Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vaikų kelionė su Trimis Išminčiais
Vendredi, 20 Janvier 2012 08:49
There are no translations available.

selonija-baneris-120x60Šventės dalyviai atliko įvairias užduotisBiržų evangelikų reformatų parapijoje Kalėdų šventė vaikams paminėta kitaip, nei šiuo metu tampa įprasta švęsti Kalėdas. Jaunimo klubo nariai, jų vadovė ir sekmadieninės mokyklėlės mokytoja norėjo parodyti, kokia ištiesų Kalėdų šventės prasmė.

KALĖDŲ ŠVENTĖ - PER „TRIS KARALIUS"

Biržų evangelikų reformatų parapijoje Jėzaus - pasaulio išganytojo - gimimo šventės - yra minima veikiausiai vėliausiai iš visų „Kalėdinių švenčių" Biržuose. Artimiausią sekmadienį, kada, pagal Bibiliją, po Jėzaus gimimo šį su dovanomis aplankė Trys Išminčiai, sekmadieninės mokyklėlės vaikai jų tėveliai susirinko kartu kitaip paminėti Kalėdų. „Švenčiame per Trijų Išminčių apsilankymą, nes ta šiuolaikinė pompastika šventė jau būna nurimusi ir galima ramiai susirinkti bei pamąstyti, kokia ištiesų yra Kalėdų šventė ir kodėl ji švenčiama." - sakė renginio vedėja - Biržų ev. reformatų parapijos sekmadieninės mokyklėlės mokytoja Danutė Nindriūnaitė.

ŽVAIGŽDĖ, TRYS IŠMINČIAI IR JUOZAPAS SU MARIJA

Šventės dalyviai nuotaikingai giedojo vaikų giesmesTik susirinkus vaikams pasirodė Betliejaus žvaigždė (D.Nindriūnaitė), kurią sekė Trys išminčiai (parapijos jaunimo klubo nariai). Jie supažindino su nešamomis dovanomis (aukso, kaip karališkos kilmės simboliu, smilkalų - kaip dieviškumo ir apsivalymo, ir miros - kaip žmogiškojo laikinumo ir atpirkimo), pakvietė į kelionę prisijungti ir vaikus. Tiesa, vaikai sekė ne tik išminčių keliu į Betliejų, bet ir kitu - Juozapo bei Marijos, kuri jau buvo ilgai besilaukianti Jėzaus ir keliavo į Betliejų...

Kelionės metu vaikai ne tik atliko įvairias užduotis, bet ir giedojo vaikų giesmes „Tu-Karalius", „Mes-Dievo kariai" ir „Dievo meilė tokia didelė".

GIMĖ NE RŪMUOSE - NEATSITIKTINAI
Vaikai sekė išminčių kelionę, kuriems kelią rodė 'Betliejau žvaigždė' (kostiumų autorė V. Čeponienė)Vaikai stebėjo, kaip Juozapą ir Mariją, kuriai jau buvo prisiartinęs metas gimdyti, nakvynei nepriėmė keli svečių namų šeiminkai. Tik vienas iš jų sutiko leisti apsigyventi... tvarte.

„Tai prasminga, kad Jėzus - pasaulio Išganytojas - gimė ne kokiuose karališkuose rūmuose, o paprastam tvartely. Tai prasmė, kad Jėzus atėjo dėl įvairių Pasaulio žmonių, o ne tik dėl turtingų ar privilegijuotųjų " - vėliau pasakojo taip pat viena iš renginio vedėjų ir organizatorių kun.S.Švambarienė. - O nekreipdami dėmesio į ypatingą Marijos padėtį, juos atstūmė svečių namų savininkai, parodo, kad daugelio žmonių širdys buvo užkietintos ir nejautrios, kaip ir dabar yra nepriimančių Kristaus meilės į savo širdžių namus."Vaikai vaidino Biblijos istorijas

Vaikai, sekę kelionę, vėliau sulaukė paskutinės užduoties, patiems toliau suvaidinti Biblijos istoriją. Šventės dalyviai su grupelių vadovais persirengė ir drąsiai vaidino, o tai džiugino susirinkusius. Pabaigoje visi buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis, o renginio vėdėja „Betliejaus žvaigždė" D.Nindriūnaitė pakvietė ne tik vaikus, kaip jau įprasta per Kalėdas, bet ir tėvus pasakyti savo eilėraščius bei įminti įvairias mįsles.

DĖKOJO GABIOMS PAGALBININKĖMS
Šventę organizavo parapijos jaunimo klubo nariai ir vadovė kun.S.Švambarienė bei sekmadieninės mokyklėlės mokytoja D.Nindriūnaitė. Jiems dekoracijų klausimu geranoriškai padėjo pačeriaukštietė V.Čeponienė ir jos draugė Audra, kurioms nuoširdžiai dėkojo organizatoriai ir dalyviai, linkėdami Dievo palaimos tolesniuose darbuose ir kūryboje. Vaikų šventėje dalyvavo ir ją malda palaimino klebonas kun.Rimas Mikalauskas, linkėjęs susirinkusiems toliau žengti tuo galbūt ne visada lengvu tikėjimo keliu drauge su gimusiu Jėzumi.
Merūnas Jukonis
Foto: Ingos Krisiukėnaitės