Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
MORKAUS 1, 14-28
Sekmadienis, 31 Gegužė 2009 17:19
Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Dievo Evangeliją, kad atėjo metas ir prisiartino Dievo karalystė: "Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!" Eidamas palei Galilėjos ežerą, Jėzus pamatė Simoną ir Simono brolį Andriejų, metančius tinklą į ežerą; mat jie buvo žvejai. Jėzus tarė: "Eikite paskui mane! Aš padarysiu jus žmonių žvejais." Ir tuojau, palikę tinklus, juodu nuėjo su juo. Paėjėjęs truputį toliau, jis pamatė Zebediejaus sūnų Jokūbą ir jo brolį Joną, valtyje betaisančius tinklus. Tuoj pat pašaukė juos. Palikę savo tėvą Zebediejų su samdiniais valtyje, jie sekė paskui jį.

Žinutė apie Jono suėmimą - laiko ženklas. Jėzus sugrįžta į provincijos miestelį - Galilėją. Atėjo metas. Visais laikais žmonės buvo įpratę valdžios vyrų vardus paversti laiko ženklais.

Skaityti daugiau...
 
MORKAUS 1, 9-13
Šeštadienis, 23 Gegužė 2009 18:02
Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto ir Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi balandį, nusileidžiančią ant jo. Ir iš dangaus pasigirdo balsas: "Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi". Netrukus Dvasia jį paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo.
Kartu su miniomis, plūstančiomis iš visos Judėjos ir Jeruzalės, pas Joną atėjo Jėzus... Štai kur jo tėviškė - Galilėjos Nazaretas. Provincija, tolima nuo sostinės, nuo Jeruzalės šventyklos.
Skaityti daugiau...
 
MORKAUS 1,1-8
Šeštadienis, 23 Gegužė 2009 17:31
Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, Evangelijos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta: Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Tyruose šaukiančiojo balsas: Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus! Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: "Po manęs ateina galingesnis už mane; aš nevertas nusilenkęs atrišti jo apavo dirželio. Aš jus krikštijau vandeniu, o jis krikštys jus Šventąja Dvasia.
Evangelijos pradžia prasideda Senojo Testamento pranašo žodžiais. Taigi, dar Senajame Testamente, šimtai metų prieš Kristų. Iš štai praeitis veikia dabartyje. Dievo plano veiksmas - Jonas krikštija, o minios eina pas jį. Jono paprastumas ir šiandien trauktų daugelį nuo materialių vertybių arba jų vaikymosi pavargusius žmones. Taip pat jo kuklumas. Bet svarbiausia, kad Jonas iš ties buvo tuo, kuo buvo - tyruose šaukiantis balsas ir nieko daugiau. Jo kuklumas neapsimestinis. Jis kalba vieną vienintelę TIESĄ, be jokių interpretacijų ir kuriai nėra galimi jokie išvedžiojimai. Jis nėra vertas atrišti tam kuris ateina nė apavo dirželio! Jonas krikštija vandeniu, bet tas kuris ateina - krikštys Šventąja Dvasia. Krikštyti Šventąja Dvasia negali joks žmogus. Tai yra išimtinė Dievo privilegija.
Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 5 iš 5