Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Bendratarnystės komisija (Partnerhilfe)
Dienstag, den 22. Mai 2012 um 08:03 Uhr
There are no translations available.

Ilgalaikė paramos bažnyčios tarnautojams komisija (Partnerhilfge). Vokietijos evangelikų (liuteronų, reformatų ir jungtinės bažnyčios) dvasininkai nuo savo išlaikymo skiria dalį savo lėšų, aukodami paramai užsienyje ir diasporoje gyvenantiems evangelikams bažnyčios tarnautojams ir dvasininkams, kunigų našlėms ar patekusiems į bėdą paremti. Surinkti pinigai kasmet yra pervedami tam tikra, kiekvienai diasporos bažnyčiai nustatyta suma, atsižvelgiant į šalies skurdumą. 

Lietuvos evangelikai (reformatai ir liuteronai) šia paramą pradėjo gauti nuo 1990-jų, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę. Šios paramos suma kasmet mažėja, atsižvelgiant į tai, jog Lietuva jau yra EU narė. Partnerhilfe (Bendratarnautojų parama) suteikiama kartą per metus. Nors parama kas metai mažėja, bet vis išlieka ženkli: visiems Lietuvos evangelikų reformatų dvasininkams ji sudaro apytiksliai 9% priedą prie viso jų bendros metinio išlaikymo sumos. Dalis paramos skiriama neordinuotiems bažnyčios tarnautojams (vargonininkams, diakonijos tarnautojams paremti ir kt. ). Už šių pinigų paskirstymą yra atsakinga Konsistorijos pašauktą ir patvirtinta komisija, kuri tiesiogiai pateikia finansines ataskaitas Partnerhilfe fondui Vokietijoje. Komisijos nuostatatuose patvirtinta kadencija - ne mažiau 3 metai.

2012-01-21 patvirtinta naujos kadencijos šios sudėties komisija (Partnerhilfe):
Kun.Raimondas Stankevičius, Danguolė Kairienė, Kristina Nijolė Šernaite, Romualdas Petras Puodžiūnas, Eglė Grucytė.

Prieš tai šią komisiją, nuo 2006 05 20 sudarė: kurt.Palmyra Krikščiukienė (pirmininkė), diak.Sigita Švambarienė, Danguolė Kairienė, kurt.Valerija Kubiliūnienė, kurt.Vytautas Variakojis