Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kelmės ev. reformatų parapija

kelmes_ref_baz

Kontaktai:

Kun. R.Pukys, mob. tel.: 8-650 50302; 8-41 579421, - parapijos administratorius

PAMALDOS:

Kiekvieno mėnesio I sekmadienį, 13 val. (bendros pamaldos su evangelikais liuteronais)

Kovo 9 d. šeštadienį,  įvyko Kelmės evangelikų reformatų parapijos sesija - visuotinis parapjos susirinkimas. Jos metu buvo išrinkta parapijos Seniūnų valdyba bei parapijos Seniūnų valdybos pirmininkas. Juo tapo Jonas Damkus.

Šios sesijos metu buvo išrinktas delegatas į Neeilinį Sinodą vyksiantį 2013 m. kovo 23 d. Vilniuje bei į eilinį Sinodą vyksiantį 2013 m. birželio 22-24 d. Biržuose. Sesija Kelmės ev. ref. parapijai patikėjo atstovauti naujai išrinktąjam Seniūnų valdybos pirmininkui Jonui Damkui. Delegatu-kandidatu išrinktas Jurgis Mikalauskas.