią padėtį savo šalių ambasadas. UAB „Norgauda" darbuotojų veiksmai sutrikdė normalią eilinio Sinodo darbo tvarką", - teigiama pareiškime.

R. Mikalauskas pareiškime rašo, jog saugos firmos veiksmai „suvaržė asmenų, dalyvavusių 2011 metų eiliniame Sinode, konstitucinę teisę laisvai išpažinti savąją religiją arba tikėjimą, atliekant būdingas religines apeigas, dalyvaujant religinėse iškilmėse".

Pareiškime pabrėžiama, jog evangelikų reformatų konfesija yra viena iš Lietuvos Respublikos pripažintų religinių bendrijų, kuri nuo 16 amžiaus propaguojama, Vyriausybė jai skiria dotacijas ir kitokią paramą. Tad grasinimais užplombuoti bažnyčią saugos tarnybos darbuotojai įvykdė baudžiamąją veiką.

Taip pat pažymėta, jog „Norgaudos" darbuotojai iki šiol yra prie Biržų evangelikų reformatų bažnyčios pastato, tai didina įtampą tarp tikinčiųjų ir bažnyčios svečių.
Saugos tarnybos, UAB „Norgauda" direktorė Inga Dilienė tvirtino žinanti situaciją Biržuose. Jos teigimu, pastatai ir žmonės saugomi „pagal sutartinius įsipareigojimus".
Daugiau ką nors komentuoti ji atsisakė motyvuodama tuo, jog yra užsienyje ir negalinti kalbėti.

Jėgos nepateisina
Biržų rajono merė Irutė Varzienė patvirtino buvusi penktadienį prie evangelikų reformatų bažnyčios ir kalbėjusi su bendruomenės nariais bei saugos firmos atstovais.

„Bet kokiu atveju palaikau kunigą Rimą Mikalauską ir evangelikų reformatų bendruomenę. Jėgos struktūros tokioje situacijoje - nepateisinamas dalykas. Nesuvokiu, kodėl tuo metu nebuvo to žmogaus, kuris savo prašymu atsiuntė šią saugos tarnybą prie bažnyčios", - kalbėjo merė I. Varzienė.


„Pirmiausia turime kalbėtis, o ne siųsti apsaugos tarnybas ir žmones terorizuoti", - vakar kalbėjo kunigas Rimas Mikalauskas. Jis bandė planuoti vasarą vyksiančias kapinių šventes, tačiau pripažino, kad jaučia didžiulę įtampą.
„Bažnyčia - ne verslo objektas, tai maldos namai. Biržų evangelikų reformatų bažnyčia nuo amžių priklausė bendruomenei. Jei kažkas neaišku, tam yra bažnytinė teisė, susitarimai. Jei neišeina krikščioniškai susitarti, yra teisiniai dalykai, o čia naudojami jėgos metodai", - stebėjosi ir Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios superintendentas, kunigas Tomas Šernas.

Jis apgailestavo, kad mūsų valstybėje dažniausiai sprendimus lemia „popierėliai", o priimant politinius sprendimus nepaisoma faktinės padėties.

„Biržų parapija yra registruotas juridinis asmuo, parapija auga, neseniai atliktas didelis klebonijos remontas. O dabar viską nori užantspauduoti dėl kažkokio popierėlio, neįgalioto asmens atnešto ir įregistruoto Registrų centre. Tokia metodika naudojama Rusijoje, siekiant užvaldyti konkurentų turtą. Iš pradžių atsiunčiama ginkluota saugos firma, užimamas turtas, žmonės išmetami į gatvę. Tai yra neeuropietiškas, nežmogiškas stilius. Europos Sąjungoje priimta dialogo, derybų kultūra. Juolab kad tai yra bažnyčia. Kai mes su kolegomis studijavome teologiją, mums buvo dėstoma, kad bažnyčia visų pirma žmonės. Kitiems oponentams atrodo, kad bažnyčia visų pirma - turtas", - svarstė likęs gyvas Medininkų tragedijos liudininkas.
Panaši situacija, anot kunigo, įvyko Vilniuje. Parapija iki šiol nuomoja patalpas, o buvę bažnyčios pastatai parduodami.

Bažnyčios superintendentas pripažino, kad ši liūdna situacija - jaunos valstybės demokratijos bėdos. „Bet iš klaidų mokomės", - teigė jis.

Jam pritarė ir kunigas Rimas Mikalauskas. Jis pripažino padaręs klaidą, kai sužinojęs apie bažnyčios pastatų įregistravimą evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo vardu nesikreipė į teismą, o bandė klausimą spręsti derybų keliu.
„Skaudu, kad iškilo grėsmė, jog Biržų evangelikų reformatų parapija nebegalės bažnyčia naudotis. Tai tikėjimo išpažinimo laisvės pažeidimas. Per visą sovietmetį jos neuždarė", - kalbėjo R. Mikalauskas.

Jurgita Vitkauskienė
2011-06-28