Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Detmoldo distrikto Konsistorijos vizitas Biržuose ir Vilniuje
Lundi, 07 Mai 2012 11:18
There are no translations available.

detmold2012mBalandžio 28-30 dienomis, minint dviejų Bažnyčių partnerystės 20-metį, Biržuose ir Vilniuje lankėsi Konsistorijos nariai iš Detmoldo distrikto (Vokietija, Lippes žemė): Dieter Bökemeier, Juliane Arndt, Wolfgang Kreuzbusch, Susanne Schüring-Pook, Claudia Ostarek.

Šeštadienį, balandžio 28d., svečiai susitiko su Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos nariais ir neformalioje aplinkoje aptarė tolimesnes bendradarbiavimo galimybes, bei partnerystės kryptis. Biržų parapija dėkinga parapijiečiui, verslininkui R.Čygui suteikusiam privačią erdvę restorane „Rinkuškiai", bei skaniai pavaišinusiam abiejų Bažnyčių Konsistorijų narius.

Sekmadienį svečiai dalyvavo sekmadienio pamaldose, kuriose juos pasveikino skambi parapijos choro SD Gloria giesmė. Kun.Sigita Švambarienė, sakydama pamokslą, pabrėžė, kaip svarbu turėti draugų Kristuje, jai pritarė ir distrikto superintendentė kun.C.Ostarek, savo sveikinimo žodyje atkreipusi dėmesį, kad mokiniams draugystėje su Kristumi buvo du svarbūs aspektai: stalo bendrystė ir dvasios bendrystė. Po pamaldų į parapijos namus susitikti ir pabendrauti su svečiais buvo pakviesti parapijos seniūnai bei visi norintys. Skaidrėse, kurias paruošė kun.Rimas Mikalauskas, atsispindėjo praėjusios vasaros įvykiai Biržuose, bei mūsų Bažnyčios delegacijos vizitas į Detmoldą 1995 m. Maloniai pabendravę visi nuskubėjo susipažinti su Biržų „Sėlos" muziejaus parengta programa „Alaus kelias", kurios metu svečiai susipažino su Biržų krašto etnokultūriniu paveldu. Po šaunaus pasibuvimo Biržų pilyje Detmoldo delegacija su kun.S.Švambariene nuvyko į Biržų žydų kapines, kurias pernai vasarą su Biržų moksleiviais ir parapijos nariais tvarkė ir nemažas būrys Lippės krašto bažnyčios narių. Svečiai buvo daug apie tai girdėję, matę filmukus, tačiau norėjo dar kartą savo akimis pažvelgti į šį istorijos puslapį. Pakeliui aplankę žydų masinių žudynių vietą Pakamponyse, nuvyko į vaikų namus Vaiko užuovėja, kur jų laukė direktorė Daiva Janonienė ir didelis būrys namų gyventojų. Susipažinę su vaikais, išgirdę apie džiaugsmus ir rūpesčius, svečiai išvyko aplankyti šiauriausio mūsų Bažnyčios taško - N.Radviliškio parapijos. Pasidžiaugę gražiai suremontuota bažnyčia, apžiūrėję parapijos namus ir pasikalbėję su parapijos nariais, svečiai pasuko atgal į Biržus, kur kitą rytą jų laukė kelionė į sostinę.

Vilniuje svečius pasitiko kun.Raimondas Stankevičius ir atlydėjo į naujuosius parapijos namus, kur susitikimo laukė Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas Tomas Šernas, kuratorė dr.Renata Bareikienė, kuratorius dr. Mykolas Mikalajūnas, Vilniaus parapijos Seniūnų tarybos pirmininkė Vida Cupreva, leidinio Vilniaus reformatų žinios redaktorė Dalija Gudliauskienė, kiti parapijiečiai. Svečiai ypatingai susidomėjo kun.T.Šerno informacija, kad Lietuvos reformatų bažnyčia kartu su partneriais (Tikėjimo žodžio bažnyčia ir Laisvųjų krikščionių bažnyčia) įsteigė Evangelinį Biblijos Institutą, kuriame bus ruošiami įvairių lygių Bažnyčių tarnautojai. Instituto filialas Vilniuje duris atvers jau šį rudenį. Kun.T.Šernas, pasidžiaugęs svečių vizitu, pabrėžė, kad dabartiniame etape mums labai svarbu žinoti, kad turime gerus partnerius užsienyje, kad galime gauti iš jų metodinę pagalbą. Apsikeitus nuomonėmis ir dovanėlėmis svečiai išvyko apžiūrėti sostinės. Juos lydėjusios Dalija Gudliauskienė ir Viktorija Liauškaitė sakė, kad vokiečiams labai patiko Vilnius ir jie pažadėjo pasitaikius progai vėl mus aplankyti.

InfoRef.lt

Dalijos Gudliauskienės nuotr. picasa