Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Reformatų metai - Biržai
Montag, den 11. Juli 2011 um 22:00 Uhr
There are no translations available.

Specialus "Reformatų metų" leidinys apie įvykius Biržuose.
 
Reformatų metai 2009
Samstag, den 27. August 2011 um 13:08 Uhr
There are no translations available.

Reformatų metai 2009

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai -Unitas Lithuaniae- 2009-ieji buvo dosnūs įvykių (Kalvino metai, Radvilų palaikų iškilmingas perlaidojimas Dubingiuose, evangelikų reformatų tikėjimą išpažinusio Simono Konarskio 170-osios mirties metinės, dr. Dainoros Pociūtės monografijos Maištininkų katedros: ankstyvoji Reformacija ir lietuvių-italų evangelikų ryšiai sutiktuvės ir kt.). Šie įvykiai vienaip ar kitaip buvo nušviesti internetiniame tinklalapyje www.ref.lt ir kas mėnesį išeinančiame leidinyje Vilniaus reformatų žinios. Tačiau ne visi mūsų Bažnyčios nariai naudojasi internetu, ne visi turi galimybių skaityti ir Vilniaus parapijos leidžiamą laikraštį. Todėl šių metų vasario
mėn. Konsistorija apsvarstė ir pritarė siūlymui kasmet leisti LERB almanachą Reformatų metai. Tikime, kad leidinys ne tik fiksuos Bažnyčiai svarbias datas ir įvykius - tai darė kelerius metus (2001-2007) ėjęs leidinys Apžvalga, - bet atliks ir šviečiamąją bei reprezentacinę funkciją: Refomatų metai bus ne tik tikėjimo sesių ir brolių laukiamas leidinys, bet ir geriausia dovana mūsų svečiams, liudijimas, kad esame visavertė, gyvybinga krikščioniška bendruomenė.

Skaitykite visą leidini (PDF): Reformatų metai 2009 1,    Reformatų metai 2009 2,    Reformatų metai 2009 3

 

 
Reformatų metai - naujas bendruomenės gyvenimo metraštis
Mittwoch, den 21. Juli 2010 um 14:11 Uhr
There are no translations available.

Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai - Unitas Lithuaniae 2009-ieji buvo dosnūs įvykiais (Kalvino metai, Radvilų palaikų iškilmingas perlaidojimas Dubingiuose, evangelikų reformatų tikėjimą išpažinusio Simono Konarskio 170 mirimo metinės, dr. Dainoros Pociūtės monografijos „Maištininkų katedros: ankstyvoji reformacija ir lietuvių-italų evangelikų ryšiai" sutiktuvės ir kt.). Šie įvykiai vienaip ar kitaip buvo nušviesti internetiniame tinklalapyje www.ref.lt ir kas mėnesį išeinančiame leidinyje „Vilniaus reformatų žinios". Tačiau ne visi mūsų Bažnyčios nariai naudojasi internetu, ne visi turi galimybės skaityti ir Vilniaus parapijos leidžiamą laikraštį. "Todėl šių metų vasario mėn. Konsistorija apsvarstė ir pritarė pasiūlymui kasmet leisti Lietuvos evangelikų reformatų almanachą "Reformatų metai". Tikiu, kad leidinys ne tik fiksuos Bažnyčiai svarbias datas ir įvykius - tą darė kelerius metus (nuo 2001 iki 2007 metų) ėjęs leidinys „Apžvalga". Bet atliks šviečiamąją bei reprezentacinę funkciją - „Refomatų metai" bus ne tik tikėjimo sesių ir brolių laukiamas leidinys, bet ir geriausia dovana mūsų svečiams, bet ir liudijimas, kad esame pilnavertė, pilnakraujė krikščioniška bendruomenė", - sako leidinio redaktorė, žurnalistė Aurelija Arlauskienė.

 

Almanachas „Reformatų metai 2009" plačiai apžvelgia svarbiausią metinį Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios -Unitas Lithuaniae- įvykį  - Sinodą, supažindina su Bažnyčios veikla, tais metais gausia įvykių.

Weiterlesen...
 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 Weiter > Ende >>