Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Reformatai pasaulyje
Detmoldo distrikto Konsistorijos vizitas Biržuose ir Vilniuje
Lundi, 07 Mai 2012 11:18
There are no translations available.

detmold2012mBalandžio 28-30 dienomis, minint dviejų Bažnyčių partnerystės 20-metį, Biržuose ir Vilniuje lankėsi Konsistorijos nariai iš Detmoldo distrikto (Vokietija, Lippes žemė): Dieter Bökemeier, Juliane Arndt, Wolfgang Kreuzbusch, Susanne Schüring-Pook, Claudia Ostarek.

Šeštadienį, balandžio 28d., svečiai susitiko su Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos nariais ir neformalioje aplinkoje aptarė tolimesnes bendradarbiavimo galimybes, bei partnerystės kryptis. Biržų parapija dėkinga parapijiečiui, verslininkui R.Čygui suteikusiam privačią erdvę restorane „Rinkuškiai", bei skaniai pavaišinusiam abiejų Bažnyčių Konsistorijų narius.
Lire la suite...
 
Europos reformatų vadovybės vizitas Vilniuje
Vendredi, 16 Décembre 2011 13:09
There are no translations available.

Pasaulio reformuotų bažnyčių unijos Europos regiono vadovo pavaduotojas kun. Ódor BalázsLietuvos evangelikų reformatų bažnyčia nėra vieniša savo gyvenimo iššūkiuose. Prasidėjus 2011-ųjų Adventui su darbiniu vizitu į Vilnių atvyko Pasaulio reformuotų bažnyčių unijos Europos regiono (World Communion of Reformed Churches, Europen Area) vadovo pavaduotojas kun.Ódor Balázs. Tuo pačiu metu Lietuvoje lankėsi Vokietijos reformatų sąjungos (Reformierten Bund in Deutschland) įgaliotas atstovas kun.Erhard Mische. Šių svarbių vizitų tikslas - išsiaiškinti tolimesnę įvykių raidą Lietuvos reformatų bažnyčioje, taip pat susitikti su valstybės atsakingais asmenimis dėl protestantų bažnyčios ir valstybės santykių.
Lire la suite...
 
Vlado Jakubėno giminaitis Biržuose pasijuto lyg namuose
Mardi, 26 Juillet 2011 14:23
There are no translations available.

siaures_rytai_logoEdis Brooks sako, kad mama būtinai liepusi aplankyti muzikos mokyklą, kuri pavadinta jo dėdės vardu.
Pirmą kartą savo protėvių šalyje apsilankęs amerikietis labiausiai rūpinosi išpildyti mamos prašymą - aplankyti dėdės vardu pavadintą Biržų Vlado Jakubėno vaikų muzikos mokyklą.

Biržuose, evangelikų reformatų bažnyčios klebonijoje, kelias savaites gyvenęs Amerikos lietuvis 31 metų Edis Brooks kartais sukeldavo šypseną, kai ištardavo senoviškus ir šiandienos kasdieninėje kalboje beveik nebevartojamus lietuvių kalbos žodžius.

Jis kalba taip, kaip Amerikoje kalbėjo jo seneliai ir tėvai.

Lire la suite...
 
Pasaulio reformatų suvažiavimas Amerikoje
Mardi, 10 Août 2010 09:42
There are no translations available.

JAV, Grand Rapids mieste (Mičigano valstija), Kalvino universiteto studentų miestelyje 2010 m. birželio 18-28 dienomis vyko dviejų didžiausių Pasaulio reformatų sąjungų susijungimo suvažiavimas: jungėsi Pasaulio reformuotų bažnyčių aljansas (World Alliance of Reformed Churches, sutrumpintai - WARC, gen.sekretorius kun. dr. Setri Nyomi, prezidentas kun. dr. Clifton Kirkpatrick) ir Reformatų ekumeninė taryba (Reformed Ecumenical Council, sutrumpintai - REC, gen.sekretorius dr. Richard L. van Houten, prezidentas kun. dr. Peter Borgdorff).

