Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Tikėjimo ir vilties vedini
Antradienis, 08 Sausis 2013 19:37
2012-ųjų spalio 28 d., po aštuonerių klajonių metų, į savo istorinę šventovę sugrįžę Vilniaus reformatų parapijos nariai gausiai lanko pamaldas, jų negąsdina net ir gerokai atšalę orai.

Jau pirmomis dienomis po sugrįžimo teko sukti galvas, kaip apšildysime, kaip puošime savąją bažnyčią. Nauji rūpesčiai užgulė parapijos vyrų, o labiausiai - klebono, kunigo Raimondo Stankevičiaus pečius... Tačiau nėra nepakeliamos naštos žmogui, tikėjimo ir vilties vedinam. Mes tiek ilgai, rodos, visą amžinybę, buvome priversti melstis nuomininkų teisėmis ne savo maldos namuose, tad dabar, kai savus atgavome, miela ir malonu juose būti. Galim laikyti pamaldas ne tik sekmadieniais - realybe virto ir ilgus metus svajone buvusi mintis pasimesti Kalėdų išvakarėse, netgi sutikti Naujus metus su Viešpaties palaiminimu.

Vyksta jaunimo pamaldos, sutraukiančios ne tik jaunus, bet ir pagyvenusius žmones. Ypač greitai į bendruomenę įsiliejo neseniai konfirmuota parapijos narė Rasa Šernienė, kažkokiu tik jai vienai žinomu būdu sugebanti prikalbinti vaikus atskleisti bažnyčioje savo giedojimo talentą. Iki šiol prisimename nuostabų Roko, neeilinio balso tembro jaunosios dainininkės Mirgos Liudvikos giedojimą ir tą nepakartojamą bendrystės, meilės, šilumos savo artimui jausmą, apėmusį jų besiklausant kiekvieną iš mūsų.

Ypatingos buvo gruodžio 31-osios pamaldos, po kurių visi susirinkusieji dėkojome kunigui Raimondui už gilų pamokslą, Rasai Šernienei - už įspūdingai pakiliai skambėjusius vargonus. Nors tą vakarą mūsų ir buvo nedaug, bet jaunimo buvo lygiai tiek pat (o gal net ir daugiau) negu vyresniųjų tikėjimo brolių. Iš tiesų šauni buvo ta naujametinių pamaldų idėja. Tikimės, kad kitais metais mūsų bus daugiau, nes palydėti senus metus ir pasitikti naujus skambant Dievo Žodžiui ir vargonams - nepakartojamas jausmas.

Auksė Skiparytė