Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Vienybės iš tikinčiųjų galėtų mokytis politikai
Mardi, 24 Janvier 2012 08:53
There are no translations available.

siaures_rytai_logobirzai_metodistu
Praėjusį trečiadienį pamaldomis Biržų Jungtinėje metodistų bažnyčioje pradėta ekumeninių maldų už krikščionių vienybę savaitė. Šįmet bendros maldos tema paimta iš pirmojo laiško Korintiečiams 15, 51 - 58: „Mes visi būsime perkeisti mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus dėka".

Ragino keisti širdį
Į įvairių konfesijų tikinčiuosius metodistų bendruomenės šventovėje pirmasis kreipėsi Biržų evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Juozas Mišeikis, klausdamas, ką gi reikia keisti žmoguje, jei jis turi sveikas rankas ir kojas. Pasak dvasininko, yra vienas dalykas, kurį reikia keisti nuolatos. Tai - mūsų širdys. Tačiau patys to daryti nesugebame - trukdo puikybė, nuo kurios prasideda visa, kas žmones atskiria ir vienus nuo kitų, ir nuo Dievo. „Nuo kada prasideda pasikeitimai? Nuo tada, kai į savo širdį priimame Dievo žodį, be arogancijos vienas kitam paduodame ranką ir einame vienas prie kito, prašydami Dievo, kad norime būti viena", - kalbėjo kunigas Juozas Mišeikis. Dvasininkas visiems susirinkusiems linkėjo palaiminto buvimo kartu. Bažnyčią lygindamas su laivu pasaulio vandenynuose, kunigas meldė pastiprinimo kiekvienam to laivo keleiviui.

Pirmąjį vakarą už pamaldų dalyvius meldėsi ir juos laimino penkių konfesijų dvasininkai: jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Raimondas Piečia, katalikų kunigų seminarijos klierikas Dainius Kaunietis, ev. liuteronų bažnyčios kunigas Juozas Mišeikis, sekmininkų maldos namų pastorius Linas Šnaras ir ev. reformatų bažnyčios klebonas Rimas Mikalauskas.
Biržų Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčioje religinę praktiką atliekantis Kauno kunigų seminarijos klierikas Dainius Kaunietis prašė palaiminimo visų susirinkusiųjų į bažnyčią ar likusiųjų namuose bei viso pasaulio šeimoms.
Jungtinės metodistų bendruomenės kunigas Raimondas Piečia kvietė melstis už pasaulietiškas vyriausybes, kad joms užtektų išminties teisingai valdyti tautas, valstybes, miestus, saugoti Dievo sukurtą pasaulį.
Evangelinio Tikėjimo Krikščionių bendruomenės (sekmininkų) pastorius Linas Šnaras meldė, kad žemiškasis pasaulis neštų šlovę Dievui.
Evangelikų reformatų bažnyčios klebonas Rimas Mikalauskas visus pirmųjų šių metų ekumeninių pamaldų dalyvius pakvietė pirmąjį susitikimą baigti bendra malda, po kurios tikintieji bendravo prie tradicinių vaišių stalų.

Mokė ieškoti vienijančios tiesos
Antrąjį maldų už krikščionių vienybę vakarą tikintieji rinkosi evangelikų liuteronų bažnytėlėje Kilučių gatvėje. Ten pamokslavęs Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas, kunigas Dalius Tubys kvietė ieškoti to, kas vienija meilėje ir tiesoje. Dvasininkas prisiminė susitikimą su Biržuose viešėjusiu Lietuvos vyriausybės vadovu A. Kubiliumi. Tada dvasininkas linkėjęs, kad politikai, būdami skirtingi, sugebėtų neskųsti vieni kitų, nesidžiaugti, kai kitiems nesiseka, o sutarti taip, kaip Biržuose sutaria skirtingų konfesijų krikščionys. „Lietuvos himne yra žodžiai „vardan tos Lietuvos vienybė težydi..." Bet, matyt, tėvynės Lietuvos yra per mažai, kad ta vienybė žydėtų", - apgailestavo dvasininkas. Pasak jo, yra ne katalikų, ev. reformatų ar liuteronų tiesa, o viena, absoliuti, nekintanti, amžina tiesa šioje žemėje - Jėzus Kristus. Jis padaro žmones laisvus bendrauti vienus su kitais.

Ekumeninės pamaldos vyksta dvylikti metai
Kiekvieną vakarą Biržų evangelikų reformatų bažnyčios klebonas Rimas Mikalauskas susirinkusiesiems džiaugėsi, jog ekumeninės pamaldos, kuriose dalyvauja visų konfesijų, išpažįstančių Šventąją Trejybę, tikintieji, vyksta jau dvyliktą kartą.
Per tiek metų bažnyčių bendruomenės suspėjo neblogai viena kitą pažinti ir net priprasti prie skirtumų. Pasak kunigo, ekumeninių maldų savaitė - savotiškos atvirų durų dienos, kai lankosi vieni pas kitus, klausomasi kitų dvasininkų, trokštama išgirsti kitokį, įdomesnį žodį.
Pasak Kauno kunigų seminarijos klieriko Dainiaus Kauniečio, ekumeninių maldų savaitė labai keičia žmones. Jis pastebėjo, jog Biržuose gyvena labai nuoširdūs įvairių konfesijų tikintieji.
Evangelikų liuteronų kunigas Juozas Mišeikis Biržų situaciją vadino unikalia. „Svarbu, kad tai netaptų tik tradicija", - sakė dvasininkas.
Evangelikų reformatų kunigas Rimas Mikalauskas priminė, jog kasmet ekumeninių pamaldų metų yra renkamos aukos Lietuvos Biblijos draugijai, kuriai priklauso visos konfesijos. Per paskutiniuosius dvejus metus Biržuose buvo suaukoti 834 litai. Pirmąjį šių metų ekumeninių maldų vakarą tikintieji surinko 173 litus.
Kunigas R. Mikalauskas pastebėjo, jog Biržuose laikoma trečdalis visų Lietuvoje organizuojamų ekumeninių pamaldų.
Pirmąjį vakarą už pamaldų dalyvius meldėsi ir juos laimino penkių konfesijų dvasininkai: jungtinės metodistų bažnyčios kunigas Raimondas Piečia, katalikų kunigų seminarijos klierikas Dainius Kaunietis, ev. liuteronų bažnyčios kunigas Juozas Mišeikis, sekmininkų maldos namų pastorius Linas Šnaras ir ev. reformatų bažnyčios klebonas Rimas Mikalauskas.

Gražina Dagytė
Aurimo Franko nuotrauka