Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Metai praėjo, estrados pylimai vis dar stūkso. Ir stūksos
Penktadienis, 30 Rugsėjis 2011 14:46

selonija-baneris-120x60

birzu_estradamDaugiau kaip prieš metus, rugpjūčio 30 d., rajono Savivaldybės taryba priėmė sprendimą nukasti Biržų miesto estrados pylimus. Tačiau Evangelikų reformatų bažnyčią nuo biržiečių ir miesto svečių slepiantys pylimai vis dar stūkso kaip niekur nieko. Kodėl jie nenukasami? Kas bus vietoj miesto estrados (ypač dabar, kai „Biržiečių žodis" paviešino daugeliui nežinomą faktą, kad po estrada yra evangelikų reformatų senosios kapinės)?

Estrada - bažnyčiai nuo pasauliečių užstoti

Sovietiniai valdžiai nelabai patiko, kad pačiame Biržų centre buvo net trys bažnyčios. Su karo metais apgriauta liuteronų bažnyčia, stovėjusia dabartinėje J.Janonio aikštėje, buvo susidorota paprastai. Nors buvo nudegęs tik jos stogas, pastatas buvo pripažintas avariniu ir 1961 metais nugriautas.

Evangelikų reformatų bažnyčią buvo nutarta... paslėpti. 1965 metais, minint Lietuvos okupacijos, arba, kaip tais laikais vadinta, priėmimo į Tarybų Sąjungąs 25 metų sukaktį, rajono valdžia nusprendė įteikti miestiečiams dovaną - tarp Evangelikų reformatų bažnyčios ir miesto pastatyti miesto estradą. 3-4 metrų aukščio pylimams pilti buvo panaudotos statybinės atliekos, kurių Biržų centre po juos nuniokojusio karo netrūko. Statybinės atliekos buvo padengtos žemių sluoksniu, ant pylimų atsirado išbetonuoti suoliukai. Estrados aikštelė tarp pylimų buvo išasfaltuota.

Linksmybės ant kapų

Taip iškilo miesto estrada. Darbų nesutrikdė net archeologinių kasinėjimų metu paaiškėję faktai, kad po estrada yra XVII amžiaus gynybinė miesto siena. Archeologas Karolis Mekas aptiko 90 metrų ilgio gynybinės Biržų miesto sienos pamatus ir gynybinės sienos bokšto pamatus. Dar įdomiau, kad skersai dabartinės estrados aikštės kasant drenažo griovį atsidengė kapų žymės. Archeologas užfiksavo kapaduobių kontūrus su žmonių palaikais. Pasak K. Meko, buvo rasta 12 kapaviečių.

Tuometinė Biržų valdžia bevelijo nutylėti, kad estrada pastatyta ant senųjų, dar Radvilų laikais šalia savo bažnyčios besilaidojusių, reformatų kapų. Svarbiausia buvo pastatyti estradą taip, kad aukšti jos žemių pylimai nuo miesto atskirtų reformatų bažnyčią.

Planas pasiteisino. Pačiame miesto centre esančią gražią neogotikinę reformatų bažnyčią trimetriniai žemių pylimai taip užstoja, kad tik aukštas jos bokštas kyšo, ir tik vietiniai žino, kur bažnyčia yra, o miesto svečiams tenka smulkiai papasakoti, kaip iki jos nueiti.

Ar estrada reikalinga?

Estradoje dar prieš dešimtį metų vykdavo daug renginių, koncertų. Tačiau koncertus organizuojančios firmos ėmė labiau taupyti pinigus, o biržiečiai išrankiau rinktis, į kokį koncertą eiti. Pastaraisiais metais vasaros „fiestos" vyksta vos kartą ar du per metus.

