Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Tikintiesiems linkėjo visuotinės ekumeninės meilės
Mardi, 31 Janvier 2012 17:17
There are no translations available.

siaures_rytai_logo


Ekumeninių maldų savaitėje dalyvavo įvairių tikėjimų biržiečiai ir čia įsikūrusių bažnyčių dvasininkai.Praėjusį antradienį Biržų evangelinio tikėjimo krikščionių bendruomenės (sekmininkų) maldos namuose baigta ekumeninių maldų už krikščionių vienybę savaitė.

Sunkumai suvienija
Ekumeninių maldų savaitė sausio 18-ąją Biržuose prasidėjo pamaldomis Jungtinėje metodistų bažnyčioje, kur pamokslavo ev. liuteronų kunigas Juozas Mišeikis. Kitą vakarą tikintieji rinkosi į evangelikų liuteronų šventovę ir klausėsi katalikų bažnyčios kunigo Daliaus Tubio skelbiamo Dievo žodžio.

Trečiosios pamaldos praėjusią savaitę vyko Biržų Šv. Jono Krikštytojo katalikų bažnyčioje. Visi dvasininkai ir tikintieji meldė gailestingumo ir susitaikymo. „Vienybė ir sutarimas yra Šventosios Dvasios dovana", - susirinkusiems priminė katalikų bažnyčios klebonas Dalius Tubys.

Biržų evangelikų reformatų bažnyčios kunigas Rimas Mikalauskas pasidžiaugė, jog ekumeninių maldų savaitė, kai kas vakarą švenčiama vis kitoje šventovėje, Biržuose organizuojama jau dvyliktąjį kartą. Pasak dvasininko, visų svarbiausia yra ne susirinkimų vieta, bet tai, kokie esame mes patys, atėję klausytis Dievo žodžio.

Jis priminė, kaip Kristus kalbėjo apie kviečio grūdą, kuris žemėje turi numirti, kad pavasarį sužaliuotų. Lygiai taip pat krikščionys yra pašaukti Kristaus tarnystei, kurioje neišvengiamai bus kančios ir skausmo. „Nutylėdami kančią, mes rizikuojame nuslėpti svarbią Evangelijos tiesą: Kristaus kančią - kainą, kurią jis sumoka už išgelbėtųjų nuodėmes." Kalbėdamas apie tikinčiųjų vienybę, dvasininkas pastebėjo, jog tose šalyse, kur krikščionys yra persekiojami, krikščionybės priešai nesiteirauja, kuris krikščionis priklauso kuriai konfesijai. Patirdami sunkumus, krikščionys paprastai atsimena tai, kas juos vienija, o ne tai, kas skiria. Kunigas Rimas Mikalauskas pastebėjo, jog ir mes, patirdami gyvenimo sunkumus, sulaukę kitų konfesijų tikinčiųjų pagalbos, turime nesvarstydami už ją dėkoti Dievui. Padėdami kitiems, tarnaujame Dievui ir Jo šlovei.

Krikščionių pareiga - artimo meilė
Praėjusį pirmadienį biržiečiai rinkosi į evangelikų reformatų bažnyčią, kurioje pamokslavęs sekmininkų pastorius Linas Šnaras tikintiesiems kalbėjo, jog Dievui nėra paslapčių. Pasak dvasininko, yra labai svarbu suprasti, jog Viešpats ne tik mato blogus ar gerus žmonių darbus, bet ir skaito jų mintis.

Paskutinį ekumeninių maldų savaitės vakarą sekmininkų bažnyčioje pamokslavęs Lietuvos jungtinės metodistų bažnyčios (LJMB) superintendentas, kunigas William H. Lovelace tikintiesiems priminė Kristaus mokymą mylėti savo priešus. „Artimo meilė yra krikščionių pareiga. Visi su tuo sutinka, bet ar kiekvienas tai praktikuojame savo gyvenime?" - klausė LJMB vadovas. William H. Lovelace tikinčiuosius mokė suprasti, jog „esame tik skirtingos kūno dalys, kurios sudaro vieną kūną". „Nesvarbu konfesija, svarbu tikėjimas Kristumi", - baigdamas pamokslą sakė dvasininkas. Tikintiesiems jis linkėjo visuotinės ekumeninės meilės.

Paskutinį ekumeninių maldų už krikščionių vienybę savaitės vakarą, kaip įprasta, buvo renkamos aukos Lietuvos Biblijos draugijai. Biržų ev. reformatų parapijos klebonas, kunigas Rimas Mikalauskas paskelbė, jog biržiečiai išgirdo dvasininkų prašymus ir aukojo dosniai. JMB buvo surinkta - 173,50 Lt, ev. liuteronų bažnyčioje - 137,55 Lt, katalikų bažnyčioje - 261 Lt, ev. reformatų bažnyčioje - 276,58 Lt, sekmininkų maldos namuose - 282,16 Lt (iš viso 1130,79Lt).

Gražina Dagytė