Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Konfirmacijos šventė Vilniuje
Penktadienis, 27 Rugpjūtis 2010 12:08
Konfirmantai:Šarūnas, Živilė, KristinaRugpjūčio 22 d. Vilniaus parapija šventė Konfirmaciją. Buvo konfirmuoti trys jaunuoliai: Kristina, Živilė ir Šarūnas. Konfirmacija (angliškai confirm - patvirtinti, lotyniškai confirmacio - sutvirtinimas ) - patvirtinimas Krikšto sakramento reformatų tikėjimo išpažinime, nes krikštas yra vienas visiems krikščionims. Katalikams Krikšto patvirtinimas yra Sutvirtinimo sakramentas (liaudyje vadinamas birmavojimu, dirmavone).

Kai kurie būsimieji konfirmantai lankė sekmadieninę mokyklėlę, po to konfirmacinius mokymus. Todėl prieš visą parapiją aiškiai ir teisingai atsakinėjo į gen. superintendento kun.Tomo Šerno užduotus klausimus.

Konfirmacijos liturgiją atliko kartu abu kunigai: T.Šernas ir R.Stankevičius, jiems talkino lektorius E.Tamariūnas. Kun.T.Šernas pasiryžusiems priimti konfirmanto palaiminimą priminė, kad pasaulis daug kartų iš jų pasijuoks, paniekins dėl Viešpaties vardo, bet linkėjo būti tvirtiems ir nepasiduoti pasaulio įtakai.

Po palaiminimo rankų uždėjimu, jaunieji reformatai pirmą kartą priėjo Viešpaties Vakarienės - Komunijos. Ją dalino kunigai: duoną - klebonas T.Šernas, vyną - R.Stankevičius.
Konfirmantus pasveikino parapijos pirmininkė V.Cupreva, giesme - parapijos jaunimas, akompanuojant pianinu Gabrielei Vasiliauskaitei.

Dabar Kristina, Živilė ir Šarūnas tapo teisėtais mūsų parapijos nariais, galės dalyvauti parapijos, Bažnyčios savivaldoje, įgijo teisę rinkti ir būti išrinktais, taip pat prisiėmė pareigą rūpintis parapijos, Bažnyčios reikalais, tapo atsakingi už jos likimą.
Pamaldose vargonavo Irena Kalvanaitė Povilanskienė, fleita grojo Lina Baublytė.

D.Gudliauskienė

Daugiau konfirmacijos akimirkų: čia