Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
UNITAS LITHUANIAE SYNOD
Sunday, 18 May 2008 10:31
THE EVANGELICAL REFORMED CHURCH of  LITHUANIA
UNITAS LITHUANIAE SYNOD
(ERCL -UNITAS LITHUANIAE SYNOD)

Introduction. The Evangelical Reformed Church of Lithuania as a united Reformed Church organization and Reformed Church province of Lithuania can be counted from the year 1557 at the Synod in Vilnius on December 14th of that year. From that year the Province (also can be called General or National) Synod met regularly forming all the church provinces (district Synods) of The Grand Duchy of Lithuania. Started from two and later growing to six districts and representative district synods with leading elder pastor – superintendent (senior). The abbreviated name for the church is in Latin, Unitas Lithuaniae (shorter-UL) or in Polish, Jednota Litewska (Union of provincial Church of Lithuania). It sent its representatives to the Polish -Lithuanian Commonwealth (Rzeczpospolita) General Synods with representatives from 3 provinces: Minor Poland (Malopolska Jednota), Maior Poland (Wielkopolska Jednota) and Lithuania (Jednota Litewska). However in it's administration UL was in fact a self-governing Church. The first Superintendent of the church was Rev. Simonas Zacijus (Szymon Zacjusz, approx 1507-1591). In 1565 the anti- Trinitarian Lithuanian Brotherhood who rejected the doctrine of the Trinity separated from UL. The UL parish network covered nearly all of The Grand Duchy of Lithuania. Its district centers were Vilnius, Kedainai, Biržai (today - Lithuania), Sluck, Kojdanov and Zabludov later Izabelin (today - Belorussia). The Church in Lithuania grew weaker due to the effects of war and the counter-reformation. Up until the Second World War, The Reformed Church in Lithuania had about 10,000 believers. Now the Church has over 7,000 believers with parishes in Biržai and Biržai region and Kėdainai (the historical area of Duchy of Radziwiłłs) , Klaipėda (area of former Prussia was called as Minor Lithuania) and Vilnius (the capital of Grand Duchy of Lithuania), and the other large towns (Šiauliai, Panevėžys and Kaunas). The UL has, since 1922-1925, been a World Alliance of Reformed Churches (now World Communion of Reformed Churches) and also maintained relations with the Reformed Churches in Germany, Switzerland, France, Poland, Hungary, Sweden, Scotland, the Netherlands and The U.S.A. The Highest institution of The UL is the Synod consisting of the pastors (kunigai), catechists called also deacons (katechetai, diakonai), the secular, senior curates (kuratoriai) and delegates (delegatai) from the evangelical reformed congregations. An inter Synod institution works during the time between Synod assemblies in Biržai consisting of the Consistory and the senior minister, the Church (General) Superintendent. Ministers are trained in the University of Klaipėda and abroad. http://www.ref.lt/plugins/editors/jce/tiny_mce/plugins/readmore/img/trans.gif

 
Paskelbti duomenys apie vieningą Lietuvos ev. reformatų vadovybę
Monday, 15 July 2013 15:35
There are no translations available.

ref.b.vln_mRegistrų centras paskelbė 2013 m. kovo 23 d. įvykusiame Lietuvos evangelikų reformatų Neeiliniame Sinode (toliau tekste - Neeilinis Sinodas) ir ankščiau vykusiuose parapijų sesijose naujai išrinktus visų parapijų ir kitų šios Bažnyčios juridinių asmenų valdymo organus.

