Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Suaugusiųjų konfirmacija Kaune
Antradienis, 18 Sausis 2011 10:31

konfirm_kaunasBažnyčia, kurią praturtina net keturi nariai vienu metu, gyvai jaučia tai, kas vadinama „gyva": Vaida, Ugnius, Sandra ir Simona antrąjį sausio sekmadienį papildė Lietuvos reformatų Bažnyčios Kauno parapijos gretas.
Kun. T. Sakui per šventines pamaldas talkinantis lektorius E. Tamariūnas skaito 72-osios psalmės žodžius: „Tebūna amžinas karaliaus vardas, tetveria jo vardas taip ilgai kaip saulė. Tebūna juo palaiminti visi žmonės, teskelbia jį laimingu visos tautos."

Primena parapijiečiams Dekalogą. Krikšto momentas: Vaida, Ugnius, Sandra ir Simona tampa krikščionimis. Kun. T. Sakas sako pamokslą pagal Mt 3, 13-17 (Jėzaus krikštas): būdamas be nuodėmės, Jėzus Nazarietis šiuo krikšto atveju pažymėjo savo viešosios veiklos pradžią bei atskleidė, kad yra ir Dievo Sūnus.

Konfirmacija. Keturi naujieji krikščionys tampa reformatais. Bažnyčia turi naujus jaunus, energingus ir atsakingus narius. Reformatų bažnyčios gen. superintendentas kun. T. Šernas negalėjo atvykti į šią šventę dėl ligos, bet įgaliojo lektorių perskaityti sveikinimą. Jame, be kitų šiltų žodžių, kun. T. Šernas rašė: „... naujai suvokite, kad tampate atsakingi prieš Dievą už save ir už savo artimą. Todėl būkite dorais krikščionimis ir Bažnyčios nariais (....) Linkiu, kad Jūsų konfesinį pasirinkimą žinotų, suprastų ir gerbtų artimieji, draugai bei kolegos".

Vėliau buvo perduoti sveikinimai nuo kunigų Mikalausko, R.Stankevičiaus, S.Švambarienės ir broliškų parapijų. Viešpaties Vakarienė. Naujieji reformatai pirmą kartą savo gyvenime priima duoną ir vyną, kuriuos atitinkamai dalija kunigas ir lektorius.

Po šventinių pamaldų naujakrikščiai-konfirmantai pakvietė visą bendruomenę Agapės. Tegul Dievas per savo Sūnų saugo Vaidą, Ugnių, Sandrą ir Simoną ir visą reformatų bendruomenę mūsų gimtinėje. „Dėl Dievo gailestingumo raginu jus, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią - kas gera, tinkama ir tobula." (Rom 12, 1-2).


InfoRef.lt