Uždaryti

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Švobiškio ev. ref. parapija (atnaujinta info 2014 03 16)

Švobiškio ev. ref. bažnyčiaŠvobiškio ev. ref. parapija, Švobiškio kaimas, Pasvalio r.

Pamaldos:

Balandis 21 d., Antroji Velykų Diena - 11 val. pamaldų pradžia. Pamaldos su Viešpaties Vakariene

 

 

Parapijos vyresnieji (seniūnų valdyba): Parapijos sesijos (2013 m. vasario 16 ) metu buvo išrinkta naujai (2013-2018 m.) kadencijai Švobiškio ev. ref. parapijos Valdyba. Pirmame savo posėdyje (2013 II 16) valdyba pasiskirstė pareigomis: valdybos pirmininkas  Pranas Rauktys (mob.: +370 614 51123), pirmininko pavaduotoja Odeta Rapkevičienė, iždininkė Aldona Sabienė, valdybos narė (seniūnė)  Vilma Čabienė ir parapijos administratorius kun. kun. Rimas Mikalauskas  (mob.: +370 686 66383)

Parapijos sesijoje, 2013 m. vasario 16 dieną,  buvo taip pat išrinkti delegatai nuo Švobišlio ev. ref. prapijos į Lietuvos ev.ref. Sinodo neeilinį suvažiavimą 2013 03 23 Vilniuje ir eilinį suviavimą Biržuose 2013 metų Joninių metu : delegate Odeta Rapkevičienė ir kand. delegate Vida Arlauskienė.

Švobiškio evangelikų reformatų parapijos istorija išsamiai aprašyta žurnale "Žiemgala" 2002/2,  Kazys Misius, Švobiškis žr.: http://www.ziemgala.lt/z/2002_02_00.html