Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Panevėžiečiai šiltai susitiko šiauliečius
Dienstag, den 25. Oktober 2011 um 08:34 Uhr
There are no translations available.

Bendra nuotrauka prieš atsisveikinantSpalio 23-sios rytas išaušo nepaprastai vaiskus: saulėtas ir šaltokas. Žinodami, kad į svečius atvyks mūsų tikėjimo broliai ir sesės iš Šiaulių ev. reformatų parapijos, skubėjome į bažnytėlę ir laukėme atvykstant.

Pirmi šilti rankų paspaudimai, trumpas parapijos administratoriaus kunigo Raimondo Stankevičiaus ir svečio, evangelikų teologo, Evangeliško Biblijos Instituto dėstytojo Holgerio Lahayne pasitarimas ir, svečiui ir kunigui einant per bažnyčią, parapijiečiai pagiedojo giesmę „Ačiū Tau, Viešpatie".

Susitikimo šventines pamaldas pradėjo parapijos administratorius kunigas R. Stankevičius, o ilgą ir išsamią homiliją pasakė H. Lahayne‘as, prieš tai pristatydamas atvykusią delegaciją, kurioje buvo ir du mažieji Lahayne‘ai.

Weiterlesen...
 
Malda vienoje bažnyčioje
Donnerstag, den 08. September 2011 um 08:11 Uhr
There are no translations available.

panevezys1_mPanevėžio evangelikai - liuteronai ir reformatai  meldžiasi vienoje bažnyčioje, esančioje Ukmergės g. 29, bet skirtingu laiku, todėl bažnyčioje dažniausiai susitinka tik tarp pamaldų, vienoms pasibaigus, kitoms dar neprasidejus. Tiesa, Panevėžyje vyksta gražus ekumeninis krikščionių bendravimas, pavyzdžiui, šiemet krikščioniškų konfesijų atstovai drauge meldėsi ne tik sausio mėnesį tradiciškai vykstančioje Krikščionių vienybės savaitės pamaldose, bet ir Sekminių šventės išvakarėse, todėl evangelikai reformatai ir evangelikai liuteronai kartu meldėsi ir šiose pamaldose.

O šįkart, rugsėjo ketvirtąją, įvairiose Panevėžio bažnyčiose buvo meldžiamasi už Panevėžio rajoną ir jo gyventojus, ir šia proga abi parapijos susirinko drauge sekmadienio rytą, 9.30, bendroms pamaldoms, kurias vedė evangelikų reformatų kun. Raimondas Stankevičius ir evangelikų liuteronų kunigas Arvydas Malinauskas.

Weiterlesen...
 
Panevėžio parapijoje - Konfirmacijos šventė
Samstag, den 10. September 2011 um 18:59 Uhr
There are no translations available.

Sulaukę gražaus rugpjūčio 28-osios sekmadienio ryto į bažnyčią rinkosi konfirmantai ir parapijos seniūnai. Atvyko Lietuvos evangelikų reformatų Generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas ir parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius, kurie asmeniškai kalbėjosi su konfirmantais Vilma Baltušyte, Karoliu Užkuraičiu ir Gintaru Aleknavičiumi, tuo pačiu patikrindami jų žinias ir ryžtą tapti tikrais reformatais.

Netrukus į konfirmantų ir jų mamyčių išpuoštą bažnyčią pradėjo rinktis parapijiečiai ir svečiai.

Weiterlesen...
 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 7 von 16