Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
J.Kalvino atminimui - lietuviški akcentai Varšuvoje
Pirmadienis, 26 Spalis 2009 11:03

2009 metų spalio 14 dienos moksline teologine konferencija ir iškilmingomis pamaldomis buvo užbaigti Lenkijoje Jono Kalvino mokymo atminimui skirti renginiai.
Iš Lietuvos į Varšuvą dalyvauti iškilmėse buvo nuvykę Vilniaus ev. reformatų choras „Giesmė", vadovaujamas chormeisterės Janinos Pamarnackienės, Bažnyčios jaunimo vadovų delegacija ir Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos prezidentė dr. Renata Bareikienė su generaliniu superintendentu kun. Rimu Mikalausku.

Lietuvių delegacija savo viešnagę Varšuvoje pradėjo lietuviškomis pamaldomis Varšuvos evangelikų reformatų bažnyčioje. Po jų šeimininkai visus pavaišino vakariene. Jaunimo vadovai pasiliko gyventi gražiai atnaujintuose ir įrengtuose parapijos namuose, kur su vietos parapijos jaunimu ir jų vadovais turėjo savo vizito programą. Šeimininkai svečius supažindino su evangelikų reformatų gyvenimu Varšuvoje ir, nors pasitaikė itin prastas oras, pavežiojo po Lenkijos sostinę - Varšuvą, parodė jos svarbiausius istorinius, architektūrinius paminklus. „Giesmės" choristus pas save pasiėmė gyventi ir globojo Varšuvos kamerinio reformatų choro nariai. Kun.R. Mikalauskas buvo apgyvendintas kartu su kitais konferencijos svečiais Varšuvos ev. liuteronų šv. Trejybės parapijos svečių namuose. Konferencijos dieną Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos prezidentė dr. R.Bareikienė ir kun. R.Mikalauskas dalyvavo mokslinėje konferencijoje - J.Kalvino 500 gimimo metinių paminėjime. Joje pranešimus skaitė svečiai iš Anglijos, Italijos ir Prancūzijos bei vietiniai pranešėjai. Pranešimų tekstai ateityje bus paskelbti atskirame leidinyje. Pati konferencija vyko Varšuvos krikščioniškos teologijos akademijos patalpose, jos didžiojoje salėje, kuri yra ir Lenkijos ev. liuteronų Sinodo susirinkimų salė, priklausanti Lenkijos ev. liuteronų Bažnyčiai. Konferencijos metu kun. R.Mikalauskas buvo pakviestas interviu Lenkijos TV „Polonijos" kanalui. Vakare visi susirinko Varšuvos evangelikų reformatų bažnyčioje.

Iškilmingoms pamaldoms vadovavo vyskupas kun. Marek Izdebski. Jų antroje liturgijos dalyje giedojo Vilniaus evangelikų reformatų „Giesmės" ir Varšuvos ev. reformatų parapijos kamerinis chorai. Pabaigoje koncerto vieną giesmę sugiedojo abu chorai, diriguojant Varšuvos choro vadovui Pavelui Hrušvickiui. Pamaldose ir koncerto metu Jono Kalvino tekstų fragmentus skaitė dr. Kšištofas Doroš.  Varšuvos ev. reformatų bažnyčios pamaldų liturgijoje dalyvavo šių Lenkijos Bažnyčių atstovai: Romos katalikų, Senųjų katalikų marijavitų, Stačiatikių, Evangelikų liuteronų, Evangelikų metodistų, Adventistų ir Evangelikų reformatų.
Taip pat, be Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčios delegacijos, kaip svečiai buvo pakviesti ir dalyvavo Jono Kalvino 500 metų jubiliejaus baigiamuosiuose renginiuose seseriškų užsienio Bažnyčių atstovai iš Nyderlandų protestantiškos Bažnyčios, Anglijos ir Velso jungtinės reformuotos Bažnyčios, Šveicarijos reformatų Bažnyčios, Vestfalijos evangelikų Bažnyčios (Vokietija), Hesjos ir Nassau evangelikų Bažnyčios (Vokietija), Lipės reformatų Bažnyčios (Vokietija), Italijos reformatų (valdiečių) Bažnyčios, Čekų brolių evangeliškos Bažnyčios Čekijoje, Baltarusijos baptistų - reformatų Bažnyčios, Reino evangelikų Bažnyčios (Vokietija), Austrijos reformatų Bažnyčios.

InfoRef.lt