Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Artimiausias Sinodo suvažiavimas
Sekmadienis, 18 Gegužė 2008 10:37

Kito eilinio Sinodo 2009/2010 metų kadencijos suvažiavimo data (pagal kan. XVII-1930) - 2009-06-23 dieną, per Jonines, Biržuose.

Priešsinodinį sesija - Biržuose: 2009.05.16 Pradžia 9:45, parapijos namuose.

Išrinkti delegaitai parapijose:

Biržų ev. ref. parapijoje:  parapijos vargonininkė Jūratė Duderienė, parapijos Centro seniūnė Lena Palšienė, par-tis Petras Kutra, Sinodo finansininkė par-tė Rita Daugienė, par-tis stud. Merūnas Jukonis, par-tis Jokūbas Ruopas, Konsistorijos narė par-tė Danguolė Kairienė, seniūnė par-tė Irutė Užubalienė.

Vilniaus ev. ref. parapijoje: Šarūnas Liekis, Danguolė Juršienė; Kristina Šernaitė ir Vida Cupreva (kandidatai)

Klaipėdos ev. ref. parapijoje: Olga Viederienė ir Giedrius Kviecinskas (kandidatas)

Panevėžio ev. ref. parapijoje: Sigita Audickienė ir Donatas Skiauteris (kandidatas)

Švobiškio ev. ref. parapijoje: Pranas Rauktys ir Dalia Bitinienė (kandidatas)

Kėdainių ev. ref. parapijoje: Audronė Risakovienė ir  Vitalija Slavinskienė (kandidatas)

Šiaulių ev. ref. parapijoje: Tadas Pavinkšnis ir Marytė Girdvainienė (kandidatas)

Nemunėlio Radviliškio ev. ref. parapijoje: Gasiūnienė ir Šarnienė (kandidatė)

(Apie kitur išrinktus delegatus skelbsime veliau arba žr. konkrečioje parapijos info) Sinodas - aukščiausia Bažnyčios institucija. Renka vyriausiąjį dvasininką - generalinį superintendentą, renka intersinodinę instituciją - Konsistoriją. Priima sprendimus dėl dvasininkų ordinacijų ir jų misijų, renka kuratorius, leidžia bažnytinės teisės aktus ir yra galutinė apeliacijų instancija. Sinodo suvažiavimo datą nustato pats Sinodas. Neeilinius Sinodo suvažiavimus reikalui esant gali kviesti Konsistorija.