Pasak koncertus organizuojančių firmų, Biržų miesto estradoje rengti įvairių atlikėjų pasirodymus jiems nelabai apsimoka: tik pylimais apribotai erdvei saugoti tenka samdyti bent dešimtį apsaugos darbuotojų, kurie kontroliuoja, kad į estradą nepatektų žmonės be bilietų. Apsauginiams tenka mokėti, tad kyla bilietų kainos. O kai bilietų kainos didelės, renkasi mažiau žmonių. Arba, kad biržiečius priviliotų į koncertą, organizatoriai turi atvežti bent kelis žinomus atlikėjus, kurių honorarai yra nemaži. Tad šiemet estradoje įvyko tik vienas komercinis koncertas.

Dar estradoje keletą kartų per metus renginius organizuoja Kultūros centro darbuotojai. Čia švenčiamos Joninės, Užgavėnių šventė. Likusias metų dienas, netgi švenčiant miesto šventę, estradoje niekas nevyksta, joje stato automobilius arčiua centro vietos neradę vairuotojai.

Tačiau gyvenimas estradoje verda - vasaromis čia kompanijos mėgsta „pasitūsinti", tai liudija rytais paliekami tušti buteliai ar stiklo šukės. Automobilių ar motociklų padangomis išpaišytas asfaltas pasakoja apie čia susiburiančius technikos mėgėjus ir jų norą pasirodyti vieniems prieš kitus bei pademonstruoti savo motociklo ar mašinos galimybes.

Žingsniai pylimams nugriauti

Biržų evangelikų reformatų parapija ir klebonas Rimas Mikalauskas prieš kelerius metus ėmėsi iniciatyvos bent jau pažeminti estrados pylimus. Buvo atlikti archeologiniai tyrinėjimai, gautas Kultūros paveldo pritarimas šios teritorijos sutvarkymui. Pernai rugpjūčio mėnesį kunigas R. Mikalauskas raštu kreipėsi į Biržų rajono savivaldybės tarybą, merą, Teritorinio vystymo komitetą ir administracijos direktorių dėl estrados pylimų pažeminimo.

Evangelikų reformatų bažnyčios teritorijos sutvarkymo klausimas buvo svarstytas Savivaldybės tarybos Kolegijos posėdyje ir nutarta parengti sprendimo projektą dėl estrados pylimų pažeminimo. Pasak rašto, nukasus pylimus, atsidengtų estrados aikštė bei neogotikinio stiliaus 1874 metais pastatyta Evangelikų reformatų bažnyčia, o sutvarkyta teritorija galėtų būti panaudota Biržų miesto reikmėms. Tarybos posėdyje 2010 metų rugpjūčio 30 dieną buvo priimtas sprendimas miesto estrados pylimus ne pažeminti, o apskritai nukasti.

Šokiai virš kapų tęsis... nes nėra kur pilti grunto

Praėjo daugiau kaip metai ir estrada su žemių pylimais stovi kaip stovėjusi. Savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Džėja „Biržiečių žodžiui" sakė, kad pernykštis Tarybos sprendimas nugriauti estrados pylimus lieka galioti. Tačiau atsirado viena „nedidelė" pataisa: bus griaunami tik du iš keturių pylimai - esantys tarp reformatų bažnyčios ir autobusų stoties.

Kiti du pylimai kurį laiką dar bus neliečiami ir estradoje toliau vyks renginiai. Paklaustas, ar žino, kad šokiai ir linksmybės vyksta ant žmonių kapų ir kaip valdžia žiūri į šią problemą, administracijos direktorius tegalėjo pasakyti, kad dar reikės konsultuotis su specialistais - architektais ir kitais.

Pasak direktoriaus, pylimų nukasimo darbų pradžią stabdo tai, kad Savivaldybės administracija dar nežino, kur dėti žemes. Buvo manyta, kad žemes bus galima vežti į rekultivuojamą miesto sąvartyną. Tačiau pasirodė, kad pylimai supilti iš statybinių atliekų ir jos tik uždengtos žemių sluoksniu. Tokio grunto sąvartyno rekultivacijos konkursą laimėjusi firma neima - jai reikia žemių. Vežti pylimų gruntą kur nors toliau nelabai apsimoka, nes tada smarkiai pabrangtų darbai. Taip atkrito planai nukastą gruntą panaudoti dviračių takui apie Širvėnos ežerą arba motokroso trasoms tiesti.

