Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kapinių šventė Šilaičiuose
Monday, 11 July 2011 16:05
There are no translations available.

Liepos 10-ąją, po sekmadienio pamaldų Panevėžio evangelikai reformatai rinkosi į kapinių šventę Šilaičiuose. Pamaldas bažnyčioje ir kapinėse laikė parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius.

silaiciai2011pan_m

Į kapines atvyko nemažas būrys parapijiečių. Pamaldų tvarką teko koreguoti dėl laidotuvių. Netoliese mūsų šventės vietos į amžino poilsio vietą buvo atlydėtas Zenonas Kasiulevičius, - žmogus, iškentėjęs tremtį, grįžęs į gimtąją Lietuvą ir išauginęs puikius vaikus. Parapijiečiai kartu meldėsi, giedojo Lietuvos himną. Kol mirusiojo kapas buvo puošiamas gėlėmis, kunigai minutėlę pabendravo: kunigas R. Stankevičius ir mirusįjį palydėjęs Panevėžio r. Smilgių Šv. Jurgio parapijos klebonas, apaštalinis protonotaras prelatas Bronius Antanaitis, kuris domėjosi ir apie neeilinius įvykius Biržuose.

Vėliau parapijiečiai maldoje prisiminė artimuosius, išėjusius amžinybėn. Maldas keitė giesmės, kurių paskutiniąja - „Ar kada mes susitiksim?" - kapų šventė baigėsi.

Po to visi rinkosi Agapės valandėlei jaukioje kavinukėje, kur garbingo 50-čio proga buvo pasveikintas aktyvus parapijietis, choristas Donatas Skiauteris.

Buvo peržiūrėtas Donato šeimos albumas „Gyvenimo keliu", o senjorė Marytė Naktinienė dar papildė albumą keletu net pačiam jubiliatui nematytų jo tėvelio ir kitų artimųjų jaunystės nuotraukų.

Šiltai atsisveikinę su kunigu Raimondu, išlydėjome jį į Biržus, kur jis jau trečią savaitę padeda biržiečiams - kunigams ir parapijiečiams - saugoti bažnyčią, iki šiol ginamą maldomis ir nepertraukiamu budėjimu.

Sigita Audickienė
Palmyra Griciūnienė

Daugiau foto:  picasa