Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Ekumeninė Maldų už krikščionių vienybę savaitė. Vilnius
Dienstag, den 27. Januar 2009 um 19:48 Uhr
There are no translations available.

„Suglausk vieną su kitu, kad juodu būtų sujungti tavo rankoje" Ez 37,17

ekumeninės pamaldos Vilniuje, ev. liuteronų bažnyčiojeEkumeninė Maldų už krikščionių vienybę savaitė Vilniuje prasidėjo sausio 21 d. pamaldomis Liuteronų bažnyčioje, kur dalyvavo penki skirtingų konfesijų dvasininkai: ev. liuteronų kun. Ričardas Dokšas, ev. reformatų kun. Raimondas Stankevičius, R. katalikų Lietuvos vyskupų konferencijos gen. sekretorius kun. Gintaras Grušas, Bažnyčios Tikėjimo žodis vyresn. pastorius Giedrius Saulytis, rusų stačiatikių kun. Vitalijus Karikovas. Pamokslą pasakė monsinjoras G. Grušas, giedojo Vilniaus stačiatikių Konstantino ir Michailo cerkvės choras, vadovaujamas Taisijos Timofejevos, vargonavo Jūratė Landsbergytė.

Weiterlesen...
 
Raudonosios aguonos diena
Montag, den 10. November 2008 um 19:52 Uhr
There are no translations available.

Lapkričio 11 d. pasauliui žinoma kaip Pirmojo pasaulinio karo (Didžiojo karo) pabaigos diena. Šiame kare žuvo virš 9 milijonų žmonių. Nuo tos dienos kiekvieanais metais paminimos šio ir visų kitų karų aukos, renkamos aukos žuvusiųjų šeimoms. Ši diena dar vadinama - Raudonosios aguonos diena. Šią dieną žmonės segi raudonosios aguonos žiedus pagerbdami ir prisimindami žuvusius įvairiuose karuose, kariniuose konfliktuose.

Weiterlesen...
 
Ingridos Korsakaitės paroda
Freitag, den 07. November 2008 um 09:51 Uhr
There are no translations available.

Lapkričio 6 d. Lietuvos Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje buvo atidaryta Vilniaus evangelikų reformatų parapijos narės, menotyrininkės Ingridos Korsakaitės paroda.
Paroda skirta autorės jubiliejaus sukakčiai. Šia proga žymią menininkę ir mokslininkę sveikino bendraminčiai, bendradarbiai, draugai ir artimieji. Dideliame būryje sveikinusiųjų buvo ir Lietuvos reformacijos ir istorijos draugijos vadovai - S.Kregždė ir D.Balčiauskas, Vaikų literatūros centro direktorė A.Augustaitienė, Tarptautinės dailės kritikų asociacijos (AICA) vardu sveikinimo žodį tarė literatūros kritikas K.Urba, daug kitų garbių žmonių. Savo sveikinimus ir nuoširdžius linkejimus išreiškė ir Vilniaus ev. ref. parapijos atstovai.
Daugiau apie paroda galite paskaityti Lietuvos Nacionalinės M.Mažvydo bibliotekos tinklalapyje.

InfoRef.lt

 
<< Start < Zurück 21 22 23 24 25 26 Weiter > Ende >>

Seite 26 von 26