Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Pasaulinės reformuotų bažnyčių unijos būstinė keliasi iš Ženevos į Hanoverį
Mercredi, 14 Novembre 2012 10:02
There are no translations available.

wcrc_12012 metų lapkričio 5 dieną buvo išplatintas pranešimas apie Pasaulinės reformuotų bažnyčių unijos (toliau - PRBU, angliškai: World Communion of the Reformed Churches, trumpinys - WCRC, www.wcrc.ch) Vykdomojo komitetas nubalsavo už jos biurų perkėlimą iš Ženevos, Šveicarija į Hanoverį, Vokietiją. PRBU prezidentas kun. Dr. Jerry Pillay lapkričio 5 dieną paskelbė elektroniniu paštu vykusio balsavimo rezultatus.

"Mes džiaugiamės persikėlimu į Hanoverį. Tai leis PRBU tęsti įgyvendinti jos, kaip bažnyčių bendrijos, misiją. Mes liksime susitelkę į savo įpareigojimus siekti bažnyčios vieningumo ir teisingumo visuomenėje ir ekonomiškumo bei pagarbos aplinkai" - sako Pillay savo pareiškime.

Persikelti buvo nuspręsta rūpinantis dėl organizacijos veiklos Šveicarijoje kaštų. Tai apima darbuotojų atlyginimus, Ženevos mieste didelius nuomos mokesčius ir aukštą Šveicarijos franko vertę. Dauguma PRBU nario mokesčių sumokama ir aukos aukojamos eurais arba Amerikos doleriais, kurių vertė lyginant su stipriu Šveicarijos franku pastaruosius keletą metų krito.

Persikelti į Hanoverį yra numatyta 2013 metų gruodžio pabaigoje. Nauji biurai įsikurs Vokietijos Evangelikų Reformatų Bažnyčiai priklausančiame Kalvino Centre, kur Reformatų Aljansas turi savo biurus. PRBU būstinėje dirba septyni darbuotojai.

PRBU generalinis sekretorius kun. Dr. Setri Nyomi sako - "Esu dėkingas PRBU būstinės darbuotojų komandai, kurie ištikimai pašventė save ir savo profesinius gebėjimus Reformatų šeimos bažnyčioms visame pasaulyje ir buvo priešakyje keičiant pasaulį. Jie yra tie, kurie buvo pašaukti naujoms aukoms šiuo persikėlimo laikotarpiu."

Reformatų bažnyčios tarptautinė organizacija turėjos savo biurus Ženevoje nuo 1984 metų po to kai Pasaulinis Presbiterionų Aljansas (PRBU pirmtakas) persikėlė iš Edinburgo, Škotijos. Tuo metu Pasaulinė Bažnyčių Taryba buvo formavimosi etape ir Reformatų bažnyčios lyderiai manė, kad svarbu prisijungti prie pasaulinio ekumeninio judėjimo kolegų, kurie savo būstinės vieta tuomet pasirinko Ženevos miestą, Šveicarijoje.

Atsiliepdamas į sprendimą, PRBU vice prezidentė Yvette Noble-Bloomfield kalbėjo: „Pasaulinė reformuotų bažnyčių unijos vadovybė, priimdama sprendimą persikelti iš Ženevos į Hanoverį, parodė troškimą gilinti savo esminį pašaukimą ir vaidmens suvokimą. Tai gali prisidėti prie jos indėlio į istoriją, nūdienos gyvenimą ir bažnyčių narių tikslus. Viltis ateičiai atperka ir uždega net susidūrus su pokyčių iššūkiais."

Pasak Nyomi, tikimasi, kad persikėlimas į Hanoverį padės PRBU sutaupyti 200,000 Šveicarijos frankų per metus.

PRBB atstovauja 80 milijonų krikščionių 108 šalyse. Jos bažnyčios narės yra aktyvios visame pasaulyje iniciatyvose remiančiose ekonominį, klimato ir lyčių teisingumą, misiją, ir bendradarbiavimą tarp skirtingų tradicijų krikščionių.

Paruošta pagal PRBU Ryšių biuro pranešimą žiniasklaidai.

InfoRef.lt