Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Dubingių bažnyčios maketo perdavimas
Trečiadienis, 22 Birželis 2011 19:49

prie_maketo_visi_mBirželio 21 d. Radvilų rūmuose Vilniuje vyko Dubingių ev. reformatų XVII a. bažnyčios maketo perdavimo šiems rūmams renginys. Vakare dalyvavo ev. reformatų generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas, kun. Raimondas Stankevičius, giedojo Vilniaus evangelikų reformatų choras „Giesmė",  vadovaujamas Janinos Pamarnackienės.

Gen. superintendentas kun. Tomas Šernas su visais susirinkusiais pasidalino mintimis: „Turime žiūrėti ne į skausmingą praeitį, bet į ateitį. Reikia gyventi, galvoti apie vaikus ir anūkus. Pasak žydų mistikų: Ką mes galvojame šiandien, tai keičia praeitį. Labai dėkoju visiems prisidėjusiems prie šio gražaus ir kilnaus tikslo, jog istorija ir toliau gyvuotų, būtų gyva šiandien tarp mūsų visų". Nacionalinio dailės muziejaus direktorius Romuldas Budrys taip pat pasidžiaugė tokiu svarbiu visai Lietuvai įvykiu ir palinkėjo kitą kartą susitikti ne prie maketo, o realioje ev. reformatų bažnyčioje Dubingiuose.

Dubingių evangelikų reformatų XVII a. bažnyčios maketas buvo sukurtas glaudžiai bendradarbiaujant Dubingių tyrimų komandai, Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčiai ir Vilniaus Statybininkų rengimo centrui. Mokslinės bažnyčios rekonstrukcijos autoriai yra prof. Albinas Kuncevičius, doc. Rimvydas Laužikas, Robertas Zilinskas. Maketas atliktas 2011 metais. Maketo autorius Vladas Butrimas. Dalyvavo: A. Pipiras, J. Rimkus, K. Kurilavičius. Šis maketas - pirmasis, simbolinis būsimos parodos eksponatas.

maketo_autoriai_m2003 metais buvo pradėti sistemingi Dubingių piliavietės archeologiniai tyrimai (tyrimų vadovas prof. Albinas Kuncevičius). 2004 metais archeologų buvo atrasti Radvilų palaikai, kurie bendromis antropologų, istorikų, menotyrininkų ir archeologų pastangomis identifikuoti 2004-2007 metais. Tai vienas iš didžiausių pastarųjų dešimtmečių Lietuvos archeologinių ir istorinių atradimų.

Per 2006-2007 metus išsamiai buvo ištirta visa buvusiųjų bažnyčių vieta, atlikti antropologiniai, istoriniai, dailėtyriniai su Dubingių piliaviete susijusios medžiagos tyrimai. 2008-2011 metais buvo vykdomi išsamūs Dubingių piliavietėje esančių rūmų archeologiniai tyrimai.

Nacionalinio dailės muziejaus ir Dubingių tyrimų komandos iniciatyva yra sutarta dėl Dubingių piliavietės archeologinių radinių ekspozicijos įrengimo Nacionalinio dailės muziejaus Radvilų rūmuose. Radinių eksponavimas yra logiška mokslinių tyrimų tąsa - būdas supažindinti visuomenę su mokslinių tyrimų rezultatais. Simboliška, kad Dubingių archeologinių tyrimų medžiaga bus eksponuojama Vilniaus Radvilų rūmuose.

Viktorija Liauškaitė

Daugiau nuotraukų: picasa