Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Bažnyčią tikintieji gynė giesmėmis ir malda
Wednesday, 29 June 2011 08:06
There are no translations available.

Skaistės Švambarytės nuotrauka
Penktadienio vakarą Biržuose įvyko per sovietmetį gan įprastas, bet nepriklausomybės laikotarpiu unikalus įvykis - bandyta į Biržų evangelikų reformatų bažnyčią neįleisti tikinčiųjų. Jie maldomis ir giesmėmis gynė Dievo namus.

Birželio 24-26 d. Biržuose vyko eilinis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas, kuris kiekvienam reformatui yra didelė šventė. Biržuose nuo seno (prieš kelis metus buvo iškilmingai minimas 450 metų Sinodo jubiliejus) kasmet per Jonines bažnyčios reikalų spręsti susirenka įvairių parapijų (Biržų, Vilniaus, Klaipėdos, Kauno, Panevėžio, Nemunėlio Radviliškio ir kt.) išrinkti atstovai. Taip buvo ir šį kartą. Penktadienio vakarą vyko Sinodo atidarymo pamaldos, po kurių atsitiko bendruomenę sukrėtęs įvykis.

Kitą dieną kunigai, parapijų atstovai ir kuratoriai (vyresnieji, nusipelnę ir garbingo pripažinimo sulaukę bendruomenės nariai, tarp kurių yra biržiečiams žinomi iškilūs asmenys - šviesaus atminimo kunigo Aleksandro Balčiausko žmona Aleksandra Balčiauskienė, buvęs Biržų krašo muziejininkas Arūnas Baublys ir kt.) turėjo kaip ir kasmet rinktis spręsti bažnyčios reikalų. Tačiau tam, rodos, norėta užkirsti kelią. Kaip manoma, samdytos saugos tarnybos „Norgauda" darbuotojai, pagal gautą kotraversiškai vertinamo asmens prašymą, turėjo neįleisti į bažnyčią iš visos Lietuvos į šventę susirinkusių tikinčiųjų.
Bažnyčią „ėmė" po pamaldų

Kaip teigė šalia bažnyčios po sovietmečio tikinčiųjų ir užsienio fondų lėšomis naujai suremontuotose parapijos namuose gyvenanti Biržų evangelikų reformatų parapijos klebono kun. Rimo Mikalausko žmona Renata, maždaug po pusvalandžio, kai baigėsi pamaldos, ji bažnyčios teritorijoje pamatė įtartinus asmenis, nepažįstamus automobilius. Ji tuoj skambino vyrui, parapijos klebonui, kuris atvykęs neteko žado - bažnyčios teritorijoje vaikščiojo keletas juodai ir mėlynai apsirengusių samdytos tarnybos darbuotojų. Jie, paklausti, ką veikia, atsakė, jog gavo prašymą „saugoti" bažnyčią ir neįleisti į ją žmonių.
Kaip vėliau paaiškėjo, to siekė kontraversiškai vertinamas Algimantas Kvedaravičiaus, kuris skelbiasi esąs vienintelis teisėtas Evangelikų reformatų vyskupas. Tačiau pasak Lietuvos evangelikų reformatų generalinio superintendento kun. Tomo Šerno, Lietuvos aukščiausioji reformatų vadovybė - Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas - A.Kvedaravičių dėl jo veiksmų, prasilenkiančių su Biblija, prieš kelis metus yra atskyrusi nuo bažnyčios.

Parapijiečiai susirinko ginti

Kol susijaudinęs parapijos klebonas R. Mikalauskas bandė su nieko neįspėjusiais apsaugos darbuotojais aiškintis, kaip galima neleisti į bažnyčią parapijiečių (jų Biržuose yra apie 1200), R.Mikalauskienė apie incidentą informavo kitus Sinodo dalyvius, kurie buvo išvykę vakarieniauti. Žinia, jog „bandoma užimti mūsų bažnyčią", greitai apskriejo miestą. Prie Biržų reformatų bažnyčios per pusvalandį sugužėjo daugiau nei pusė šimto reformatų. Kai aš atvykau į vietą, atrodė, jog vyksta antrasis Sąjūdis - skambėjo giesmės, ant laiptų ir prie bažnyčios būriavosi minia žmonių, kurių vis daugėjo. Bažnyčios tarpduryje kartu su tikinčiaisiais buvo ir generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas, kiti kunigai. Bažnyčioje pradėtos laikyti pamaldos.

Kilo suirutė. Apsaugos darbuotojai nebežinojo, kaip elgtis, bandė prisiskambinti „užsakovui" A. Kvedaravičiui. Netrukus pasirodė ir policija, ir žurnalistai. Įsitikinti, kas vyksta vienoje didžiausių Biržų bendruomenių atvyko ir Biržų rajono merė Irutė Varzienė. Policijos atstovai įspėjo privačios saugos tarnybos atstovus, jog jie neturi jokios teisės uždrausti parapijiečiams įeiti į bažnyčią melstis ar užplombuoti jos duris.

Merė stebėjosi tokiais A. Kvedaravičiaus veiksmais. Jis pats tą vakarą nepasirodė ir jam prisiskambinti nepavyko. Merė siūlė provokacijos atveju nedelsiant skambinti policijai. Sutemus bažnyčioje tęsėsi neeilinės pamaldos. Tikintieji meldėsi, kad viskas išsispręstų taikiai, nebūtų provokacijų ir šventė nebūtų sugadinta.

Viską stebėjo ne tik Lietuvos reformatai, bet ir į Sinodą atvykęs garbės kuratorius, nusipelnęs reformatų bendruomenei Vokietijos Lipės krašto ev. reformatų bažnyčios atstovas kun. Erhard Mische, kuris sakė esąs šokiruotas įvykio. „Nesuprantu, kaip įmanoma, kad už pinigus nusamdyta privati apsaugos tarnyba, neturėdama tam teismo sprendimo, trikdytų Sinodo darbą. Apie tai informavau Vokietijos ambasadą, kuri pažadėjo dėl to kreiptis į Lietuvos Vyriausybę ir Teisingumo ministeriją. Taip pat pranešiau Pasaulio reformatų bažnyčių aljanso, vienijančio daugiau nei 80 milijonų pasaulio protestantų, Krizių centrą, Vokietijos evangelikų karo kapelioną Lipės krašto superintendentą M. Dutzmann, kuris išreiškė palaikymą Lietuvos evangelikų reformatų bendruomenei ir sieks, kad tokie sunkiai protu suvokiami įvykiai daugiau nepasikartotų", - sakė kun.E.Mische.

Merūnas Jukonis
„Biržiečių žodis"