Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Viešpaties tauta
Monday, 13 October 2008 17:37
There are no translations available.

“Dievo tauta (“People of the Lord”) tai – oficiali Kalvino 500-jų gimimo metų jubiliejui paminėti giesmė. Šiandien buvo apie tai pranešta po bendro Pasaulio reformuotų bažnyčių aljanso (WARC) ir Šveicarijos Protestantų Bažnyčių Federacijos jungtinio posėdžio Berne, Šveicarijoje.  Šios giesmės autorius – Gregas Scheeris iš Krikščioniškos Reformatų Bažnyčios (http://www.crcna.org) JAV.

Kalvino Jubiliejaus minėjimo iniciatoriai ir globėjai, susirinkę Berne, išrinko šią giesmę, nes, pasak, WARC prezidento kun. Kirkpatricko: „ji puikiai tinka šiai progai“. Jis kalbėjo, kad „ši giesmė įkvėpia Dievo tautą laikytis tikėjimo paveldo iš kartos į kartą. Kaip to siekė J.Kalvinas savo laiku ir sėkmingai perdavė ateities kartoms“. Minima, kad giesmės kompozitoriui pavyko pasiekti ryšį tarp ankstyvųjų Reformacijos himnų ir šiuolaikinio pasaulio. Reformatų bažnyčios pasaulyje yra kviečiamos giedoti šią giesme savo pamaldose ar kitomis dvasinio gyvenimo progomis per ateinančius 2009 –sius, Jono Kalvino, didaus evangelikų reformatų teologo, 500–sius paminėjimo metus. CD įrašas dar yra tik ruošiamas, tačiau jau galima šios giesmės pasiklausyti užsukus į šiam jubiliejui skirtą svetainę:  www.calvin09.org    Čia išgirsite ją atliekamą paties autoriaus, kartu su Grand Rapids bažnytiniu reformatų choru. Rasite giesmės natas, kurios jau sekmadienį buvo perduotos Vilniaus ir Biržų ev. ref. parapijų vargonininkėms. Tikimės, kad artimiausiu metu išgirsime šios giesmės melodijas, atliekamas vargonais pamaldų metu.

Jubiliejaus minėjimo komitetas primena, kad įvyko konkursas, siekiant išrinkti pamokslą. Jį laimėjo teologijos studentė iš Rumunijos - Csilla Loerincz.

InfoRef.lt