Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
title Filter 
1 Amen
2 Angelai
3 APEIGOS
4 Apie santuokos teismus ir skyrybas Bažnyčioje (II)
5 Apie žmogaus lytiškumą, santuoką ir skyrybas (I)
6 APOLOGETIKA
7 Architektas Karolis Reisonas (1894-1981)
8 Balčiauskas Aleksandras, kun. (1907-1952)
9 Barnėlis Fridrichas jaunesnysis, kun.(1905-1982)
10 Barnėlis Fridrichas vyresnysis, kun. (1871-1930)
11 Bitneris Samuelis, kun., superintendentas (1632-1710)
12 Božimovskis Jonas vyr., kun. superintendentas (1610-1673)
13 Burbulys Kostas, kun. (metodistų)
14 Čepas Petras Ernestas kunigas senjoras
15 Ceraskis Mykolas, kun., superintendentas (1753-1823)
16 Chilinskis Samuelis Boguslavas, kun. (1631-1668)
17 Cumftas Adomas, kun. (1860-1911)
18 Cumftas Martynas, kun., superintendentas (1832-1895)
19 Dagilis Stanislovas (1843-1915)
20 Dagys Jokūbas
21 DEKALOGAS
22 Diakonas
23 Dilys Jonas, kuratorius (1887-1973)
24 Dilys Povilas, kun., gen. superintendentas (1905-1995)
25 DISTRIKTAS
26 Dubingiai
27 Evangelikų aljansas
28 Evangelizacija
29 Frankas Mykolas, kun. (1914-1968)
30 Fundamentalizmas (protestantų)
31 Gerulis Eugenijus, kun. dr. (1922-2009)
32 Grytė Vilius, kuratorius (1883-1953)
33 Helvetijos simbolis
34 Hermanas Peteris Rombergas
35 Hugenotai
36 Hugenotų kryžius
37 Jakubėnas Povilas, kun., gen. superintendentas (1871-1953)
38 Jašinskas Povilas, kun. gen. superintendentas (1889-1982)
39 Jastržembskis Mykolas, kun. gen. superint. (1859-1938)
40 Jaunius Januševičius Petras, garb. kuratorius (1913-2010)
41 Jonas Yčas, kuratorius (1880-1931)
42 Jurėnas Algirdas (1919-2007)
43 Jurgis Jašinskas - rašęs apie Julių Janonį
44 Kadaras Andrius, kun. gen. superintendenas (1831-1902)
45 Kalvinizmas
46 Kapinių šventės
47 Konarskis Simonas (1808- 1839)
48 KONFIRMACIJA
49 KONSISTORIJA
50 Kovo 11-osios ekumeninė šventė Čikagoje
51 Kregždė Martynas, garb. kuratorius (1922-2004)
52 Krosnevičius Baltazaras, kun.dr., superint. (apie 1580-1624)
53 Kurnatauskas Konstantinas, kun.dr., gen. superint. (1878 -1966)
54 Kurnatauskas Oskaras, kun. vice-superint. (1834-1911)
55 Kutra Jurgis, kuratorius (1891-1943)
56 Kuyperis Abraomas, Nyderlandų ev. ref. teologas (1837-1920)
57 Leuenbergo konkordija (sutarimas)
58 Melanchtonas Pilypas, Vokietijos ev. liut. teologas (1497-1560)
59 Mikelėnas Jokūbas
60 Mizaras Jonas
61 Močiulskis Albertas Konstantinas
62 Mokslas ir tikėjimas
63 Mokytojui, gimnazijos ir muziejaus direktoriui Viliui Grytei - 120
64 Moterų ordinacija
65 Mykolas Mikalajūnas 1936 12 15 - 2012 10 19
66 Nastopka Martynas - reformatų Bažnyčios kuratorius 1879 - 1963 m.
67 Neimanaitė Aleksandra
68 Neimanas Adolfas
69 Neimanas Stasys
70 Parapija
71 Plepys Mykolas
72 Povilui Jakubėnui - 140
73 Presbiterionai
74 Protestantai - kas jie tokie?
75 Rasijus Adomas
76 Reformacija ir Lietuvos švietimo sistemos raida (I dalis)
77 Reformacija – kas tai yra?
78 Sentikiai
79 Šepetienė Klara
80 Šepetys Jonas
81 Šernas Adomas
82 Sigitas Kregždė: Per gyvenimą - su reformatiška dvasia
83 Šiluva
84 SINODAS
85 Šlikas Alfredas. Nepelnytai užmirštas
86 Stott, John XX a. protestantų teologas, anglikonas
87 Tamošauskas Samuelis
88 Tamulėnas Motiejus, kuratorius, snj. 1891 - 1980
89 Tartu universitetas
90 Viklifas Džonas
91 Volanas Andrius
92 Vyskupas kun. Mečislovas Čiešliaras (Mieczysław Cieślar)