Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
KONSISTORIJA (atnaujinta 2013 08 20)

Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija veikia tarp Sinodo susirinkimų, kaip aukštesnioji Bažnyčios kolegiali sprendžiamoji institucija. Dėl to dar įvairiais istoriniais laikotarpiais buvo vadinama Sinodo Kolegija. Renkama eilinio Sinodo suvažiavimo metu trijų metų kadencijai. Sudaro 4 dvasininkai ir 4 pasauliečiai.

Konsistorijai pirmininkauja prezidentas, renkamas visuomet iš pasauliečių (Sinodo kuratorių) arba jį pavaduojantis vice-prezidentas, visuomet renkamas iš kunigų. Konsistorija paprastai susirenka į eilinius posėdžius kartą per mėnesį. Konsistorijos prezidentas gali šaukti neeilinius posėdžius. Konsistorija, kaip žemesnioji Sinodo institucija priima protokolinius sprendimus. Gali šaukti neeilinį Sinodo suvažiavimą, paskirti šio suvažiavimo vietą ir laiką. Taip pat gali išreikšti nepasitikėjimą generaliniam superintendentui, sustabdyti jo įgaliojimus. Tačiau, tuomet galutinį sprendimą priima Sinodas. Jei Sinodas nepalaiko Konsistorijos sprendimo, Konsistorija privalo atsistatydinti, skelbiami naujos kadencijos Konsistorijos rinkimai.

Lietuvos evangelikų reforatų Sinodo neeiliniame suvažiavime Vilniuje (2013 03 23) išrinkta Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija 2013/2016 metų kadencijai:

1. Petras Romualdas Puodžiūnas, pasaulietinis Sinodo kuratorius, Konsistorijos prezidentas (Panevėžys)   +370 610 04399

2. Kun. Raimondas Stankevičius, dvasinins Sinodo kuratorius, Konsistorijos viceprezidentas (Vilnius)  +370 655 43678

3. Kun. Tomas Šernas, dvasinis Sinodo kuratorius, narys (Vilnius)  +37065543677

4. Kun. Rimas Mikalauskas, dvasinins Sinodo kuratorius, narys (Biržai)  +370 686 66383

5. Kun. Tomas Sakas, dvasinins Sinodo kuratorius, narys (Klaipėda)  +37067142280

6. Danguolė Kairienė, pasaulietinė Sinodo kuratorė, narė (Biržai)   +370 685 66756

7. Dr. Jonas Albertas Naktinis, narys (Papilys, Biržų r.)

8. Nerijus Krikščikas, narys  (Vilnius)   +37068563795

 

2010 metų birželio 24 dieną Sinodo eiliniame susirinkime Biržuose išrinktos Konsistorijos sudėtis (2010-2013):
1. Kurt. dr. Mykolas Mikalajūnas, prezidentas (1936 12 15 - 2013 10 19)
2. Kun. Raimondas Stankevičius, viceprezidentas
3. Kun. Rimas Mikalauskas
4. Kun. Tomas Sakas
5. Kun. Sigita Švambarienė
6. Danguolė Kairienė
7. Eglė Grucytė
8. Petras Romualdas Puodžiūnas

Ankstesnių kadencijų Konsistorijos (Sinodo Kolegijos):

Konsistorijos sudėtis (2007-2010)

konsistorija200720091. Kurt. dr. Renata Bareikienė, prezidentė,
2. Kun. Tomas Šernas, viceprezidentas,
3. Kun. Rimas Mikalauskas,
4. Kun. Raimondas Stankevičius 
5. Kun. Sigita Švambarienė
6. Kurt. Vytautas Variakojis
7. Petras Romualdas Puodžiūnas
8. Danguolė Kairienė

 

Konsistorijos sudėtis (2004-2007) Sinodo eiliniame suvažiavime atsistatydinus Konsistorijos prezidentui kurt. Vytautui Vegiui, buvo nauji Konsistorijos prezidento ir nario pasauliečio rinkimai likusiai metų kadencijai):

1. Prezidentas Kurt. Donatas Balčiauskas (iki 2006 m. kurt. Vytautas Vegys)
2. Viceprezidentas kun. Tomas Šernas
3. Kun. Rimas Mikalauskas
4. Diak. Tomas Sakas
5. Diak. Sigita Švambarienė (iki 2005 m. diak. Gitana Gasiūnaitė)
6. Kurt. Renata Bareikienė (nuo 2006)
7. Raimondas Stankevičius
8. Danguolė Kairienė

Konsistorijos sudėtis (2001-2004)

1. Prezidentas kurt. Vytautas Vegys
2. Viceprezidentas kun. Tomas Šernas
3. Kun. senjoras Petras Čepas
4. Kun. Rimas Mikalauskas
5. Kun. Kęstutis Daugirdas
6. Kurt. Valerija Kubiliūnienė
7. Vilius Čiapas
8. Lina Kėželytė