Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Paroda „Lietuviška reformatų periodinė spauda" (1911 - 2010)
Penktadienis, 11 Birželis 2010 20:16
mykolas_mikalajunas_mBirželio 9 d. Lietuvos technikos bibliotekoje Vilniuje (Šv. Ignoto g. 6) įvyko parodos „Lietuviška reformatų periodinė spauda: 1911-2010", kurią suorganizavo Vilniaus reformatų parapijos taryba, pristatymas. Paroda veiks iki liepos 1 d.

Religinės periodinės spaudos pradžia Lietuvoje laikoma XIXa. pradžia, ypatingą reikšmę lietuvių tautos istorijoje įgavusi lietuviškos spaudos draudimo laikotarpiu. Knygnešių platinami konfesiniai spaudiniai gelbėjo žmones nuo beraštiškumo, lietuvių kalbos nemokėjimo. Pirmuoju lietuvišku periodiniu leidiniu laikomas Mažojoje Lietuvoje leisti „Nusidavimai Dievo Karalystėje", skleidę lietuvišką žodį, skatinę lietuvių kalbos puoselėjimą. Nuo to laiko evangelikų periodika labai išsiplėtė ir išsivystė.

Parodoje, kuri skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo ir Vilniaus reformatų bažnyčios grąžinimo tikintiesiems 20-mečiui, pateikiama Lietuvos reformatų periodinės spaudos nuo 1911 m. iki šių dienų apžvalga. Tai pirmasis reformatų laikraštis „Pasiuntinys" (1911 - 1913 m.), tarpukario Lietuvoje leisti „Mūsų žodis" (1922 - 1934 m.) ir „Sėjėjas" (1926 - 1940 m.) bei JAV išeivijos lietuvių reformatų žurnalas „Mūsų sparnai" (nuo 1951 m.). Gausi pavadinimų reformatų periodika po 1990 m. Tai ir atnaujintas „Sėjėjas", ir „Reformatų žinios" bei „Reformatų žurnalas", Kauno reformatų bendruomenės biuletenis, vilniečių „Apmąstymai" ir Kėdainių „Esam!" ir kt. Geriausiai laiko išbandymus atlaikė „Apžvalga" ir nuo 1998 m. iki šios dienos Vilniaus ev. reformatų parapijos tarybos leidžiamos „Vilniaus reformatų žinios". Šių metų gegužės mėnesio numeris - 100-asis.

Ypatingo dėmesio sulaukė paskutinis Lietuvos evangelikų reformatų leidinys - almanachas REFORMATŲ METAI 2009 - dar spaudos dažais kvepiantis leidinys buvo akimirksniu išgraibstytas... Tai rodo kaip visi nori kuo daugiau informacijos apie visos Lietuvos reformatų parapijų gyvenimą, istorinių žinių bei teologinių pamąstymų...

Į renginį gausiai rinkosi Vilniaus evangelikai reformatai ir kiti lietuviška periodine spauda besidomintys vilniečiai. Šiltą pasveikinimo žodį susirinkusiems tarė Lietuvos technikos bibliotekos direktorius Kazys Mackevičius. Kun. Raimondas Stankevičius į susirinkusius kreipėsi malda iš 1910 m. St. Dagilio išleisto Giesmyno su maldų priedais. Išsamiai ir nuotaikingai periodinės spaudos leidybą 1911 - 2010 m. apžvelgė LERB kuratorius dr. Mykolas Mikalajūnas, neužmiršęs padėkoti studentei Viktorijai, kurios diplominiam darbui surinkta medžiaga subrandino idėją surengti šią parodą.

ref_sp_giesme_mPrasmingai nuskambėjo Vilniaus reformatų choro „Giesmė" pagiedotos giesmės: Mažvydo „Gyvenimą tas turės", senovinė prūsų giesmė „Padėkokime Viešpačiui", V. K. Banaičio harmonizuota liaudies giesmė „Vis kovoki" ir senovinė airių giesmė „Palaimos linkėjimas". Jaunajai kartai atstovavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentas - pianistas Giedrius Nakas, pagrojęs J. S. Bacho Preliudiją ir fugą iš „Gerai temperuoto klavyro".

Parapijos taryba reformatų vardu nuoširdžiai dėkojo parodos rengėjoms: Kristinai ir Eglei, Technikos bibliotekos direktoriui K. Mackevičiui ir vyresniajai bibliotekininkei Vilijai Vygovskienei už šiltą priėmimą ir nuoširdžią pagalbą organizuojant šį renginį, „Vilniaus reformatų žinių" leidėjai Dalijai ir dizainerei Vaivai, choro „Giesmė" vadovei Janinai Pamarnackienei ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie šio netradicinio renginio suorganizavimo ir pravedimo.

Dar ilgai susirinkusieji nesiskirstė ir bendravo prie kavos ar arbatos puodelio, dalijosi įspūdžiais ir mintimis apie būsimus renginius...

Daugiau Dalijos Gudliauskienės ir Kęstučio Puloko nuotraukų žiūrėkite čia:

InfoRef.lt