Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Prasidėjo naujosios ev. reformatų bažnyčios statybos
Friday, 15 June 2012 11:39
There are no translations available.

pan_stat_talkaGegužės pabaigoje ev. reformatų Panevėžio parapijos seniūnų valdybos pirmininkas Petras Puodžiūnas nuodugniai apžiūrėjęs bažnyčios pastatui skirtą sklypą, suprato, kad pats laikas tvarkyti sklypo plotą - vieta nelygi, apaugusi žole bei krūmynais.

Kažkurį birželio antradienį ėmėsi darbo vienas, po to dvi dienas jam talkino žmona Regina. Tačiau darbo pabaigos vis nematydami, po birželio 10-osios pamaldų pasikvietė parapijos seniūnus ir apibūdino susidariusią situaciją. Buvo nutarta kiek tik leis laikas ir galimybės visiems burtis draugėn ir dirbti iš visų jėgų.

Read more...
 
Sekminės Panevėžyje - Esam Dvasioje Viena
Monday, 28 May 2012 07:01
There are no translations available.

Lina Kiršaitė
dvasioje_mGegužės 26d. Panevėžio Krikščioniškų bažnyčių bendruomenės susirinko į vakarines ekumenines Sekminių pamaldas gėlėmis ir berželių šakomis išpuoštoje Liuteronų ir Reformatų bažnyčioje.

Pamaldoms vadovavo Panevėžio evangelikų reformatų parapijos administratorius kun.Raimondas Stankevičius, jas kartu vedė Panevėžio krikščioniškų bendruomenių atstovai: Panevėžio Šv. Apašt. Petro ir Povilo parapijos vikaras kun.Jonas Morkvėnas, Krikščionių Bažnyčios Panevėžio Vynuogynas pastorius Žilvinas Škulevičius, Panevėžio Bažnyčios Tikėjimo Žodis vyresnysis Marius Jukna, Panevėžio Jungtinės Metodistų Bažnyčios pirmininkė Regina Juškienė, Lietuvos veiklių žmonių bendrijos Panevėžio skyriaus sekretorius Gintaras Jankauskas.

Read more...
 
Knygos „Lietuvos reformatų tikėjimo pagrindai" pristatymas Panevėžyje
Thursday, 22 March 2012 06:49
There are no translations available.

asi_pan_visi_m2012 m. kovo 16 d. į popietę Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje, į Heinricho Bullingerio knygos „Antrasis šveicariškasis išpažinimas" (2011) sutiktuves gausiai rinkosi panevėžiečiai. Smagu buvo matyti daug brandžių, išsilavinusių žmonių, besidominčių evangelikų reformatų tikėjimu.

Popietę tema „Antrasis šveicariškais išpažinimas" - evangelikų kunigaikščių Radvilų išpažinimas" pradėjo Panevėžio evangelikų reformatų parapijos administratorius kun.Raimondas Stankevičius. Jis pristatė pagrindinį pranešėją - Lietuvos evangelikų reformatų vicesuperintendentą kun.Rimą Mikalauską ir apgailestavo, kad dėl ligos negalėjo atvykti teologas Holger Lahayne.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 16