Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Šiaulių ev.ref. parapija
There are no translations available.

Šiaulių ev. liuteronų bažnyčiaŠiaulių ev. ref. parapija renkasi Šiaulių ev. liuteronų bažnyčioje, Vilniaus 118a

Pamaldų laikas: Kiekvieną sekmadienį 10:30 val.

Kontaktai:

kun. R.Pukys mob. tel.: 8-650 50302; 8-41 579421, parapijos administratorius

Romualdas Juozapas Prascevičius mob. tel.: 8-652 59255, parapijos Valdybos pirmininkas

 
Panevėžiečiai šiltai susitiko šiauliečius
There are no translations available.

Bendra nuotrauka prieš atsisveikinantSpalio 23-sios rytas išaušo nepaprastai vaiskus: saulėtas ir šaltokas. Žinodami, kad į svečius atvyks mūsų tikėjimo broliai ir sesės iš Šiaulių ev. reformatų parapijos, skubėjome į bažnytėlę ir laukėme atvykstant.

Pirmi šilti rankų paspaudimai, trumpas parapijos administratoriaus kunigo Raimondo Stankevičiaus ir svečio, evangelikų teologo, Evangeliško Biblijos Instituto dėstytojo Holgerio Lahayne pasitarimas ir, svečiui ir kunigui einant per bažnyčią, parapijiečiai pagiedojo giesmę „Ačiū Tau, Viešpatie".

Susitikimo šventines pamaldas pradėjo parapijos administratorius kunigas R. Stankevičius, o ilgą ir išsamią homiliją pasakė H. Lahayne‘as, prieš tai pristatydamas atvykusią delegaciją, kurioje buvo ir du mažieji Lahayne‘ai.

Lire la suite...
 
Subtili ekumenizmo tikrovė
Mardi, 06 Avril 2010 16:36
There are no translations available.

Holger Lahaynelogost1

oikoumenePrieš gerą dešimtmetį spaudai vis išpuldavo progų pagąsdinti skaitytojus tokiais straipsniais kaip "Sektų pinklės" ar "Sektų voratinklis virš Lietuvos". Pastaruoju metu sektų baubas, regis, gerokai aprimęs, debatai apie naujus religinius judėjimus (NRJ), sektas bei kitus panašius pavojus liaudžiai tapę dalykiškesni, aistros šiuo sudėtingu klausimu atslūgę. Bet jei spaudoje atslūgę, tai nereiškia, kad liaudyje taip yra. Liaudyje vis dar neramu. Ją kompiuterizuok nekompiuterizavęs, o informacijos, kurios reikia (apie sektas informacijos lietuvių kalba yra pakankamai ir gana geros), ir panosėje neranda. Užtat sako, gal "Šiaulių kraštas" jos suteiktų?! Ir "Šiaulių kraštas" suteikė, net du "sektų ekspertus" pasikvietęs. 2010 m. kovo 5 d. straipsnyje "Žmonės slepia priklausomybę sektoms" parašė:

Lire la suite...