Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Biržuose apsilankė Jonas Variakojis iš JAV
Samedi, 09 Juin 2012 18:23
There are no translations available.

siaures_rytu_logo


Jūratė ir Jonas Variakojai (antra ir trečias iš kairės) su giminaičiais Biržų pilyje.
Šeštadienį Biržuose apsilankė garsios Biržų krašte Variakojų giminės atstovas, Nepriklausomybės karų aktyvaus dalyvio, Panevėžio bataliono kūrėjo, Susisiekimo ministerijos valdytojo, Krašto apsaugos ministro pulkininko leitenanto Jono Variakojo sūnus - irgi Jonas Variakojis su žmona Jūrate iš JAV.
Jonas Variakojis jau buvo lankęsis Biržuose ir anksčiau, bet jo žmonai Jūratei tai buvo pirma viešnagė.

Lydimi giminaičių iš Panevėžio ir Biržų, svečiai apsilankė Biržų krašto muziejuje „Sėla", kur išsakė padėkos žodžius muziejininkams už Variakojų giminės atstovų pagerbimą, jų nuopelnų tiek Biržų kraštui, tiek ir visai Lietuvai priminimą.

Svečias Jonas Variakojis jau nuo 1986 metų vadovauja filatelistų draugijai „Lietuva", įkurtai 1946 m. ir leidžiančiai savo žurnalą. Jis muziejui pažadėjo atsiųsti diską su medžiaga apie draugiją, jos leidžiamą žurnalą bei keletą paskutinių leidinių.

Lydimi giminaičių, svečiai aplankė Variakojų gimtosios sodybos vietą Rinkuškiuose, Rinkuškių evangelikų reformatų kapines, kur palaidoti Jono Variakojo seneliai. Jie susipažino su karsto reiškiniais, smegduobėmis, Kirkilų karstiniais ežerėliais, Biržų istorinėmis vietomis.

Antanas Seibutis