Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Atkreipė dėmesį į holokausto nusižengimus Dievui
Sekmadienis, 04 Rugsėjis 2011 19:01

Gražina Dagytė

holokaustas_birzai3_mBiržų evangelikų reformatų parapijoje rugpjūčio pabaigoje viešėjo svečių grupė iš Lippės krašto (Vokietija), Vestfalijos bažnytinės apskrities, kur tikinčiųjų daugumą sudaro evangelikai reformatai. Daugiau nei dvidešimties žmonių delegacija priklauso krikščionių - žydų bendrijai. Ankstesnės viešnagės metu sužinoję, jog Biržuose yra karaimų-žydų kapinės, bendrijos nariai nutarė galintys jas padėti tvarkyti, taip atkreipdami visuomenės dėmesį į holokausto nusižengimus Dievui. Prie vokiečių grupės prisijungė ne tik vietos evangelikai reformatai, bet ir būrys Biržų „Aušros" vidurinės mokyklos devintokų bei kai kurie jų mokytojai.

Senosiose karaimų-žydų kapinėse triūsę kelių tautybių žmonės nuo kapaviečių rovė žoles, krūmokšnius, kitus savaiminius želdinius, tvarkė paminklus, rinko buitines šiukšles. Biržų evangelikų reformatų parapijos klebonas Rimas Mikalauskas atkreipė dėmesį, jog darbuojantis laikytasi žydų bendruomenės tradicijų - vyrai dirbo uždengtomis galvomis, nebuvo kilnojami antkapiai. Dvasininkas pastebėjo, kad atlikti darbai - tik mažas lašelis jūroje. Jis džiaugėsi, jog sumanymą parėmė ir Biržų valdžia. Ir toliau tikimasi jos dėmesio bei pagalbos.

Kunigas R.Mikalauskas pagyrimo žodžių negailėjo „Aušros" vidurinės mokyklos devintokams ir jų vadovui, mokytojui Vidmantui Jukoniui. Organizatoriai dėkingi TŪB "Rinkuškiai" vienam iš bendrasavininkių, reformatui Rimantui Čygui, kuris atvežė stalus, prie kurių talkininkai galėjo pietauti, bei kantriai rūpinosi, kad svečiams ir kitiems kapinių tvarkytojams nestigtų mineralinio vandens, vaisvandenių.

holokaustas_birzai_mKun. R.Mikalauskas, kalbėdamas apie įvairių konfesijų tikinčiaisiais turtingus Biržus, apgailestavo, kad miestas nebeturi gyvos, stiprios žydų religinės bendruomenės, šalia kurios būtų daug lengviau pažinti, ko mokė Kristus. Dvasininkas pastebėjo, jog miestas neteko ne tik žydų kultūros, kuri irgi yra Lietuvos paveldo dalis, bet ir daug kitokių - prekybos bei turizmo - galimybių. „Reikia atskleisti šešėlius, įvardinti nusikaltėlius, kad kaltė nekristų visiems. Yra žmonių, kurie ir gelbėjo žydus", - sakė dvasininkas. Jis skubėjo priminti žydų tautybės piliečių nuopelnus Lietuvai. „Jie pasisakė už mūsų valstybės nepriklausomybę, daug padarė, kad Lietuva būtų laisva", - kalbėjo Biržų parapijos klebonas.

Dvasininkas sakė, jog Biržuose sugebėjo sugyventi įvairių tikėjimų ir tautybių žmonės. Kun. R.Mikalauskas negailėjo pagyrimų svečiams iš Vokietijos, kurie yra tvirti savo tikėjimo šaknimis ir todėl gali labiau atsiverti kitoms kultūroms. Jis taip pat kalbėjo, jog būtina išmokti pažinti kitokius ir juos pakęsti, t.y., priimti. Kur kas blogiau yra, kai abejingi slepiamės po tolerancijos kauke.

Vokiečių delegacijoje būta įvairių profesijų atstovų: kunigų, psichologų, ūkininkų, mokytojų ir kt. Jie ne tik tvarkė kapines, bet ir susipažino su Biržų apylinkėmis, aplankė Kryžių kalną ir žydų kultūros centrą Šiauliuose, Pakamponių (netoli Astravo) memoriale kartu su biržiečiais pagerbė ten sušaudytų žydų ir lietuvių atminimą bei dalyvavo D.Epšteinaitės knygos apie žydų likimą „Jie gyveno Vabalninke 1925-1941" pristatyme Biržų pilies salėje.

Rugpjūčio 28 - ąją svečiai iš Lippės krašto kartu su biržiečiais meldėsi Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje, kur pamokslą vokiečių kalba sakė Lippės žemės Bažnyčios generalinis superintendentas bei Vokietijos evangelikų vyriausiasis karo kapelionas kun.dr.Martinas Dutzmanas.

Svečiai gieda Biržų ev. reformatų bažnyčiojeDvasininkas  pradėjo nuo skaitinio iš Pakartoto Įstatymo knygos, priminė žodžius, kuriais Mozė kreipėsi į savo tautą. M.Dutzmanas kalbėjo, jog šis vizitas į Biržus buvo kur kas kitoks. Jo metu ne tik svarstyti teologiniai ar socialiniai klausimai, bet ir fiziškai darbuotasi kapinėse, tuo siekiant prisidėti prie dvasinių darbų - prisiminti Biržuose gyvenusius žydus, kurie lygiai prieš septyniasdešimt metų, vokiečių kariuomenei okupavus kraštą, buvo išžudyti. Pasak kunigo, kapinių atnaujinimas negali atitaisyti neteisybės, nes niekas negali panaikinti kaltės, tačiau galima apie ją priminti ir daryti viską, kad ji nebepasikartotų. Kunigas tvirtino, jog krikščionys turi ko pasimokyti iš žydų tautos. Pasak dvasininko, kartais galvojama, jog Tora, Penkiaknygė, nebėra tokia vertinga, kad Jėzus šį Įstatymą panaikino. „Tai ne žydų, o Dievo įstatymas. Jis mokina būti laisvesniais. Jis duotas Izraeliui, o per Kristų - visai Dievo tautai. Tų pačių įstatymų mokina ir Jėzus, sakydamas, jog atėjo ne jų panaikinti, bet jų įvykdyti", - pamokslavo svečias. Jis pastebėjo, jog krikščionys dažnai apleidžia dešimtį Dievo įsakymų. Šios klaidos privedė ir prie žydų tautybės žmonių žūties. „Dievas per Mozę įspėjo, jog į Dievo vietą negalima statyti žemiškų dalykų, tačiau žmogus nukrypo nuo Dievo mokymo kelio... Senajai tautai duoti žodžiai galioja ir naujajai tautai. Jėzus padarė mus broliais ir seserimis. Ir ne tik su pakrikštytaisiais, bet ir su žydais", - mokė Lippės žemės Bažnyčios generalinis superintendentas kun. dr. Martinas Dutzmanas.

Gražinos Dagytės nuotraukos

Video reportažas Rygvedos žiniose 2011.08.26