Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Nacionaliniai Maldos pusryčiai
Mardi, 13 Novembre 2012 08:44
There are no translations available.

krasto_apsaugos_ministerija_mKrašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje 2012 lapkričio 9d. Įvyko 12-tieji nacionaliniai Maldos pusryčiai. Jų lozungu tapo Šv.Rašto eilutė „Palaiminti taikdariai, jie bus vadinami Dievo vaikais" Mato 5,9

Nacionaliniai maldos pusryčiai - tai galimybė politikams, visuomenės veikėjams susitikti ir šnekėti apie krikščioniškas vertybes kiekvieno žmogaus, šeimos, bendruomenės ir visuomenės gyvenime. Lietuvoje pirmieji nacionaliniai maldos pusryčiai buvo surengti 2001 metais Prezidentūroje.

Invokaciją pasakė Lietuvos kariuomenės vyskupas ordinaras Gintaras Grušas, sveikinimo žodį tarė krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė. Ministrė pabrėžė, kad melas, gobšumas, valdžios siekimas bet kokia kaina ir atsakomybės stoka yra tarp svarbiausių iššūkių Lietuvos nacionaliniam saugumui.

Nacionaliniuose maldos pusryčiuose pasisakė prof. Vytautas Landsbergis ir padeklamavo savo sukurtą eilėraštį apie Jėzų.

Lietuvos Karinių oro pajėgų vadas generolas majoras Edvardas Mažeikis pasakojo apie kario ir taikdario veiklos skirtumus. Karys kare kariauja, o taikdarys saugo taiką karštuose regionuose. Taikdariui sunkiau, nes jis per savo misijos operacijas turi veikti subtiliai tarsi chirurgas. Jis pabrėžė, kad labai didžiuojasi Lietuvos kariais, vykdančiais sudėtingas užduotis Afganistane ar prie Somalio krantų.

Renginyje kalbėjo Lietuvos Respublikos ambasadorius Baltarusijoje Linas Linkevičius, Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos narys Seimo Maldos grupės vadovas Egidijus Vareikis.

Nacionalinių maldos pusryčių dalyvius pasveikino Vokietijos Bundestago atstovas T.Steinbrinck ir Baltarusijos Krikščionių demokratų vicepirmininkas G.Dmitruk.

Džiugu, jog 12-tuose nacionaliniuose Maldos pusryčiuose ženkliai dalyvavo evangelikai - Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios gen.superintendentas kun.Tomas Šernas, kun. Rimas Mikalauskas, Krikščionių bendrijos TIKĖJIMO ŽODIS vyresnysis pastorius dr.Giedrius Saulytis, Lietuvos liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, kuris bendra malda pabaigė šį renginį. Grojo ir giedojo taip pat evangelikai - pianistė, giesmių autorė ir atlikėja Audronė Juozauskaitė, bei Lietuvos muzikų sąjungos narys, Kauno valstybinio muzikinio teatro solistas Liudas Mikalauskas.

Zenekos nuotr.

InfoRef.lt