Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
1 LDK istorija: Mikalojus Radvila Rudasis – kunigaikštis, nepasirašęs Liublino unijos
2 Vilnius - Reformacijos ir idėjų kaitos (t.y. novacijų) miestas
3 Lietuvos Reformacijos saulėlydyje (1 dalis)
4 Reformacija. Bendroji apžvalga (VIII d.)
5 Reformacijos paminklų atradimai: kritinė šaltinių serija Monumenta Reformationis Lithuanicae
6 Lina Šulcienė: „Teisiamųjų suole - Dievas?“
7 Prisimintas „žmogus iš šiaurės Lietuvos"
8 Klaipėdos akvarelės: namai ir žmonės
9 Keletas faktų iš kunigaikščio Kristupo Radvilos Perkūno gyvenimo
10 Brastos arba Radvilų Biblija – poligrafijos meno paminklas
11 KUNIGAS VYTAUTAS KURNATAUSKAS (1897-1970)
12 „Visas Rašto mokymas yra be klaidos“
13 Dievo revoliucija
14 Jonušo Radvilos 400-ųjų gimimo metinių minėjimo vakaras
15 "Dievystė yra tavyje"
16 Dalyvavęs lietuviškoje visuomeninėje veikloje
17 Reformacija ir Lietuvos švietimo sistemos raida (II)
18 Radvilų moterys: gražuolės ir viliokės
19 Kodėl Radvilos nevalgė cepelinų?...
20 2012 metai - Kunigaikščių Radvilų minėjimo metai
21 PIRMASIS LIETUVOS REFORMACIJOS PAMINKLAS
22 Ar Reformacija Lietuvoje buvo per daug kompromisinė?
23 Reformacija Lietuvos istorijoje
24 Kun. Virginijus Kelertas. Kaip pagerbti mirusįjį, arba Amžinybės sekmadieniui prisiartinus
25 Nepamirškime savo praeities
26 BIRŽŲ EVANGELIKŲ REFORMATŲ BENDRUOMENĖ POKARIO LAIKOTARPIU (1945-1957 METAI)
27 Tributes pour in for British evangelical leader John Stott
28 Mirė Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo Garbės kuratorius Jonas Gilys
29 Dubingių evangelikų reformatų bažnyčios maketo perdavimas Radvilų rūmams
30 Gydytojas iš Klausučių
31 Poetas ir vertėjas Stanislovas Dagilis
32 Išaugę iš gimtosios žemės syvų - Jonas ir Martynas Yčai (2)
33 Išaugę iš gimtosios žemės syvų - Jonas ir Martynas Yčai (I)
34 95-oji Liuterio tezė
35 PRANAŠAS SAVO NAMUOSE
36 Europinė reformatų identiteto dimensija A.Volano veikaluose
37 Protestantizmo pėdsakai Vilniaus regione XVI-XVIII a. Dubingių atvejis (II)
38 Reformacija Lietuvoje (I)
39 Jono Radvano raštų sutiktuvės
40 Reformacija Lietuvoje (II)
41 Pokalbis apie Radvilas su dr.D.Karveliu
42 Kunigaikščių Radvilų evangeliško tikėjimo pagrindai
43 Ką Šiluva reiškia reformatui?
44 Lietuvos reformatai ir Šiluva
45 Vilniaus parapijos istorija
46 Atlikęs savo pareigą
47 Bažnyčios istorija