Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Jaunimo konferencija šiemet vyko Kėdainiuose
Penktadienis, 21 Lapkritis 2008 10:26
2008 m. lapkričio 15 - 16 dienomis Kėdainiuose įvyko kasmetinė Lietuvos Evangelikų Reformatų Jaunimo Draugijos „Radvila" ataskaitinė jaunimo konferencija. Tai didelė ir džiugi šventė šiai draugijai, nes po septynerių metų pertraukos toks renginys grįžo į šį seną reformatų miestą. Tikėtina, kad ši vieta ilgainiui galėtų tapti tradicine susitikimų vieta, jei jaunimas turėtų patalpas, kuriose galėtų rinktis. Patalpos yra, tik šiai dienai jos stokoja remonto. Tai Kėdainių evangelikų reformatų parapijos namai, kuriuose šaltuoju metų sezonu nėra galimybės patogiai rinktis ir bendrauti. Draugijos centro valdyba buvo ir įvertino patalpų būklę kelias savaitės prieš konferenciją. Jei būtų tiekiamas šildymas, vanduo ir elektra, tai šalies vidury esantis miestas galėtų tapti traukos centru visiems evangelikų reformatų konfesijos žmonėms.

Konferencija buvo gana gausi. Dalyvavo ir draugijos nariai ir svečiai. Pasveikinimo žodį tarė ir garbūs svečiai iš Lichtenšteino Reformatų Bažnyčios, lydimi Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo generalinio superintendento kun. Rimo Mikalausko, kuris taip pat nepagailėjo gražių žodžių susirinkimui. Be jų, konferencijoje dalyvavo ir kiti mūsų bažnyčios dvasininkai - kun. Sigita Švambarienė ir kun. Raimondas Stankevičius. Pastarasis, kaip Kėdainių parapijos administratorius, labai prisidėjo prie šios konferencijos organizavimo darbų.

LERJD „Radvila" jaunimo konferencija vyko Kėdainių miesto daugiakultūriame centre, anksčiau buvusioje žydų sinagogoje. Draugija dėkoja šių namų administracijai, kuri suteikė visas sąlygas konferencijai įgyvendinti. Buvo pasirūpinta įgarsinimu, vaizdo projektoriumi, ir net šio centro direktorė leido naudoti savo asmeninį kompiuterį, kuris vienintelis jungėsi prie vietinės aparatūros.

Nuo ankstaus šeštadienio ryto, kol vyko dalyvių registracija, radviliečiai turėjo galimybę pasiklausyti Kėdainių muzikos mokyklos mokinių - pianistų koncerto. Vėliau vyko pranešimas - paskaita „Biržų krašto evangelikai reformatai 1918 - 1940 m. Lokalinės konfesinės bendruomenės", kurį skaitė jaunas ir ambicingas istorikas, draugijos centro valdybos narys Kornelijus Šišla. Pastarasis šia tema universitete rašė savo baigiamąjį darbą, todėl buvo gerai įsigilinęs į šią temą ir puikiai galėjo parodyti temos problematiką pasitrinktose geografinėse ir chronologinėse ribose. Paskaita buvo paįvairinta unikaliomis to meto fotografijomis, kurių didžioji dalis dar nebuvo niekur publikuota.

