Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Eilinio Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdžio apžvalga
Freitag, den 11. Mai 2012 um 08:12 Uhr
There are no translations available.

Balandžio 28 d. įvyko 12-sis šios kadencijos Lietuvos evangelikų reformatų Konsistorijos posėdis (Nr.12-85). Dalyvavo visi Konsistorijos nariai. Dievo žodžiu (Timotiejui 1,12-20) posėdį pradėjo Konsistorijos viceprezidentas kun.R.Stankevičius. Perskaitytas ir parašais patvirtintas ankstesnio posėdžio protokolas, apžvelgtas priimtų sprendimų vykdymas.

Pagrindinis posėdžio klausimas - 2012 m. Sinodo organizavimas. Parapijose jau vyksta sesijos, rengiamos ataskaitos, renkami delegatai. Konsistorijos sprendimu priešsinodinė sesija vyks š.m. gegužės 25d. (penktadienis) 10:45 val. Biržuose.

Bažnyčia didelį dėmesį skiria knygų leidybai, todėl praėjusiame posėdyje buvo priimtas nutarimas
įsteigti VŠĮ „Lietuvos evangelikų reformatų Sinodo leidykla". Šiame posėdyje buvo aptarti procedūriniai klausimai: steigimo faktas, adresas, pareigybės ir kt.

Ankstesniu Konsistorijos sprendimu Lietuvos ev. reformatų bažnyčia tapo vienu VšĮ „ Evangelinis biblijos institutas" (EBI) steigėju. Steigiamajame EBI susirinkime priimtas nutarimas apie kiekvieno steigėjo finansinį įnašą. EBI įstatuose ir steigimo sutartyje tai nebuvo numatyta, todėl posėdyje apie tai buvo diskutuota.

Tradiciškai apžvelgti atlikti parengiamieji Panevėžio ev. reformatų bažnyčios statybos darbai, svarstyta galimybė statybą vykdyti dviem etapais.

Kun.T.Sako iniciatyva įvyko du seminarai apie diakoninę veiklą. Vilniaus bendruomenės aktyvas susitiko su viešosios įstaigos Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios diakonija Vilniaus Sandora direktoriumi ir Bažnyčios Tikėjimo žodis pastoriumi-asistentu A.Bernotu, kurie papasakojo apie diakoninės veiklos sritis ir tikslus. Biržų parapijos aktyvas aptarė praktinius diakoninės veiklos organizavimo principus.

Antroji Konsistorijos posėdžio dalis vyko kartu su giminingos Lippes krašto bažnyčios Vokietijoje, Detmoldo evangelikų reformatų distrikto vadovybe: Susanne Schüring-Pook, Wolfgang Kreuzbusch, kun. Juliane Arndt; kun. Dieter Bökemeier kun. Claudia Ostarek, kurie atvyko paminėti 20-ties metų partnerystės jubiliejų. (plačiau www.ref.lt).

Kitas Konsistorijos (priešsinodinis) posėdis vyks 2012 m. gegužės 25 d. 10:45 val., Biržuose.

InfoRef.lt