Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržų reformatų parapijos choro vardo dvimetis
Lundi, 04 Juin 2012 09:26
There are no translations available.

sdglorija_3mŠventos Trejybės sekmadienį, po pamaldų Biržų evangelikų reformatų parapijos choras SD GLORIA paminėjo savo 2 metų vardo šventę. Prieš keletą metų augantis parapijos choras nutarė „įsigyti" vardą. Kaip ir derą vardui būta ne vienas pasiūlymas, tačiau daugumos choro narių širdys palinko prie lotyniškojo GLORIA. Pasirinkimo nesutrikdė ir tai, jog tokiu, panašiu pavadinimu yra ir daugiau chorų. Bažnytinis choras yra skirtas šlovinti Dievą, tad „gloria" nėra vieno , bet visų bažnytinių chorų tikslas. O, kad atskirti nuo kitų chorų nutarta pridėti dar du mįslingus inicialus: SD. Taip gimė SD GLORIA vardas. Kas tie SD? Atidus skaitytojas ras atsakymą šiame straipsnelyje ir nuotraukose.

Biržų evangelikų reformatų chorui jau daugiau nei devynerius metus vadovauja Biržų evangelikų reformatų parapijos vargonininkė ir Biržų Vl.Jakubėno muzikos mokyklos pedagogė - Jūratė Duderienė. Vadovė savo nuoširdžia tarnyste, švelnumu, pareigingumu ir ir pedagoginiu tvirtumu seniai įgijo daugumos parapijiečių pasitikėjimą. Tai liudija, jog  daug metų iš eilės parapijų sesijose Jūratė yra renkama vienu pirmųjų numeriu Biržų evangelikų reformatų parapijos delegate į eiliniussdglorija_1m Lietuvos evangelikų reformatų Sinodus. Choro vadovė ne tik vadovauja suaugusiųjų chorui, bet užsiima ir augina jam pamainą - ruošia mažuosius choristus, kurie pagieda  vaikiškas giesmeles. Nėra lengva pamiršti, kad Jūratei pradėjus tarnauti choro vadove, ji pateko į vykstančią choro kartų kaitą. Toks išgyvenimas - buvo rimtas iššūkis, kai nebuvo paruošta pamaina. Vadovaujant Jūratei Duderienei Biržų evangelikų reformatų parapijos tiek choras, tiek vaikų ansamblėlis jau dalyvavo daugelyje Lietuvos evangelikų  bažnytinės muzikos švenčių tiek suaugusiems, tiek vaikams. Girdime ir džiaugiamės, kai choras ar vaikai šlovina Dievą eilinėse sekmadienio ar iškilmingų pamaldų metų - per Velykas, Sekmines, Kalėdas ar  eilinių Sinodo suvažiavimų, Konfirmacijos ar kitas iškilmes.

sdglorija_2mŠventos Trejybės sekmadienį, po pamaldų pasilikusiems parapijiečiams choras suteikė progą paklausyti tiek senų, tieki naujų giesmių. Sveikinome choro dalyvius ir vadovę, o jie parapijiečius, šlovindami giesme Dievą ir linkėdami vieni kitiems giesmės žodžiais: „Dievo palaimos ranka jus telydi".

Vakare, Lyglaukių kaimo sodybos šeimininkų Jono ir Daivos Niaurų kvietimu,  visas choras susirinko į bendrą iškylą. Vaikai džiaugėsi kaimo privalumais - nuostabiai sutvarkyta sodybos aplinka ir joje įrengtomis sūpynėmis, šokdynėmis ar krepšinio lankų. Kam energija liejosi per kraštus - tas su ūpu, vyresnių paprotinti, išbandė malkų nešiojimo, krovimo meną. Mažų ir didelių kūnus iškaitino 2 tonų talpos kubilas - pirtis, o „su alkanu kentėt" padėjo - suneštinės vaišės ir čia pat lauke ant žarijų keptos dešrelės.  Buvo labai smagu matyti visų kartų parapijiečius drauge, visiems, kaip didelėje šeimoje, buvo kuo užsiimti, bus ką ilgai prisiminti. Ačiū Jūratei už šaunią tarnystė, ačiū vyresniems ir jaunėliams giedoriams, ačiū parapijiečiams išlaikantiems senas Biržų evangelikų reformatų parapijos choro tradicijas. Soli Deo gloria!

Kun.Rimas Mikalauskas, Biržų ev. ref. prapijos klebonas