Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Pradėtos tvarkyti senosios Biržų karaimų - žydų kapinės
Friday, 26 August 2011 08:02
There are no translations available.

siaures_rytai_logo


Trečiadienį iš ryto kilo didelis sujudimas prie senųjų karaimų - žydų kapinių Biržuose Latvygalos gatvėje. Čia būriavosi jaunimas, buvo girdėti kalbant lietuvių, anglų, vokiečių kalbomis.

Į Biržus antradienį atvyko aštuoniolikos asmenų grupė iš Vokietijos Lippės žemės.

Daugiau nei 70 procentų šios Vokietijos žemės tikinčiųjų yra evangelikai reformatai. Lippėje veikia krikščionių - žydų draugija, kurios atstovai ir atvyko į Biržus. Pagrindinis svečių tikslas - sutvarkyti senąsias karaimų - žydų kapines.

Jiems talkins apie dešimt Biržų evangelikų reformatų bažnyčios atstovų su kunigu Rimu Mikalausku bei apie tris dešimtis „Aušros" mokyklos devintokų, vadovaujamų mokytojo Vidmanto Jukonio. Darbų metu planuojama sutvarkyti išvirtusius paminklus, nuvalyti apkerpėjusius, apsamanojusius paminklinius akmenis, iškirsti netvarkingai sužėlusius medžius ir krūmus.

Lippės žemės evangelikų reformatų bendruomenės atstovas, kunigas Erhardas Mische pasidžiaugė susirinkusiais, būsimu bendravimu. Biržų rajono savivaldybės vicemerė Stasė Eitavičienė akcentavo tarptautinį bendradarbiavimo aspektą, prisilietimą prie gyvos, ne pamokinės istorijos.
Sykiu tai puiki bendravimo pamoka ir proga „palaužyti" liežuvį angliškai, o gal bandyti ir vokiškai. Vicemerė mokiniams priminė, kad jie dabar atstovauja ne tik Biržams, bet ir visai Lietuvai.

Vokiečių grupės vadovė Gertrūda Vagner džiaugėsi būsimais darbais. Anot jos, draugijos nariams dirbti komandoje su lietuvių jaunimu tenka pirmą kartą. Lippės žemės burmistro vardu įteikdama knygą vicemerei S. Eitavičienei, ji kalbėjo apie siekį geriau pažinti vieniems kitus, prisiliečiant ir prie tragiškų abiejų šalių istorijos puslapių.

Palinkėjus vieni kitiems geros kloties, buvo pradėti pirmieji darbai. Talkininkų buitimi, laisvalaikiu rūpinsis Biržų miesto seniūnija, Biržų evangelikų reformatų bendruomenė.

Antanas Seibutis