Konferencijos oficialioji dalis prasidėjo nuo giesmių ir 2008 metų vykdytų projektų ataskaitų pareikimo ir projektų pristatymo. Juos atliko projektų organizatoriai ir dvasiniai vadovai. Vaikų vasaros stovyklą pristatė šio projekto organizatorė radvilietė Gabija Ramšaitė ir kun. Raimondas Stankevičius. Jaunimo stovyklą pristatė radvilietis Justas Vaitiekūnas. Šios stovyklos dvasinis vadovas kun. R. Mikalauskas savo ataskaitą raštu žadėjo pristatyti vėliau. Jaunų šeimų stovyklą pristatė ilgametė šios stovyklos dvasinė vadovė ir iniciatorė kun. Sigita Švambarienė. Aida Kvedaraitė pristatė vis dar tebesitesiantį projektą „Ar galėtume užtikrinti ateitį, jei neturėtume praeities?". Šio projekto kuratorė Danguolė Juršienė tą dieną negalėjo atvykti ir pati išsamiai papasakoti apie vykdomą veiklą ir tikslus. Internetinį draugijos puslapį www.radvila.lt pristatė vienas šio puslapių kūrėjų ir administratorių Vykintas Striužas. Vilniaus sekmadieninės mokyklėlės veiklą pristatė draugijos Centro valdybos narė Donalda Sinkutė. Vasarį vykusį boulingo turnyrą pristatė šio renginio idėjinis vadas ir Kauno skyriaus pirmininkas Dainius Viederis. Tai bene vienintelis didesnis įvykis draugijos Kauno skyriuje. Po ataskaitų pristatymo neoficialiai sutarta, kad didžioji dauguma projektų turėtų būti tęstiniai, nes tai atitinka draugijos veiklos viziją. Susirinkti kartu ir skelbti Dievo žodį kartu, daro šią draugiją gyvybingą. Draugijos funkcionalumas iš esmės ir priklauso nuo esamų ir busimų projektų vykdymo, vykdytojų ir savanorių entuziazmo.

Po pietų pertraukos susirinkę atgal į Kėdainių daugiakultūrį centrą, konferencijos dalyviai turėjo galimybės aptarti būsimus 2009 m. projektus bei numatyti jų datas ir organizatorius. Čia kilo nemažai ginčų ir diskusijų. Tačiau viskas vyko gana konstruktyviai. Preliminarios datos numatytos. Potencialūs vadovai pasiūlyti centrinės valdybos bei konferencijos dalyvių rekomendacijomis, jiems duotas terminas apsisprendimui. Vėliau vyko giesmių pamokėlė, kurią gražiai vedė radvilietė Vilgailė Striužaitė. Buvo ruošiamasi pamaldų metu Kėdainių parapijiečiams pristatyti naujas, mažai girdėtas jaunimo giesmes.

Toliau konferencijos dalyvių laukė įdomi staigmena, kurią paruošė centro valdybos vicepirmininkas Dainius Viederis. Jis jau kurį laiką gyvena ir dirba Kėdainiuose. Ta staigmena - žygis po naktinį Kėdainių miestą. Suskirstyti į penkias komandas, radviliečiai turėjo surasti vokus su užduotimis, kurie buvo vis kitoje miesto vietoje. Tokiu būdu kiekviena komanda turėjo galimybe pamatyti tą daugiakultūrį miestą, su skirtingų konfesijų maldos namais ir žinomiausiomis vietomis. Žygio metu atskirų komandų nariai galėjo susipažinti artimiau, atlikdami bendras komandines užduotis ir jas pristatyti Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčios kieme kitoms komandoms. Darganotas rudens oras nesugadino geros nuotaikos. Po žygio vyko bendra dalyvių vakarienė ir pasisėdėjimas.

Sekmadienį iš ryto radviliečiai skubėjo į didingą Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčią. Ten vyko gražios pamaldos su jaunimo giesmėmis. Po pamaldų, draugijos nariai klausė Kėdainių krašto muziejaus direktoriaus Rimanto Žirgulio paskaitos: „Kėdainiai - Lietuvos evangelikų reformatų centras XVII - XVIII a." Vėliau vyko turininga ekskursija po Kėdainių miestą, pavadinta „Kėdainiai šiandien ir prieš 400 metų". Dalyvavo nemažai svečių iš kitų Lietuvos miestų. Tą savaitgalį Kėdainiai iš tikrųjų buvo tapęs Lietuvos evangelikų reformatų centru, tikrąja to žodžio prasme.

Istorikas, draugijos Centro valdybos narys,

Kornelijus Šišla

radvilalogo