Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vargonų muzikos valandėlė Biržų ev. ref. bažnyčioje
Dimanche, 11 Décembre 2011 14:58
There are no translations available.

Jaunosios atlikėjos laukia eilės vargonuoti...Trečią Advento sekmadienį, po pamaldų, Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos fortepiono klasės mokiniai. Klausėmės žymių kompozitorių (J.S.Bacho, J.Haydno, D.Skarlati, J.Čiurlionytės, K.Kavecko) žinomų kūrinių (preliudų, fugečių, menuetų) atliekamų jaunųjų vargonininkų.

Biržų muzikos mokyklos mokytojų metodininkių - Biržų vargonininkės Jūratės Duderienės ir Inos Valotkienės rūpesčiu ir neišsenkama energija pirmuosius vargonavimo įgūdžius gauna muzikos mokyklos auklėtiniai mūsų bažnyčioje. Pirmuosius kūrinius Biržų reformatų bažnyčios vargonais grojo ir dabar jau Vilniaus muzikos akademijos studentė, Vilniaus parapijos antroji vargonininkė Aušrelė Pačegonytė. Koncerte Advento sekmadienį grojo: Rasa ir Agnė Niuniavaitės, Pijus Valotka, Brigita Zablockaitė, Radvilė Drevinskaitė, Žaneta Murauskaitė, Greta Šeškaitė, Milda Variakojytė, Gabija Laumytė.
Įsidėmėkite jų pavardes. Gal iš jų išaugs tikri vargonininkai ir sulauksime, kai kiekviena reformatų parapija turės ne tik savo kunigą, bet ir vargonininką... Gal iš tų sekmadienį koncertavusių nedrąsių muzikantų išaugs žymūs atkilėjai, garsinintys Biržų ir net Lietuvos vardą prestižiniuose vargonininkų festivaliuose Vilniuje ar pasaulyje... Ką gali žinoti? Kai kurie vaikai, nors mokosi pirmoje ar trečioje klasėje, vargonavo tikrai puikiai, nenusileisdami penktokei Gabijai, kuri jau yra dalyvavusi tarptautiniame jaunųjų vargonininkų konkurse Paryžiuje ir parsivežė diplomą, ar šeštokės Agnė, Greta, septintokė Žaneta. Svarbu skatinti vaikuose norą groti, koncertuoti.
Gaila, kad ne visi Biržų bažnyčios parapijiečiai tai suprato: kas išėjo nepaklausę jaunųjų vargonininkų, kam buvo svarbiau spręsti buitinius reikalus, kas buvo užimti popamaldiniais rūpesčiais...

 

D.G.