Suvažiavime dalyvavo apie 1000 delegatų iš 108 pasaulio šalių ir atstovavo daugiau nei 120 vietinių nacionalinių ar regioninių reformatų ir presbiterionų bažnyčioms, tame skaičiuje 39 Europos bažnyčioms iš 27 valstybių. Daugiausia valstybių atstovavo Afrikos kontinento reformatai: iš 64 nacionalinių arba regioninių bažnyčių. Delegatų gausiausia buvo iš Azijos: atstovaujama buvo 72 bažnyčioms iš 14 valstybių. Daugelyje šių kontinentų valstybių yra daugiau nei 2 ar 3 tos pačios konfesijos bažnyčios. Taip atsitiko dėl skirtingų tautybių, kultūrinių skirtumų ar dėl istorinių bažnyčios misijos sąlygų.

Lire la suite...
 
Naujienų pranešimas iš WCRC
Lundi, 20 Septembre 2010 09:58
There are no translations available.

Pasaulio neturtingiesiems reikalinga tokio pat lygio parama, kokia teikiama bankams - sako bažnyčios lyderis.
Reikalingas toks pat įsipareigojimas įveikti pasaulio skurdą, kaip ir tas, kuris buvo prisiimtas kaip atsakas į bankininkystės sektoriaus krizę, - vyresnysis bažnyčios pareigūnas pasakė Šveicarijos delegacijos vadovui Jungtinių Tautų (JT) aukščiausio lygio susitikime dėl Tūkstantmečio vystimosi tikslų vykusio Niujorke šią savaitę.

Setri Nyomi, Pasaulinės reformatų bažnyčios bendruomenės (PRBB) įsteigtos Ženevoje generalinis sekretorius, Šveicarijos užsienio ministrui, Micheline Calmy-Rey pasakė, kad ištekliai, rasti 2008 metais finansų krizės sprendimui, pranoko tai, kas, daugelio manymu, buvo įmanoma tuo metu.

"Mums reikia, tokio paties lygio įsipareigojimo iš tokių tautų kaip Šveicarija, jei norime pasiekti Tūkstantmečio vystimosi tikslus", sakė Nyomi kreipdamasis į Calmy-Rey. - "Kaip gali būti, kad pinigų finansų krizės saugumo tinklui yra, o maisto krizei nėra?"

Iš Ganos kilęs Nyromi išsakė savo nuomonę per diskusijas tarp Afrikos bažnyčios lyderių ir Šveicarijos valdžios rugsėjo 8 d. šalies sostinėje Berne. Susitikimus organizavo dvi Šveicarijoje įsikūrusios nevyriausybinės organizacijos - „Duona visiems" ir „Gavėnios kampaniją". Jų tikslas buvo pasiekti, kad Afrikos nuomonė būtų išgirsta dar prieš JT aukščiausio lygio plenarinį posėdį dėl Tūkstantmečio vystimosi tikslų vyksiančio rugsėjo 20-22 d.

Savo pristatyme skirtame Calmy-Rey ir Šveicarijos Bendradarbiavimo plėtojimo departamento atstovams, Nyomi pabrėžė, kad afrikiečiai vaidina aktyvų vaidmenį reaguojant į jų žemyno poreikius.

"Teisingumas reikalauja, kad Afrika nebūtų vertinama kaip pasyvus pagalbos gavėjas. Bažnyčios ir kitos religinės organizacijos taip pat meta iššūkį mūsų žmonėms", sakė jis.
"Afrikoje, kur kiekvienoje didžiausioje bendruomenėje yra bažnyčia, mums patogu būti šalia tų, kurie kenčia" - pastebėjo Nyomi.

"Organizacijos, tokios kaip PRBB, yra pasirengusios dirbti su visais, kurie rimtai nusiteikę siekti Tūkstantmečio vystymo tikslų skirtų patenkinti neturtingiausių ir labiausiai pažeidžiamų žmonių maisto, švietimo ir sveikatos poreikį".

Pripažindamas, kad yra būtina kontrolė, tam, kad užtikrinti atsakingą naudojimąsi finansine pagalba, Nyomi sako, kad afrikiečiai privalo padaryti savo darbo dalį šioje srityje.

"Pasiekti Tūkstantmečio vystymo tikslus iki 2015 metų bus sunku, nebent rūpestingi žmonės kiekviename sektoriuje aiškiai įsipareigotų užtikrinti ekonominį ir klimato teisingumą", - sako Nyomi.

Pasaulio reformatų bažnyčių bendruomenės Naujienos
20 rugsėjis 2010
 
<< Début < Précédent 1 2 3 4 Suivant > Fin >>

Page 3 sur 4