Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
2011 m. priešsinodinė sesija
Pirmadienis, 06 Birželis 2011 18:42
Šeštadienį, gegužės 21 d., Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija susirinko į išplėstinį posėdį - priešsinodinę sesiją. Dalyvavo visi Konsistorijos nariai, kuratoriai, svečiai iš Švedijos Missionkirkan protestantiškos bažnyčios, 2011 m. Sinodo delegatai. Viso 32 dalyviai.

Posėdį Dievo žodžiu ir malda pradėjo gen. superintendentas kun. Tomas Šernas. Maldoje prisiminėme gegužės 17 d. amžinybėn išėjusį lietuvių evangelikų draugą Hermaną Peterį Rombergą, kuris visokeriopai skatino ir rėmė mūsų veiklą. Svečias iš Švedijos kun. Gerard Willemsen, atsakingas už Missionskyrkan ekumeninius ryšius Europoje, perdavė Švedijos Missionskyrkan protestantiškos bažnyčios vadovų sveikinimą, pasidžiaugė turiningu mūsų bažnyčių bendradarbiavimu. Švedijoje permainų metas - jungiasi į vieną trys bažnyčios: Missionskyrkan, Babtistų ir Metodistų. Į trijų bažnyčių konferenciją, š.m. birželio 1-6 d., pakviestas vicesuperintendentas kun. R. Mikalauskas. Tarptautinei partnerystei įgaliotas Växjö parapijos atstovas Arne Sjöberg palinkėjo konstruktyvaus darbo, patikino, kad mūsų bendradarbiavimas tęsis ir susijungus bažnyčioms Švedijoje. Spalio mėnesį didelė delegacija iš Växjö parapijos aplankys Lietuvos ev. reformatų parapijas. Panašus vizitas buvo 2003m.

Skaityti daugiau...
 
Eilinis (Nr. 5-78) Konsistorijos posėdis Biržuose
Antradienis, 05 Balandis 2011 18:06
konsist__mKovo 19 d. Biržuose į V-ą šios kadencijos posėdį rinkosi Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Posėdis pradėjo kun. Rimas Mikalauskas Dievo Žodžiu, skaitydamas 85-ją psalmę ir malda. Perskaičius ir parašais patvirtinus praeito posėdžio protokolą, apžvelgus priimtų sprendimų vykdymą, pradėti svarstyti pagrindiniai darbotvarkės klausimai.

Sinodo buhalterė R. Daugienė apžvelgė finansinę situaciją: 2007-2010 dvasininkų surinktų aukų dinamiką, dvasininkų pensijų fondo ataskaitą. Pastebėta, jog lyginant su 2009 metais sumažėjo gyventojų pajamų mokesčio pervestų pinigų suma į Sinodo sąskaitą. Taip pat, vasaros kapinių švenčių aukos sumažėjo ir sugrįžo į 2007 m. Konsistorija nutarė kaip panaudoti neseniai gautas aukas iš JAV lietuvių evangelikų reformatų Sinodo kolegijos Čikagoje, bei aukas paaukotas Lietuvos ev. ref. misijai Lietuvoje partnerinėje Lippės evangelikų reformatų bažnyčioje, Vokietijoje. Konsistorijos prezidentas dr. M. Mikalajūnas ir vice-superintendentas kun. R. Mikalauskas pasirašė ir išsiuntė padėką visiems aukotojams, kurie per Šalpos fondą JAV remia Lietuvos evangelikų reformatų dvasinės tarnystės misiją Lietuvoje ir užtikrino, kad taupydami bažnyčios pinigus ir vertindami aukotojų valią, sugebėsime įveikti iškilusius finansinius sunkumus ir esamus gyvenimo iššūkius priimame su viltimi, kad mūsų tarnystė neš gražių vaisių.

Skaityti daugiau...
 
Įvyko eilinis Konsistorijos posėdis (Nr.4-77) Biržuose
Šeštadienis, 22 Sausis 2011 15:38

2011 metų sausio 15 d. Biržuose į IV-ą šios kadencijos posėdį susirinko Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorija. Dėl ligos posėdyje nedalyvavo kun.S.Švambarienė. Posėdį malda pradėjo kun.R.Stankevičius. Perskaičius ir parašais patvirtinus praeito posėdžio protokolą, apžvelgus priimtų sprendimų vykdymą, buvo svarstomi  iš anksto numatyti  darbotvarkės klausimai.

Konsistorija patvirtino Sinodo 2010 metų ūkinę-finansinę ataskaitą. Gautos pajamos (palyginus su 2009 m.) sumažėjo. Buhalterė R.Daugienė nurodė priežastis: sumažėjo dvasininkų surinktos aukos, 2% gyventojų pajamų mokesčio pervedimas, gautos lėšos iš užsienio partnerių ir valstybės. Galima tvirtinti, jog valstybę palietusios ekonominės krizės pasekmes bažnyčia finansiškai aiškiau pajuto 2010 metais. Spėjama, jog 2011 m. jos bus dar didesnės.

Skaityti daugiau...
 
<< Pradžia < Ankstesnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Sekantis > Pabaiga >>

Puslapis 5 iš 10