Neeilinis Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas visų Lietuvos evangelikų reformatų aukščiausiuoju dvasininku - generaliniu superintendentu išrinko kunigą Tomą Šerną. Aktyviai veikdama tikinčiųjų bendruomenė 2013 metų vasario-kovo mėnesiais gausiai rinkosi visose evangelikų reformatų parapijų susirinkimuose ir išsprendė ilgus metus šią tradicinę religinę bendriją varginusią problemą. Lietuvos evangelikų reformatų susirinkimuose asmeniškai dalyvavo arba balsavo raštu daugiau nei 1300 bendruomenės sprendžiamojo balso bažnytinėje administracijoje teisė turinčių tikinčiųjų - dvasininkų ir pasauliečių. Jų įgalioti parapijų delegatai bei visi Sinodo pasaulietiniai ir dvasiniai kuratoriai susirinko į Vilnių 2013 metų kovo 23 dieną, Neeilinį suvažiavimą ir ten patvirtino savo valią išrinkti vieningai veikiančią kanoninę Bažnyčios vadovybę, jos valdymo organus: Seniorato - vyriausiąjį Lietuvos evangelikų reforamatų vyriausiąjį dvasininką - generalinį superintendetną kun. Tomą Šerną, jo pavaduotoju - vicesuperintendentą kun. Rimą Mikalauską. Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos priezidentą pasaulietinį Sindo kuratorių Romualdą Petrą Puodžiūną ir viceprezidentą kun. Raimondą Stankevičių. Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas patvirtino kanoniškai nustatytą visų Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios vardu veikiančius juridinius asmenis galinčius atstovauti įgaliotus fizinius asmenis. Pagal bažnytinę teisę juridinius asmenis: Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčia (j.a.kodas: 192103366) atstovauja generalinis superintendentas ir jo pavaduotojas, juridinį asmenį Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Sinodo kolegiją (j.a. kodas:292077730) Konsistorijos prezidentas ir jo pavaduotojas bei juridinį asmenį Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios - Unitas Lithuaniae- Sinodas (j.a. kodas:192100594) atstovauja generalinis superintendentas bei Konsistorijos prezidentas. Vadovaujantis tiek bažnytine teise, tiek valstybės įstatymais tradicinė religinė bendrija veikia pagal savo kanonus ir išrinktoji vadovybė ima veikti iš kart po Sinodo uždarymo pamaldų. Apie naujai išrinktą vadovybę buvo pateikta informacija Tesingumo ministerijai - valstybės atsakingai už santykius su Bažnyčia institucija, kuri šiuos duomenis perduoda Registrų centrui. 2013 m. liepos 12 dieną Registrų centras šios duomenis įregistravo duomenų bazėje ir ji yra visems suinteresuotiems asmenims prieinama. Nuo šiol bet kokie anksčiau buvę nesusipratimai, kildavę Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios santykiuose su Lietuvos Respublika, yra panaikinti. Bažnyčia patvirtino savo visų juridinių asmenų atstovavimo įgaliojimus.

Read more...
 
Sinodas baigtas iškilmingomis šventinėmis pamaldomis
Thursday, 27 June 2013 10:03
There are no translations available.


Gražina Dagytė

sinodas bendra_2013mBirželio 22 - 23 dienomis Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje vyko Lietuvos evangelikų reformatų Sinodas. Jau seniai įprasta, kad Biržų mieste Joninių metu evangelikai reformatai renkasi į Sinodo susirinkimą. Pirmąją dieną įvairių bažnyčių atstovai posėdžiauja, o antrąją dieną pasirašomi priimti Sinodo dokumentai bei švenčiamos iškilmingos pamaldos su Viešpaties Vakariene.
Šįmet Sinodo uždarymo pamaldos užtruko ilgiau nei įprasta. Pirmiausiai gausus būrys tikinčiųjų buvo pakviestas melstis už keturis krikštijamus vaikus, jų tėvus, globėją ir krikštatėvius. „Krikštas nėra tai, ką mes patys išsigalvojame. Tai Jėzaus Kristaus regimas malonės ir sandoros ženklas", - kalbėjo kunigas, ev. reformatų bažnyčios vicesuperintendentas Rimas Mikalauskas. Šiuos žodžius jis tarė ne tik kaip dvasininkas, bet ir kaip dviejų nepilnamečių berniukų krikštatėvis. Tikintieji vėliau tarpusavyje šnekučiavosi, jog krikšto tėvai prisiima labai svarbias, atsakingas pareigas. Krikštijamųjų globėja, kunigė Sigita Švambarienė taip pat tapo krikštamote.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next > End >>

Page 1 of 8