Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Alytaus evangelikų reformatų parapija
Donnerstag, den 28. Februar 2013 um 20:34 Uhr
There are no translations available.

Alytaus evangelikų reformatų parapija - viena iš jauniausiųjų. Nors užregistruota 2000 m., visą dešimtmetį šioje parapijoje patarnavimai nevyko. Tik 2011m.  Alytaus evangelikų reformatų parapijoje ėmė lankytis Vilniaus parapijos dvasininkai, o 2012m. šiai parapijai Sinodas paskyrė administratorių, generalinį superintendentą kun.Tomą Šerną.

2013m. vasario 24d. įvyko Alytaus parapijos sesija, kurioje seniūnų Valdybos pirmininke išrinkta Skaidra Užalienė, ji kartu su kunigu-administratoriumi bei valdybos nariais Audra Trunciene bei Egle Matulevičiene sudaro Alytaus ev. ref. parapijos vietinę vadovybę - Valdybą. Delegate į Sinodą išrinkta Skaidra Užalienė, delegate-kandidate Eglė Matulevičienė.

Parapiją aptarnauja kun.Tomas Šernas