Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Kviečiame į Biržus švęsti derliaus padėkos šventę
Dimanche, 30 Septembre 2012 19:29
There are no translations available.

[Dieve] Tu, lankai kraštą ir palaistai, padarai jį turtingą ir derlingą. Apvainikuoji metus savo gerumo derliumi.  (Ps.65.10.12)

Spalio 7 dieną, sekmadienį, Biržų evangelikų reformatų parapija kviečia drauge švęsti derliaus ir tikėjimo vaisių šventę, kuri prasidės  pamaldomis su Šventa Vakariene 11 val. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje. Pamaldose dėkosime už Dievo malonę, kuria mus lydėjo per visus praėjusius metus. Prisimindami sukrečiančius praeitos vasaros įvykius Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčioje, maldoje dėkosime už Dievo mums suteiktą stiprybę atsispirti blogiui ir už tikėjimo vaisius, kuriuos Dievas augina žmonėse. Melsime Dievo palaiminimo Bažnyčiai tebevykstančiuose teisiniuose procesuose, nusikaltėliams - Dievo malonės atgailai, o aukoms paguodos teisingumo atstatyme ir tvirtybės tikėjimo liudijime. Primename, jog spalio pradžioje sueina lykiai vieneri metai kai buvo pabaigtas daugiau nei 3 mėnesius trukęs nepertraukiamas budėjimas bažnyčioje, saugant ją nuo užgrobimo. Tikintieji ją apgynė, išlaikydami tikėjimo ir pielitiškumo egzaminą.

Po pamaldų prisiminsime nuotraukose ir video medžiagoje užfiksuotas akimirkas saugant mums brangų bažnyčios pastatą Biržuose. Bus proga išgirsti betarpiškai iš pačių teisininkų ar procesuose dalyvaujančiųjų Bažnyčios asmenų apie teisinių procesų eigą šiuo metu. Kviečiame visus atviros bažnyčios budėjimo maldoje dalyvius iš Biržų ir kitų Lietuvos evangelikų reformatų parapijų vėl susitikti, pasidalinti prisiminimais ir Dievo duotu derliumi prie suneštinių vaišių stalo.

Biržų ev. ref. parapijos valdybos vardu, kun. Rimas Mikalauskas