Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Įvadas
Struktūra

Bažnyčia - tikinčiųjų surinkimas. Dvasinis ir fizinis kūnas, kuris gyvena: maitinasi žemišku ir dangišku maistu. Kūnas, kuriam reikalinga pastogė, šiluma ir sąlygos augti. Kūnas, kuris gali būti sveikas ir sirgti. Kaip ir kiekvienas kūnas. Gali eiti Kristaus pašaukimo Keliu arba nuklysti nuo jo. Reikalingas Gerojo Ganytojo ir jo Žodžio tarnų - kunigų. Reikalingas stalų darbininkų (Apd 6,2-3) -diakonų ir išmintingų galvų vadovavimui-vyresniųjų. Reikalingas mokytojų-daktarų, kad įvairiuose gyvenimo iššūkiuose mokėtų ištirti, kas Dievo mokslas, o kas tik praeinanti žmogiška išmintis. Bažnyčia - Dievo tauta kelyje. Kaip laivas be įgudusios, drausmingos įgulos -  tik vaiduoklis, nešamas vėjų į pražūtį.

Dievo tauta - tarsi dieviškoji flotilė. Konkretūs jos surinkimai - regioniniai, nacionaliniai ar vietiniai- yra dieviškosios eskadros ir jų laivai. Su savo keleiviais ir įgulomis. Susidedančių iš įvairių pašaukimo tarnysčių konkretiems bendros kelionės tikslams įgyvendinti, pagal Kristaus pašaukimą. Šioje svetainės skiltyje galite susipažinti su evangelikų reformatų, kaip „dieviškosios flotilės" struktūra. Jos mažyte „laivele" yra Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia.

Kairėje šios svetainės pusėje yra skiltys, kuriose nuo viršaus rasite žinių apie evangelikus reformatus pasaulyje, kokia reformatų savivalda ir kas šiuo metu vykdo įvairias atsakingas vyresniųjų pareigas Lietuvoje, adresus ir kontaktinius duomenis, rekvizitus.