Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kėdainiuose atidengta Adomo Freitago (1608-1650) atminimo lenta
Šeštadienis, 13 Gruodis 2008 18:07

A.Freitago atminimo lentaKėdainių Šviesiojoje gimnazijoje 2008 m. gruodžio 13 d. įvyko žymaus Europos karo inžinieriaus Adomo Freitago paminėjimas. Ant Šviesiosios gimnazijos pastato sienos buvo atidengta Adomui Freitagui skirta memorialinė lenta (autorius - J. Šlivinskas). Ją atidengiant pašventinimo apeigą Dievo Žodžiu (Psalmė 126) bei malda atliko Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kun. Rimas Mikalauskas bei Kėdainių evangelikų liuteronų parapijos ganytojas kun. Arvydas Malinauskas. Prieš tai gimnazistus bei svečius gimnazijos uždarame, šviesiajame kiemelyje, pasitiko gyvos barokinės smuikų muzikos garsai.

Susirinkusius pasveikino gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė. Kėdainių krašto muziejaus direktorius Rimantas Žirgulis pristatė neseniai Danijos Karalystėje, sendaikčių krautuvėje aptiktą ir įsigytą 1631 m. pirmojo leidimo garsiąją Adomo Freitago knygą „Architektura militaris" - karinis menas. Pastaroji knyga buvo išversta į vokiečių, prancūzų ir kitas kalbas, daugybe kartų perspausdinta. Ją galima buvo aptikti daugelio Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų bibliotekose. Apie šios garsios knygos autoriaus kelionę į Lietuvą, paties autoriaus gyvenimą gyvai, remdamasis niekur nepublikuotų archyvinių žinių turtingu bagažu, susirinkusius puikiu pasakojimu sužavėjo protestantizmo istorijos mokslininkas - Vilniaus pedagoginio universiteto Istorijos fakulteto prodekanas Deimantas Karvelis. Minėjimo dalyviai sužinojo apie A. Freitago vaikystę Torūnėje, jo matematikos bei medicinos studijas Vokietijos ir Nyderlandų universitetuose. Vėliau, kaip Nyderlandų Respublikos samdomos kariuomenės inžinerijos dalinių karininkas Adomas Freitagas dalyvavo mūšiuose bei tvirtovių apgultyse. Apie kunigaikščio Kristupo II Radvilos pastangas vakarų Europoje surinkti tūkstantį gerų savo profesijos meistrų - karininkų samdinių. Kaip jaunasis kunigaikštis, Kristupo II sūnus Jonušas Radvila, susipažįsta su A. Freitagu ir kartu keliauja į Lietuvą, aplanko Kėdainius. Dalyvauja Smolensko karinėje kampanijoje ir kaip kunigaikštis Kristupas II Radvila nusprendžia priimti savo pastovion tarnybon pasaulinio masto karo inžinierių. Taip torūnietis, evangelikas liuteronas Adomas Freitagas, iki gyvenimo pabaigos tampa kunigaikščių evangelikų reformatų Radvilų dvaro gydytoju Vilniuje. Taip jis, karo inžinierius, intensyviai dirba Biržuose kaip architektas pertvarkant į modernią olandiško tipo Biržų tvirtovę bei sykiu ruošia visų Biržų miesto fortifikacijos planus. Tai jis, Adomas Freitagas, - Kėdainių evangelikų reformatų Šviesiosios gimnazijos matematikos dėstytojas ir apsigyvena Kėdainiuose. Istorikas Deimantas Karvelis paminėjo, kad nuo 1640-jų, galbūt to ir neįtardamas, Adomas Freitagas galėtų save jau įvardinti nebe „torūnietis" bet „kėdainietis". Gyvendamas Kėdainiuose, jis buvo reikalingas kunigaikščiams tiek Vilniuje, tiek Biržuose. Tiesa, istoriniai šaltiniai teigia, kad kunigaikščių buvo apdovanotas dvareliu Biržuose ir greičiausiai tik jo ankstyva mirtis sukliudė jam, miestiečio sūnui, būti nobilituotam, pakeltam į to meto politinio elito statusą. Nors ir taip suprantama, kad savo erudicija ir naudingumu kunigaikščiams Radviloms, o ir visai Lietuvai jis toli gražu pranoko daugelį to meto „išrinktųjų" -politinės tautos atstovų... Adomo Freitago atminimą Kėdainiuose saugos jau dvi atminimo lentos - istorinė XVII a. evangelikų liuteronų bažnyčioje, kurioje šis žymus Lietuvos vyras yra palaidotas bei naujoji - Didžiojoje g. Nr. 62, prie Šviesiosios gimnazijos įėjimo durų. Senojoje, gal būt, antkapinėje lentoje bažnyčioje apie Adomą Freitagą rašoma: „...savo vaikų jis nepaliko. Paliko knygą", o naujoje „Europos garso matematikas, karo inžinierius". Kėdainių mieste gyveno, evangelikų reformatų Šviesiojoje gimnazijoje švietė jaunimą, kunigaikščių Radvilų pavedimu savo talentu stiprino krašto gynybą - Adomas Freitagas iš Torūnės, kėdainietis.

Po naujosios atminimo lentos atidarymo minėjimo dalyviai patraukė į evangelikų liuteronų bažnyčią, kurioje, prie pirmosios atminimo lentos, kunigams A. Malinauskui bei R. Mikalauskui pagiedojus „Dieve laimink visados, mus išeinant ir įeinant", minėjimo iškilmes buvo pabaigtos. Jose be gražaus būrelio gimnazistų, jaunimo ir miesto svečių, dalyvavo istorikai, Kėdainių rajono savivaldybės vadovai ir atstovai. Įmonės, kuri lėšomis parėmė kultūrinių vertybių Kėdainiuose įsigijimą, „Lifosos" atstovas.

InfoRef.lt