Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Panevėžio parapijoje - Konfirmacijos šventė
Samstag, den 10. September 2011 um 18:59 Uhr
There are no translations available.

Sulaukę gražaus rugpjūčio 28-osios sekmadienio ryto į bažnyčią rinkosi konfirmantai ir parapijos seniūnai. Atvyko Lietuvos evangelikų reformatų Generalinis superintendentas kunigas Tomas Šernas ir parapijos administratorius kunigas Raimondas Stankevičius, kurie asmeniškai kalbėjosi su konfirmantais Vilma Baltušyte, Karoliu Užkuraičiu ir Gintaru Aleknavičiumi, tuo pačiu patikrindami jų žinias ir ryžtą tapti tikrais reformatais.

Netrukus į konfirmantų ir jų mamyčių išpuoštą bažnyčią pradėjo rinktis parapijiečiai ir svečiai.

Pamaldos, kurias laikė kunigas R.Stankevičius, o pamokslą sakė kunigas T.Šernas, prasidėjo konfirmacijos giesme. Kun.Tomas palinkėjo gyventi pagal Dievo valią ir eiti tuo keliu, kuris apsaugotų nuo pagundų ir paklydimų, o visiems visur ir visada likti tvirtiems tikėjime.

Konfirmantus laimino abu kunigai. Tai buvo iškilminga ir jaudinanti akimirka. Daugelio parapijiečių akyse sužibo ašaros. Viešpaties Vakarienės sakramentą pirmą kartą priėmė naujieji parapijos nariai, o po jų ir visi kiti pasiruošusieji.

Po giesmės „Sveikiname jus širdingai" sveikinimo žodį tarė seniūnė S.Audickienė. Ji pasidžiaugė pagausėjusia parapijiečių šeima, išreiškė viltį, kad dabar jau bus kas pakeičia superbrandžius amžiumi seniūnus bažnyčios veikloje. Sveikinimą baigė žodžiais:
Tagul tai būna tikra laimė -
Tikėjimas, Viltis.
Lai būna Jūsų širdies meilė
Ir jūsų ateitis.

Parapijos seniūnų valdybos pirmininkas P.R.Puodžiūnas konfirmantams įteikė gėlių. Vėliau juos sveikino tėveliai, artimieji, draugai, o kunigams buvo įteiktos konfirmantų mamyčių padėkos lelijų puokštės.

Šių pamaldų metu parapijietis Anicetas Kutrevičius įteikė iš Amerikos atvežtas knygas. Šias knygas į bažnyčios knygynėlį perdavė JAV mirusiosios liuteronės Irenos Manomaitienės prašymu jos sūnaus, viešėjęs pas Kutrevičius Lietuvoje. Kai kurie padovanoti leidiniai yra išleisti net 1863m.

Sigita Audickienė