Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Raudonosios aguonos diena
Pirmadienis, 10 Lapkritis 2008 19:52

Lapkričio 11 d. pasauliui žinoma kaip Pirmojo pasaulinio karo (Didžiojo karo) pabaigos diena. Šiame kare žuvo virš 9 milijonų žmonių. Nuo tos dienos kiekvieanais metais paminimos šio ir visų kitų karų aukos, renkamos aukos žuvusiųjų šeimoms. Ši diena dar vadinama - Raudonosios aguonos diena. Šią dieną žmonės segi raudonosios aguonos žiedus pagerbdami ir prisimindami žuvusius įvairiuose karuose, kariniuose konfliktuose.

Raudonosios aguonos diena pirmiausia pradėta minėti Jungtinėje Karalystėje, o dabar jau minima daugelyje pasaulio šalių. Raudonosios aguonos diena kelinti metai minima ir Lietuvoje. Šiais metais Britų ambasados ir Tarptautinės Bažnyčios Vilniuje inicijuotos Atminimo pamaldos vyko lapkričio 9 d. Vilniuje, liuteronų bažnyčioje.

Pamaldoms vadovavęs Tarptautinės bažnyčios Vilniuje kunigas Joel Schlachtenhaufen sakė homiliją pagal skaitinį iš Jn 15, 9-14. Kitus skaitinius pasikeisdami skaitė: R. katalikų Bažnyčios monsinjoras Gintaras Grušas, ev. liuteronų atstovė Kristina Ivanauskienė, ev. reformatų kun. Raimondas  Stankevičius. Musulmonus atstovavo Imam Mehmet Kisal. Jis sodriu, galingu balsu sugiedojo „Fatiha", kuri yra kaip pradžios malda - įvadas į Koraną. Žydų bendruomenės pirmininkas Simonas Alperavičius priminė, kad prieš 70 metų lapkričio 11 d. nacių Vokietijoje buvo įvykdytas primas genocido aktas prieš žydus - Krištolinė naktis, kai buvo daužomos žydų krautuvėlių vitrinos, mušami, žudomi iš miego pakelti niekuo nekalti žmonės. Vokiečius atstovavęs Tarptautinės bažnyčios kunigas Joel Schlachtenhaufen maldoje prisiminė žuvusius taikdarius Afganistane, Irane, tarp jų paminėjo ir Lietuvos karį, alytiškį seržantą Arūną Jarmalavičių, žuvusį šių metų gegužės 22 d. per Goro provincijos atkūrimo grupės misijos stovyklos užpuolimą ir apšaudymą Čagčarane, Afganistane, taip pat priminė ir prieš 90 metų lietuvių iškovotą Nepriklausomybę, kurią teko ne kartą ginti.

Pamaldose giedojo Vilniaus liuteronų bažnyčios choras, kalbas sakė ir vainikais bei gėlėmis pagerbė žuvusiųjų atminimą Britanijos ambasadorius Simon Butt, Indijos garbės konsulas Raj Chaudhary, Prancūzijos ambasadorius François Laumonier, kitų ambasadų darbuotojai, Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos atstovai. Vainiką atnešė ir pagarbą žuvusiems atidavė Lietuvos karinių pajėgų garbės kuopos kariai, įspūdingai grojant trimitininkui.

Malda ir palaiminimu pamaldas baigė Apaštalinis nuncijus Lietuvoje, arkivyskupas Peter Zurbriggen. Sekmadienis prasidėjo labai prasmingomis pamaldomis, kuriose bendrą poziciją pareiškė krikščionys, žydai, musulmonai, induizmo išpažinėjai. Nežiūrint į skirtingus išpažinimus ir religijas, pamaldose visus vienijo bendras troškimas - kad nepasikartotų panašūs praėjusių karų įvykiai, kad pasaulyje įsivyrautų taika.

 

InfoRef.lt