Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Evangelikai raginami įsiklausyti į Kalvino žodžius
Trečiadienis, 30 Rugsėjis 2009 15:39

tikejimozodis

 

Mineapolyje keli šimtai reformatų bažnyčių tikinčiųjų, trokštančių pamokslauti Raštą ir atskleisti Kristų pasauliui, susirinko į trijų dienų konferenciją, kurioje daugiausia dėmesio skiriama XVI a. reformatoriui Jonui Kalvinui.
Konferenciją surengė krikščioniška organizacija „Desiring God Ministries".

Apgailestaudamas, kad nemaža dalis šių dienų bažnyčių prarado pasitikėjimą Biblijos tikrumu ir autoritetu, Juliusas Kimas, Kalifornijos Westminsterio seminarijos praktinės teologijos profesorius, ragino tikinčiuosius įsiklausyti į Kalvino žodžius.

„Daugelyje bažnyčių Biblija laikoma tam tikra „proto mankšta" arba tam tiktų emocinių potyrių šaltiniu," - penktadienį kalbėjo profesorius, kuris taip pat yra „New Life" presbiterionų bažnyčios Escondido mieste asocijuotasis pastorius. - „Turime iš naujo įsiklausyti į Kalvino žodžius ir gręžtis į Raštą kaip į vienintelį tiesos ir gyvenimo šaltinį."

Profesorius taip pat tvirtino, kad mintis, jog Biblija yra vienas ir vienintelis tikrasis religinės tiesos šaltinis, Kalvinui buvo bažnyčios reformos elementas. „Kodėl taip svarbu, kad Biblija vienintelė išliktų neginčijamu autoritetu?" - klausė pranešėjas. - „Kalvinui tai buvo ypatingai svarbu."

Kasmetinės konferencijos tema šiemet: „Kartu su Kalvinu Dievo teatre", ji skirta 500-ajam Kalvino jubiliejui paminėti.

Temos pavadinimo pagrindą sudaro Kalvino teiginys, išdėstytas jo žymiajame veikale: „Krikščionių tikėjimo pagrindai": „Jei žmogus nukreipia savo žvilgsnį į Dievo darbus, nesvarbu, kokią vietą jis beužimtų šiame šlovingame teatre, jis yra tik žiūrovas. Jam ypač svarbu atverti ausis Dievo žodžiui, nes tai - geresnioji dalis."

Johnas Piperis, kuris vadovauja organizacijai „Desiring God", aiškino, kad Kalvinas suvokė pasaulį kaip Dievo teatrą, kuriame nuolat rodoma paties Dievo šlovė. Anot J. Piperio, šios konferencijos tikslas - pažvelgti į Jėzaus didybę ir Jo tikslus pasauliui bei aukštinti šventą Jėzaus vardą.

„Dievo vertė ir Jo šlovė neturi ribų," - kiek anksčiau šį mėnesį J. Piperis kalbėjo „Religious Newswriters Association" kasmetinėje konvencijoje. - „Jūs galite atrasti tikrąjį džiaugsmą ne būdami reikšmingais, tačiau pažindami Tą, kurio reikšmingumui nėra ribų."

Profesorius Kimas penktadienį taip pat pabrėžė Dievo šlovę. Kalvinas teigė, jog Raštas primygtinai pabrėžia, jog tik vienas Dievas nusipelno šlovės: „Dienų pabaigoje svarbiausia tai, kad Dievas pašlovintas ne tik per savo kūriniją, bet ir dėl išganymo plano."

Konferencija atskleidė naujojo kalvinizmo suklestėjimą. Naujieji kalvinistai - tai evangelikų kryptis, kuri priima svarbiausius Kalvino mokymo teiginius, tokius kaip tikėjimas į Dievo suverenumą, Šventąjį Raštą, kaip vieną ir vienintelį autoritetą, visišką žmonijos nuopuolį ir doktriną, jog išteisinimas gaunamas tik tikėjimu. J. Piperis teigia, kad naujieji Kalvinistai šiandien trokšta tiesos. - „Jei norite suprasti naujuosius krikščionis reformatus, žinokite, jie pamokslauja Bibliją. Jie tikrai tiki Tiesa. Apie tai kalbėjo Kalvinas ir šiandien tai ne mažiau svarbu."

Nors tarp evangelikų daugėjau naujųjų kalvinistų, profesorius Kims pabrėžė, jog Kalvinas visiškai nenorėjo įsteigti kalvinizmo. Jis troško, kad daugėtų Biblija tikinčių krikščionių.

Parengė Dalia Janušaitienė pagal www.christianpost.com