Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Knyga apie Reformacijos Lietuvoje istoriją
Ketvirtadienis, 18 Gruodis 2008 11:59

sinodknyga_d2008-ųjų gruodžio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos bibliotekoje įvyko knygos „Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui 450 metų" sutiktuvės.

"Didžiajai mūsų dienų Lietuvos visuomenės daliai sąvoka Reformacija yra vos pažįstama, dauguma ją sieja su jos lotyniška reikšme - ką nors pertvarkyti. Retas kuris lietuvis susimąsto, kad šio sudėtingo ir daugiaplanio istorijos tarpsnio dėka jis šiandieną kalba, rašo ir skaito lietuviškai, o ne lotyniškai, lenkiškai, vokiškai ar rusiškai, - teigia leidėjai šios knygos pratarmėje. - Dėl tam tikrų priežasčių Reformacijos sąjūdis Lietuvoje ir jo istorinė reikšmė ilgą laiką nebuvo pakankamai įvertinti, stigo daugiaplanių jos tyrimų. Net ir šiandieną Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios istorija plačiajai Lietuvos visuomenei yra menkai žinoma. Tik retas kuris žino, kad antras pagal svarbumą po karaliaus asmuo Lietuvos ir Lenkijos valstybėje - Mikalojus Radvila Juodasis buvo vienas Reformacijos Lietuvoje iniciatorių ir globėjų, Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios Unitas Lithuaniae steigėjų".

 

Susitikimo metu Lietuvos ev. reformatų Bažnyčios Konsistorijos prezidentė dr. kurt. Renata Bareikienė, pasidžiaugusi gausiu parapijiečių ir svečių būriu, pabrėžė, jog „šis renginys yra tarsi pernai Biržuose vykusio Sinodo aidas, o pristatoma knyga - svarbi tiek šiandienos, tiek ateities kartoms, nes tampa istoriniu šaltiniu. Simboliška, kad tokia knyga pristatoma čia, Mokslų akademijos bibliotekoje, kur saugoma didžioji dalis originalių reformatų Sinodo dokumentų".
Lietuvos evangelikų reformatų gen. superint. kun. Rimas Mikalauskas, pasidžiaugęs knyga, kuri „lyg medis su savo dvasinėm šakom", visiems palinkėjo Dievo palaimos šiuo krizės laikotarpiu. „Apie ją daug kalbama, bet ji jau senai mumyse. Kaip sakoma Biblijoje, Dievą mylinčiam viskas į gerą išeina. To visiems ir palinkėčiau, ir žvelgti į gyvenimą su pasitikėjimu", - sakė jis.
luksaite_mViena knygos autorių habil. dr. prof. Ingė Lukšaitė, kaip visada, kaustė publikos dėmesį. Ji papasakojo apie Sinodo protokolus, kurie saugomi Mokslų akademijos bibliotekoje. „Jų nagrinėjimas buvo kruopštus darbas. Teko peržvelgti ne vieną šimtmetį rašytus dokumentus. Nuostabu juose regėti, kaip tobulėjo ev. reformatų bendruomenė, koks įtakingas buvo Sinodas ir kaip mokėjo spręsti iškilusias bendruomenės problemas", - dėstė mokslininkė, linkėdama „stiprybės ir šiandienos ev. reformatų bendruomenei".
Knygos „Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui 450 metų" leidėjas LERB kurt., dr. Mykolas Mikalajūnas teigė, jog leidinys galėjo pasiekti skaitytojus žymiai anksčiau. Tačiau darbai užsitęsė dėl labai atsakingo autorių požiūrio, jie dirbo archyvuose, knyga buvo nuolat pildoma vis naujais faktais.
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos pirmininkas, vienas iš minėtos knygos recenzentų prof., habil. dr. Sigitas Kregždė akcentavo, kad „leidinys išlieka labai aktualus. Sinodo protokolai - tai pavyzdys tiek paprastam skaitytojui, tiek valdžios atstovui".
Renginyje taip pat dalyvavo ir Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos direktorius dr. Juozas Marcinkevičius, kiti bibliotekos darbuotojai, LERB kurt. Donatas Balčiauskas, Vilniaus parapijos atstovai, miestelėnai, Vilniaus reformatų choras „Giesmė", vadovaujamas chormeisterės Janinos Pamarnackienės.
Po oficialių kalbų renginio dalyviai diskusijas tęsė prie arbatos puodelio.

Apie knygą: Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui 450 metų/ Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia Unitas Lithuaniae; Ats. redaktorius Mykolas Mikalajūnas . V.: Apyaušris, 2007. - 184 p. Tiražas 800 vnt. Knygos leidybą parėmė Šveicarijos evangeliškųjų bažnyčių „Pagalbos fondas". Leidinyje spausdinami straipsniai lietuvių ir anglų kalbomis.
Knygą galima įsigyti Lietuvos Biblijos draugijoje ( J.Basanavičiaus g. 16 - 121), Vilniuje.


Viktorija Liauškaitė