V. Džėja sakė, kad planuojamos kelios vietos pilti pylimų gruntą. Žemes būtų galima panaudoti tvarkant Širvėnos ežero pakrantes. Yra minčių paaukštinti centrinį miesto paplūdimį, kuriame po didesnio lietaus telkšo balos.

Žada pylimus nukasti kitąmet, kas bus vietoj estrados - nežino

Praėjo daugiau kaip metai po sprendimo išardyti estrados pylimus, o darbai nė nepajudėję iš vietos - administracijos direktorius sakė, kad šią savaitę tarsis su architektais dėl estrados ateities. Bet kokiu atveju, pasak V. Džėjos, pylimams nukasti šiais metais nėra pinigų ir darbai bus pradėti tik kitais metais.

Ar nukasti pylimams reikia milijonų? V. Džėja sakė, kad priklausomai nuo vietos gruntui pilti, darbai gali kainuoti keliasdešimt tūkstančių litų, bet ne šimtus tūkstančių ar milijonus. Kadangi pylimų nukasimo projekto nereikia atskirai užsakinėti ir jį ruošia Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus specialistai, sąnaudos būtų minimalios.

Kas bus vietoj estrados?

Išsiaiškinę, kad po daugiau kaip metus trukusių pasiruošimų, o gal - nieko nedarymo, paaiškėjo, kad reformatų bažnyčią nuo Biržų atskiriantys estrados pylimai stūksos iki kitų metų. Ir netgi kai prasidės darbai ir bus surasta vieta gruntui pilti, du pylimai liks stovėti ir šokiai ant žmonių kaulų tęsis toliau.

Gal valdžia bent turi viziją, kaip kada nors atrodys vieta, kurioje dabar yra estrada? Administracijos direktorius Vytautas Džėja sakė, kad projekto dar nėra, tačiau jis įsivaizduoja, kad nugriovus pylimus ir nuėmus estrados aikštelės asfaltą būtų galima formuoti didelę vieningą erdvę. Didelė aikštė prasidėtų nuo Širvėnos ežero pakrantės ir tęstųsi vos ne iki Autobusų stoties.
Kas būtų šioje aikštėje? Dar nenuspręsta. Pasak Vytauto Džėjos, viena iš idėjų yra būsimojoje aikštėje pastatyti medinių skulptūrų.

Na, o rašinio pabaigoje galima pacituoti Biržų evangelikų reformatų parapijos klebono Rimo Mikalausko kreipimąsi, rašytą praėjusių metų rugpjūčio 24 dieną. Praėjus metams kunigo laiškas vis dar neprarado aktualumo: „Kantriai laukėme daugelį metų. Ne tik laukėme, bet ir stengėmės prisidėti. Iš išorės panašu, jog niekas neprieštarautų. Tačiau, laikui bėgant, ima kilti abejonių: o gal evangelikai reformatai Biržų mieste nėra lygiateisiai piliečiai ir jų noras atstatyti istorinį teisingumą nevertas politikų dėmesio? Matome, kad politinės valios nereikėjo ilgai laukti ir buvo rasta lėšų atstatyti Birutės paminklą, sutvarkyti jos aplinką. Buvo rasta lėšų sutvarkyti aikštę priešais katalikų bažnyčią. Sutvarkytos tarybinių karių kapinės. Norėtume tikėti, kad jau atėjo laikas priimti politinį sprendimą dėl teisingumo atkūrimo miesto dalyje prie Evangelikų reformatų bažnyčios".


Dalius Mikelionis
„Biržiečių žodis"