Uždaryti
There are no translations available.

Prisijungimas redaktoriams

Prisijunkite, norėdami redaguoti svetainės turinį.
There are no translations available.

Prisijungimas

2006 - 2013 metų ref.lt archyvas

Ši svetainė yra 2006 - 2013 metų archyvas.

Klausimas

Užbaikite Šv. Rašto citatą: "Jei Viešpats panorės..."
 
„Kalbėdami tiesą su meile, aukime visais atžvilgiais tame, kuris yra galva, - Kristuje.“ (Ef4, 15)
Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija
LERD "RADVILA"
Amžinybė
Dimanche, 25 Novembre 2012 17:39
There are no translations available.

Amžinybės sekmadienį reformatai ir kiti evangelikai mini mirusius artimuosius. Paminėjimai vyksta su dėkingumu Dievui ir mylimiems išėjusiems. Minėdami mylimus artimuosius, savo širdį keliame į Viešpatį. Iš Jo gauname Evangeliją, mums bylojančią per Šv.Raštą - Kristus prisikėlė kaip pirmasis iš tų, kurie vėl bus prikelti gyventi. Per vieną žmogų, Adomą, su kuriuo mes visi susiję, atėjo fizinė mirtis. Bet visiems, kurie per tikėjimą į Jėzų Kristų priklauso Dievo šeimai, duodamas naujas gyvenimas (1 Kor 15,20-22). Šią žinią mes žinome, išmokome kaip teisingą tikėjimo atsakymą, ruošdamiesi Konfirmacijai. Tačiau ši žinia tokia nepaprasta, jog jos "išmokti" negalima. Kiekvieną kartą mūsų širdys sudreba iš nuostabos ir meilės, dar kartą tikėjimu suvokus - Taip, kaip Dievas prikėlė Jėzaus kūną, taip ir mūsų kūnai bus prikelti, kai grįš Jėzus (1 Kor 6,14). Minėdami Amžinybės sekmadienį, mes lankome kapus, prisimename juos ir save, o Viešpats skelbia apie tuos dalykus, kurie dar įvyks:
Ir aš pamačiau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė praėjo ir jūros daugiau nebebuvo Ir aš, Jonas, išvydau šventąjį miestą - naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo Dievo; ji buvo pasiruošusi kaip nuotaka, pasipuošusi savo sužadėtiniui.
Ir išgirdau galingą balsą, skambantį iš dangaus: „Štai Dievo buveinė tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos, ir jie bus Jo tauta, ir pats Dievas, jų Dievas, bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių; nebebus daugiau mirties, nei liūdesio, nei dejonės, nei skausmo daugiau nebebus, nes kas buvo pirmiau - praėjo".

Ir Sėdintysis soste tarė: „Štai Aš visa darau nauja!" Jis pasakė man: „Rašyk, nes šitie žodžiai patikimi ir tikri". Ir Jis man pasakė: „Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam Aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio.
Nugalėtojas paveldės viską, ir Aš būsiu jo Dievas, o jis bus mano sūnus. (Apr 21,1-7)

Viešpats mums sako, kad myli ir laukia naujosios Jeruzalės (Bažnyčios) taip, kaip jaunikis myli ir laukia savo pasipuošusios nuotakos. Toks gražus ir šventas vestuvių įvaizdis mums paaiškina Dievo meilės rimtumą, ir net pavydulingumą. Tokiu būdu mums pasakoma, kad Viešpats ilgisi šventųjų bendruomenės, t.y. naujosios Jeruzalės arba Bažnyčios. Juk Bažnyčia, visų pirma,esame mes - tikintys žmonės.

Savo ateities nežinome. Negalime žinoti, ar būsime nugalėtojai, ar būsime Dievo vaikai. Bet laukiame teisingumo Dievo ir ieškome Jo karalystės. Bet dabar dar galime mylėti- ir mylime, dabar dar galime ieškoti- ir mes ieškome Jo teisumo, mes trokštame teisingumo ir sielojamės dėl mūsų bažnyčios - Jo laukiamos nuotakos. Norime, kad ji būtų tyra ir pasipuošusi Viešpačiui. Stengiamės ją puošti savo darbais. Stengiamės daryti ir darome Dievui patinkančių teisingumo darbų bažnyčioje ir visuomenėje. Mes dūsaudami ieškome Dangaus karalystės tarp mūsų. Laukiame neramioje ir skausmingoje evangelikų reformatų dabartyje, o Viešpats mums taria:

Įvyko! Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga. Trokštančiam Aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio. (Apr 21,6)

Tas - Įvyko! sudrebina pasaulio "stulpus", tarsi staigus žaibas vasaros dieną, ir nusirita ,tarsi griaustinis per visas erdves ir laiką.

Tas - Įvyko!- yra Jėzaus Kristaus žygdarbis, kuriuo Jis mums atveria Amžinybę, kurioje ašaros bus nušluostytos. Nebebus liūdesio, skausmo ir mirties, kas pirmiau buvo - praėjo, nes Viešpats taria : Štai Aš visa darau nauja!

Tai yra žinia apie Amžinybę krikščionims, tai yra žinia trokštantiems teisingumo, nes Viešpats sako: Trokštančiam Aš duosiu dovanai gerti iš gyvenimo vandens šaltinio. Amen

Kun.Tomas Šernas